Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

CBA w Urzędzie Miejskim w Gdańsku. Po raz trzeci w tej samej sprawie

Przed południem w czwartek, 11 sierpnia, w Urzędzie Miejskim pojawili się funkcjonariusze gdańskiej CBA. Poprosili o dokumenty dotyczące umów między Gminą Miasta Gdańska a Pomeranką sp. z o.o oraz planów zagospodarowania przestrzennego. Miasto postanowiło przedstawić ile trwa procedura uchwalenia MPZP.

CBA w Urzędzie Miejskim w Gdańsku. Po raz trzeci w tej samej sprawie
A
A
data publikacji: 11 sierpnia 2016 r.

Osiedle Neptun Park
Osiedle Neptun Park
neptunpark.pl

- Ich wizyta jest związana z planowaniem przestrzennym osiedla Neptun Park. Te dokumenty, które są w posiadaniu Urzędu zostały oczywiście udostępnione - potwierdza Antoni Pawlak, rzecznik prezydenta Gdańska. Jednak część dokumentów została już wcześniej przekazana do prokuratury w Poznaniu.

Centralne Biuro Antykorupcyjne działa na zlecenie Prokuratury Krajowej, która podjęła też z umorzenia śledztwo dotyczące oświadczeń majątkowych prezydenta Gdańska.

Rzecznik CBA przyznaje również, że agenci zabezpieczają dokumenty dotyczące umowy pomiędzy Urzędem Miasta a deweloperem, który wybudował osiedle Neptun Park. Według umowy deweloper miał oddać miastu 150 mieszkań w zamian za przekazanie prawa do gruntu.

Prezydent Paweł Adamowicz zauważył, że gdy tylko funkcjonariusze CBA zaczynali swoją pracę, to Telewizja Republika już wiedziała czego szukają. Niedługo potem pojawili się w Urzędzie Miejskim dziennikarze mediów państwowych. Zdaniem Pawła Adamowicza:

Te działania to przykład planowego i systematycznego budowania atmosfery strachu, negatywnego wizerunku mojego i miasta.


Poniżej cały wpis prezydenta Pawła Adamowicza

Około 9.30 czwórka funkcjonariuszy CBA pojawiła się w Urzędzie Miasta w Gdańsku. Trzej panowie i pani przyszli po dokumenty, które już dwukrotnie wcześniej wydawane były CBA w 2012 i 2014 roku w sprawie, która przypomnę została oficjalnie przez Prokuraturę w Poznaniu umorzona. Ale to jak widać nic nie znaczy, bo szukać można do skutku, skutku jaki chce się osiągnąć. Co ciekawe funkcjonariusze zaczynali dopiero swoją pracę, kiedy TV Republika już wiedziała czego szukają, ba zaraz po nich pojawili się dziennikarze „narodowych” mediów z równie gotowym scenariuszem, a w serwisach informacyjnych non stop wałkowano temat. Procedury wielomiesięcznego uchwalania planów przestrzennych nic tu nie znaczą, zgoda prokuratury na warunkowe umorzenie sprawy nic nie znaczy. Znaczyć coś, będzie tylko moja głowa. Te działania to przykład planowego i systematycznego budowania atmosfery strachu, negatywnego wizerunku mojego i miasta. Dowodem czego były liczne do mnie telefony od rodziny i znajomych z pytaniem : Co się dzieje?
 

www.gdansk.pl


Oświadczenie rzecznika prezydenta Gdańska 

Dziś w godzinach przedpołudniowych w Urzędzie Miejskim zawitała ekipa funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Funkcjonariusze poprosili o wydanie w dokumentów związanych z umowami między Gminą Miasta Gdańska a Pomeranką sp. z o.o. oraz dokumentów związanych ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego Jelitkowa w rejonie ul. Wypoczynkowej.

Żądanie funkcjonariuszy wzbudziło w Urzędzie lekkie zdumienie, jako że CBA już dwa razy te materiały dostawała – zarówno w roku 2012, jak i w roku 2014. A w tych sprawach od tamtego czasu nic się nie zmieniło.

Antoni Pawlak, Rzecznik Prezydenta Gdańska


Ile trwa procedura uchwalania planów zagospodarowania?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) jest to akt prawa miejscowego, którego uchwalenie trwa około 13 miesięcy - jeśli nie ma do niego uwag i wystarczy jedno wyłożenie planu do publicznego wglądu. Plany miejscowe uchwala rada miasta.

W historii prac planistycznych w Gdańsku zdarzały się również plany sporządzane w przedziale czasowym od 4 aż do 60 miesięcy! Przyczyn uzasadniających taki przedział czasowy jest tak wiele, jak wiele jest sytuacji rozwiązywanych w planach. Plany, które były sporządzone w krótkim czasie to te, w których występował niewielki zakres prac planistycznych, czyli zmiany dotyczące jedynie weryfikacji parametrów urbanistycznych, takich jak np. wysokość zabudowy czy minimalna wielkość mieszkań.

Dłuższy okres sporządzania planów miejscowych najczęściej związany jest z odmową ustawowych uzgodnień oraz powtarzaniem wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu. W ostatnich latach czas sporządzania planu miejscowego wydłuża się, ponieważ zwiększają się prace związane z ich tworzeniem: np. o etap partycypacji społecznej.

W miejscowym planie można zapisać tylko to, co przewiduje prawo, a więc: przeznaczenie terenów oraz sposób ich zagospodarowania i zabudowy. Co istotne, uchwalenie miejscowego planu nie gwarantuje realizacji w jego obrębie inwestycji, finansowania tej inwestycji czy terminu jej powstania.
 

Procedura planistyczna uchwalenia planu 
 1. Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia MPZP.
 2. Stanowisko Rady Dzielnicy w sprawie projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia MPZP.
 3. Podjęcie przez Radę Miasta Gdańska uchwały o przystąpieniu do sporządzenia MPZP.
 4. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP, poprzez ogłoszenie w miejscowej prasie, obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku i na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska - czas na składanie wniosków do projektu planu: minimum 21 dni od dnia ogłoszenia.
 5. Zawiadomienie na piśmie instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania MPZP o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania MPZP.
 6. Prace projektowe nad MPZP, łącznie z opiniowaniem koncepcji MPZP przez Komisję Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Gdańska.
 7. Skierowanie przez Prezydenta Miasta Gdańska projektu MPZP wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do opiniowania i uzgodnień ustawowych.
 8. Opiniowanie projektu MPZP wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przez MKUA.
 9. Opiniowanie i uzgadnianie projektu MPZP i prognozy oddziaływania na środowisko, w tym stanowisko Rady Dzielnicy.
 10. Ogłoszenie o wyłożeniu projektu MPZP i prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu.
 11. Wyłożenie projektu MPZP wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na co najmniej 21 dni. W okresie wyłożenia organizowana jest dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie MPZP rozwiązaniami oraz prognozą oddziaływania na środowisko.
 12. Zgłaszanie uwag do projektu MPZP i prognozy oddziaływania na środowisko, przez 14 dni po upływie okresu wyłożenia.
 13. Rozpatrywanie uwag przez Prezydenta - 21 dni po upływie okresu ich składania.
 14. Wprowadzanie do projektu MPZP oraz prognozy oddziaływania na środowisko zmian wynikających z rozpatrzenia uwag, ewentualnie ponowienie uzgodnień i wyłożenia.
 15. Przedstawienie Radzie Miasta Gdańska projektu MPZP do uchwalenia, wraz z listą nieuwzględnionych uwag.
 16. Uchwalenie MPZP.
 17. Przekazanie dokumentacji MPZP do Wojewody Pomorskiego.
 18. Ocena zgodności z przepisami prawa, skierowanie do publikacji w elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego (edziennik.gdansk.uw.gov.pl).
 19. Wejście w życie MPZP - 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym.