Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Być rodzicem zastępczym? W czwartek - dzień otwarty dla chętnych

Kilka warunków, które trzeba spełnić i trzy miesiące bezpłatnego szkolenia - to początek drogi do stworzenia potrzebującym dzieciom normalnego domu. W Gdańsku w ramach kampanii “Podziel się domem” będzie można odwiedzić dwa ośrodki adopcyjne i zapytać o rodzicielstwo zastępcze, wyjaśnić wątpliwości, rozwiać obawy.

Być rodzicem zastępczym? W czwartek - dzień otwarty dla chętnych
A
A
data publikacji: 19 kwietnia 2017 r.

Gdańsk wspiera rodzicielstwo zastępcze. Nz. Festyn dla rodzin i dzieci promujący ideę rodzicielstwa zastępczego na terenie GKS Gedania
Gdańsk wspiera rodzicielstwo zastępcze. Nz. Festyn dla rodzin i dzieci promujący ideę rodzicielstwa zastępczego na terenie GKS Gedania
Fot. Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

- Apelujemy do gdańszczan, którzy mają odwagę podzielić się swoim wartościowym życiem, o otwarcie swoich domów dla potrzebujących maluchów – zachęca Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – Promujemy rodzicielstwo zastępcze, bo to misja i wyzwanie. Rodzice zastępczy odbudowują poczucie wartości dziecka dając mu szansę na normalne życie.

"Podziel się domem" to kampania gdańskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i partnerów, w jej ramach w czwartek 20 kwietnia od godz. 8 do 18 wszyscy chętni mogą odwiedzić dwa ośrodki adopcyjne i Dział Pieczy Zastępczej gdańskiego MOPR-u. To szansa na uzyskanie merytorycznych odpowiedzi od osób zajmujących się tymi kwestiami na co dzień. 

- Na pewno będę pytania, jak stać się rodziną zastępczą lub założyć rodzinny dom dziecka - tłumaczy Sylwia Ressel rzecznik gdanskiego MOPR. - Jakie są uregulowania prawne i finansowe kwestii adopcyjnych. Odpowiadać będą m.in. psycholodzy, prawnicy i specjaliści pracy z dzieckiem i rodziną z Fundacji dla Rodziny, Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego oraz MOPR w Gdańsku.

Przypominamy, że rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka mogą tworzyć małżonkowie, pary lub osoby samotne, które m.in.: dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej, nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej, nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych, zapewniają warunki, umożliwiające zaspokojenie indywidualnych potrzeb dziecka.

Osoby, które zdecydują się na rodzicielstwo zastępcze i spełnią wymagane warunki przechodzą bezpłatne szkolenie zorganizowane przez MOPR.

- Szkolenie trwa 3,5 miesiąca i jest połączone z diagnostyką kandydatów na rodziców zastępczych - mówi Joanna Radzimowska kierownik Działu Pieczy Rodzinnej gdańskiego MOPR-u. - Sprawdzamy ich psychiczne kompetencje, motywy, chęci i przygotowujemy do nowej roli. Oprócz szkoleń prowadzimy indywidualne rozmowy z członkami całej rodziny, składamy kandydatom wizyty domowe i zdobywamy wiedzę, czy kandydaci są gotowi do roli rodzica zastępczego.

Szkolenie to - jak mówią trenerzy z MOPR-u – „praca na sobie”, spotkania raz w tygodniu po 4-5 godzin, reszta dni zostaje na przerobienie treści, które pojawiają się podczas spotkań z psychologami i pracownikami ośrodka. Po ukończeniu szkolenia specjaliści z MOPR-u oceniają, czy rodzice są dobrze przygotowani do nowej roli. Ci, którzy pozytywnie przejdą szkolenie, otrzymują zaświadczenie kwalifikacyjne i trafiają do prowadzonego przez MOPR rejestru osób, które mogą zajmować się dziećmi. Jest on rekomendacją dla sądu.

W Gdańsku prawie 600 dzieci wychowuje się w 368 rodzinach zastępczych i 15 rodzinnych domach dziecka. Na utrzymanie dziecka rodzice zastępczy dostają z miasta średnio ok 1,5 tys. zł co miesiąc, zawodowy rodzic zastępczy dostaje oprócz tego 2,5 tys. zł brutto comiesięcznej pensji.

Dzień otwarty 20 kwietnia w godz. od 8.00 do 18.00


1. Ośrodek Adopcyjny Fundacja dla Rodziny, ul. Myśliwskie Wzgórze 18A/2, tel. 58 511 03 75 i kom. 663 134 111,

2. Pomorski Ośrodek Adopcyjny, ul. Hallera 14, tel. 58 341 46 07,

3. Dział Pieczy Rodzinnej MOPR, ul. Leczkowa 1A w Gdańsku, tel. 58 347 82 72 i kom. 500 424 184.-
Alicja Katarzyńska (0)
www.gdansk.pl
alicja.katarzynska@gdansk.pl
więcej tekstów autora
-
Alicja Katarzyńska (0)
www.gdansk.pl
alicja.katarzynska@gdansk.pl
więcej tekstów autora