PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Bursztynowe Mieczyki 2018 rozdane. Które organizacje wyróżniono w tym roku?

Bursztynowe Mieczyki 2018 rozdane. Które organizacje wyróżniono w tym roku?
Nagroda Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego przyznawana jest od 24 lat organizacjom pozarządowym działającym na Pomorzu. Wyróżniani są ci, którzy pracują na rzecz naszej lokalnej, pomorskiej społeczności, sprawiając tym samym, że "świat staje się lepszym". Tegoroczna gala wręczenia Mieczyków odbyła się w piątek, 14 grudnia, w gmachu Europejskiego Centrum Solidarności.
Po raz 24. przyznano Bursztynowe Mieczyki organizacjom pozarządowym
Po raz 24. przyznano Bursztynowe Mieczyki organizacjom pozarządowym
Grzegorz Mehring/ECS


Nagroda przyznawana jest od 1994 r. Jej inicjatorem oraz fundatorem był Maciej Płażyński, pierwszy po upadku PRL wojewoda gdański, a także marszałek Sejmu, który zginął w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem (dlatego nagroda nosi jego imię - red.). Bursztynowe Mieczyki promują najlepsze praktyki w działalności organizacji obywatelskich, a także przykłady dobrej współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a administracją publiczną. W ten sposób pomorscy samorządowcy publicznie dziękują też „ludziom dobrej woli" za ich pracę i zaangażowanie na rzecz regionu.

Nagroda przyznawana jest przez Kapitułę w skład, której wchodzą przedstawiciele Wojewody Pomorskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego, organizacji pozarządowych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Europejskiego Centrum Solidarności, Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych oraz laureaci z poprzednich lat.


W tym roku nagrody główne przyznano czterem organizacjom:


Stowarzyszenie Na Rzecz Kobiet W Trudnej Sytuacji Życiowej Junona

Stowarzyszenie to pomaga kobietom bezdomnym i ubogim, doświadczającym przemocy w rodzinie, a także starszym, niepełnosprawnym i samotnym matkom. Prowadzi schronisko dla bezdomnych kobiet i dzieci, które zapewnia nocleg, wyżywienie, a także podstawowe środki higieny i odzież. Wspierają także kobiety opuszczające zakłady karne. 


Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście

Bank Żywności specjalizuje się w zdobywaniu, transportowaniu i dystrybucji produktów żywnościowych, które trafiają zazwyczaj od przedsiębiorców wprost do lokalnych organizacji dobroczynnych i placówek pomocy społecznej. Związek zajmuje się także społeczną edukacją żywnościową i promocją postaw przeciwdziałania marnowaniu żywności.


Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR MARKOT

Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR MARKOT jest organizacją z 20-letnim doświadczeniem, stanowiącą ważny element systemu wsparcia osób zagrożonych bezdomnością i osób bezdomnych dla miasta Gdańska i okolicznych gmin. Jest członkiem Pomorskiego Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności. Jako Stowarzyszenie odpowiada na potrzeby osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem realizując nowe rozwiązania wspierające proces inkluzji społecznej poprzez realizację zadań takich jak prowadzenie Domu Samotnej Matki, Schroniska dla Osób Bezdomnych , Hosteli i mieszkań wspieranych dla samotnych kobiet z dziećmi.

Centrum realizuje projekty zmniejszające wykluczenie społeczne podnosząc umiejętności społeczne, wychowawcze, zawodowe oraz wspierając w wyjściu z kryzysu psychicznego. W ostatnim okresie prowadzi również miejsca interwencyjne dla imigrantów.

Rocznie udzielają wsparcia ponad 250 osobom najuboższym, pozbawionym dachu nad głową.

PCPB MONAR - MARKOT jest jednostką terenową Stowarzyszenia MONAR


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

Celem fundacji jest wspieranie rozwoju największej pomorskiej uczelni, czyli Uniwersytetu Gdańskiego. Udziela ona uczelni pomocy finansowej i rzeczowej przy realizacji jego zadań. Promuje w kraju i za granicą osiągnięcia UG, wspiera też wymianę naukową, dydaktyczną i kulturalną pracowników nauki oraz studentów z zagranicą, a także funduje stypendia dla studentów i pracowników naukowych Uniwersytetu.oprac. KGwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl