PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Budżet Obywatelski 2022. Co było dobre, a co należy poprawić w kolejnych edycjach BO?

Budżet Obywatelski 2022. Co było dobre, a co należy poprawić w kolejnych edycjach BO?
Pod koniec października ogłoszono wyniki głosowania na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego 2022, a Miasto już przygotowuje się do kolejnej edycji. Zanim wprowadzone zostaną ewentualne zmiany czy poprawki, Urząd Miejski pyta, podobnie jak w poprzednich latach, mieszkańców - co należy ich zdaniem zmienić. Od pierwszej edycji BO, kwota budżetu wzrosła ponad dwukrotnie - z 9 do blisko 21 mln złotych. Wypełnijcie ankietę, to zajmie tylko kilka minut.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Jak ulepszyć gdański Budżet Obywatelski? Wypełnij ankietę ewaluacyjną
Jak ulepszyć gdański Budżet Obywatelski? Wypełnij ankietę ewaluacyjną
Fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

 

Tzw. ankieta ewaluacyjna jest nieodłącznym elementem gdańskiego Budżetu Obywatelskiego. W poprzednich latach, dzięki wnioskom i propozycjom mieszkańców, Miasto dokonało licznych zmian: m.in. wyodrębniono osobną pulę ze środków BO na "zielony Budżet Obywatelski". W jego ramach zgłaszać można projekty związane np. z nasadzeniami drzew czy zagospodarowywaniem niewielkich zielonych przestrzeni w mieście.

Zmieniono też minimalne progi poparcia dla realizacji projektów dzielnicowych i ogólnomiejskich, gdyż w trakcie konsultacji społecznych nad BO mieszkańcy zwrócili uwagę, że minimalny próg 100 punktów jest zbyt niski. Teraz, do realizacji projektów dzielnicowych Budżetu Obywatelskiego, konieczne jest przekroczenie minimalnego progu poparcia wynoszącego co najmniej 200 punktów, natomiast do realizacji projektów ogólnomiejskich - 400 punktów.

W pierwszych edycjach sygnalizowano również, że przy ustalonych zasadach podziału środków BO w najgorszej sytuacji są najmniej liczne, pod względem ludności, dzielnice Gdańska.


Wcześniej przyznawana kwota umożliwiała realizowanie jedynie niewielkich projektów, np. zagospodarowanie lokalnego skwerku czy montaż ławek na terenie danej dzielnicy. Wprowadzono więc nowe zasady podziału puli środków. Pula na projekty dzielnicowe zostanie podzielona na poszczególne dzielnice następująco: 50 proc. środków zostało podzielonych po równo na wszystkie dzielnice, a pozostałe 50 proc. podzielono na wszystkich mieszkańców zameldowanych w Gdańsku i pomnożono przez liczbę mieszkańców zameldowanych w danej dzielnicy. Wcześniej był to podział 30 proc. / 70 proc.

To zaledwie kilka przykładów. Mieszkańcy, aktywiści czy radni dzielnicy proponowali też wiele innych zmian dotyczących zarówno zgłaszania i składania wniosków do kolejnych edycji BO, przebiegu głosowania, jak i promocji przygotowań do kolejnych edycji BO.

W ankiecie ewaluacyjnej można zgłaszać uwagi i propozycje dotyczące właśnie procesu składania projektów, głosowania, realizacji, zapisów regulaminu, działań promocyjnych i informacyjnych.

Ocenie nie będą natomiast podlegały kwestie ujęte w przepisach prawnych o zasięgu krajowym - zdarzały się bowiem w poprzednich latach opinie dotyczące m.in. uniemożliwienia głosowania czy zgłaszania projektów przez osoby nieletnie, w tym kilkutygodniowe dzieci. Zgodnie z orzeczeniami sądów każdy ma prawo wziąć udział w przygotowaniach BO, niezależnie od wieku.

Ankietę ewaluacyjną można wypełnić do 7 listopada 2021 r. Jest dostępna na stronie gdansk.pl, w zakładce BO. Zgłaszanie uwag i propozycji zmian możliwe jest także mailowo na adres: budzetobywatelski@gdansk.gda.pl. W tym przypadku nieprzekraczalny termin to także 7 listopada br.

22 października 2021r. ogłoszono wyniki głosowania na projekty mieszkańców zgłoszone do BO 2022. Spośród 387 inicjatyw gdańszczanki i gdańszczanie wybrali do realizacji 121 projektów, w tym 47 projektów Zielonego Budżetu Obywatelskiego. Realizacja przewidziana jest na lata 2022/2023.

Od roku 2013, a więc od przygotowań do pierwszej edycji BO, kwota budżetu wzrosła ponad dwukrotnie - z 9 do blisko 21 mln złotych.

 

Kamila Grzenkowskawww.gdansk.plkamila.grzenkowska@gdansk.pl
Kamila Grzenkowska - najnowsze
Kamila Grzenkowskawww.gdansk.plkamila.grzenkowska@gdansk.pl
Kamila Grzenkowska - najnowsze