PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Budżet Obywatelski 2020. Składanie projektów tylko do wtorku! STATYSTYKI

Budżet Obywatelski 2020. Składanie projektów tylko do wtorku! STATYSTYKI
W ubiegłym roku gdańszczanie złożyli blisko pół tysiąca projektów do tegorocznej edycji BO. Czy w tym roku uda się pobić ten rekord, bądź chociaż przybliżyć do niego? To okaże się już 16 kwietnia. Tego dnia mija bowiem termin zgłaszania wniosków i propozycji mieszkańców na wydatkowanie przyszłorocznych środków.
To już ostatni moment, by złożyć projekt do przyszłorocznego Budżetu Obywatelskiego!
To już ostatni moment, by złożyć projekt do przyszłorocznego Budżetu Obywatelskiego!
Fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

 

W niedzielę, o godz. 15, na liczniku gdańskiego BO 2020, zarejestrowanych było 234 projekty. Doświadczenie z poprzednich lat pokazuje jednak, że to w ostatnich dniach gdańszczanie najbardziej się mobilizują i zgłaszają wówczas dziesiątki wniosków.

Jak wyglądała frekwencja głosujących i liczby zgłoszonych projektów do Budżetu Obywatelskiego w poprzednich edycjach? Sprawdźcie!

 

screen

 

Pierwsza, pilotażowa edycja rozpoczęła się w 2013 roku (składanie projektów), a głosowanie i realizacja projektów - w 2014 r.

Kwota BO wynosiła wówczas 9 mln zł.

Podział środków wyznaczono na 6 Okręgów Konsultacyjnych - po 1,5 miliona zł na okręg.
Złożono 407 projektów, głosowało – 51 038 osób. Frekwencja w głosowaniu wyniosła – 13,6 proc.

Do realizacji wybrano 28 projektów na kwotę 9 960 475 złotych.


Druga edycja – rok 2014 (składanie projektów i głosowanie), realizacja projektów w 2015 r.

Kwota - 11 mln zł, w tym: 9 mln na projekty dzielnicowe i 2 mln na projekty ogólnomiejskie.

Podział środków dzielnicowych wyznaczono na 6 Okręgów Konsultacyjnych
Złożono 189 projektów, głosowało – 37 96 5 osób, frekwencja w głosowaniu wyniosła 10, 13 proc.

Wybrano do realizacji 20 projektów dzielnicowych na kwotę 8 387 459 zł i 1 projekt ogólnomiejski na kwotę 1 200 000 zł, rozszerzony przez Prezydenta Miasta Gdańska do 2 milionów zł.

 

Trzecia edycja – 2015 rok (składanie projektów i głosowanie), realizacja projektów w 2016 r.

Kwota - 11 mln zł, w tym: 2,2  mln na projekty ogólnomiejskie oraz 8,8 mln na projekty dzielnicowe . Podział środków wyznaczono, po raz pierwszy, na 34 dzielnice.

Złożono 330 projektów, głosowało - 33 987 osób, frekwencja w głosowaniu wyniosła 9,09 proc.

Wybrano do realizacji 62 projekty dzielnicowe i 3 projekty ogólnomiejskie na kwotę 10 961 525 zł.

 

Dzięki środkom z Budżetu Obywatelskiego powstały m.in. nowe, bądź atrakcyjniejsze, miejsca rekreacji
Dzięki środkom z Budżetu Obywatelskiego powstały m.in. nowe, bądź atrakcyjniejsze, miejsca rekreacji
Fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl


Czwarta edycja – 2016 rok (składanie projektów i głosowanie), realizacja projektów w 2017 r.

Kwota – 12,5 mln zł, w tym 10 mln na projekty dzielnicowe i 2,5  mln na projekty ogólnomiejskie.

Podział środków wyznaczono na 34 dzielnice.
Złożono 365 projektów, głosowało - 36 971 osób, frekwencja wyniosła 10 proc.

Wybrano do realizacji 88 projekty dzielnicowe i 3 projekty ogólnomiejskie na kwotę 12 500 502 zł


Piąta edycja - 2017 rok (składanie projektów i głosowanie), realizacja projektów w 2018 r.

W tej edycji odbyło się dodatkowe głosowanie, w styczniu 2018 r., ze względu na wykryty błąd w systemie elektronicznym zliczającym głosy.

Kwota - 14 mln zł, w tym 11,2 mln na projekty dzielnicowe i 2,8  mln na projekty ogólnomiejskie.

Złożono 445 projektów, głosowało 44 655 osób, frekwencja wyniosła 11 proc.

Dodatkowe głosowanie (w dniach 15-21.01.2018) - 4393 głosujących

Prezydent Miasta Gdańska przeznaczył dodatkowe 2 mln zł na projekty, w przypadku zmian w wynikach pierwszego głosowania.

Ostatecznie wybrano do realizacji : 101 projektów dzielnicowych i 5 projektów ogólnomiejskich, na kwotę 14 180 068 zł.

Niewykorzystane środki (z dodatkowej puli 2 mln zł), czyli 1 819 932 zł, przeznaczono na BO2019.


Szósta edycja –2018 rok (składanie projektów i głosowanie), realizacja projektów w 2019 r.

Kwota - 19 819 000 zł, w tym: 15 855 000 zł na projekty dzielnicowe i 3 964 000 zł na projekty ogólnomiejskie.

Złożono 455 projektów, głosowało 48 760 osób, frekwencja wyniosła 12,4 proc.

Wybrano do realizacji 82 projekty, w tym 73 projekty dzielnicowe i 9 projektów ogólnomiejskich, na kwotę 19 267 809 zł.

W związku z nowymi zapisami w regulaminie BO - 543 609 zł (niewykorzystane środki) przeszło do "puli dzielnicowej" do kolejnej edycji BO. 7 581,30 zł to z kolei kwota niewykorzystana z "puli ogólnomiejskiej".


Wszystkie listy projektów wybranych w dotychczasowych głosowaniach można sprawdzić na stronie www.gdansk.pl/budzet-obywatelski.

 

Mieszkańcy często zgłaszali w poprzednich edycjach budowę siłowni 'pod chmurką'
Mieszkańcy często zgłaszali w poprzednich edycjach budowę siłowni 'pod chmurką'
Fot. Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

 

Przygotowania do kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego, na rok 2020, rozpoczęły się 20 marca br. Od tego dnia gdańszczanki i gdańszczanie mogą zgłaszać swoje propozycje. Pula środków do wykorzystania wynosi tym razem 18,5 mln złotych.

W tym roku zmieniły się niektóre zasady BO. Do tej pory złożyć projekt i głosować mogli mieszkańcy, którzy ukończyli 16 lat. Według nowych zapisów, każda osoba mieszkająca w Gdańsku może wziąć udział w budżecie obywatelskim (brak wymogu zameldowania został zniesiony już dwa lata temu).

Kolejne nowości to: możliwość zgłaszania projektów związanych z rekreacją czy sportem na terenach nie będących własnością miasta (np. na terenach spółdzielni bądź wspólnoty mieszkaniowej), ograniczenie liczby podpisów poparcia pod propozycją projektu do jednego (zmiana ta wynika z nowych zapisów w ustawie o samorządzie gminnym) - wcześniej trzeba było zebrać minimum 15 podpisów, a także co najmniej 200 punktów poparcia dla projektu ogólnomiejskiego w głosowaniu jako warunek przy wyborze projektów do realizacji.

W tym roku, po raz pierwszy, propozycje do BO będą zgłaszać mieszkańcy aż 35 dzielnic. W poprzedniej kadencji Rada Miasta Gdańska wyodrębniła bowiem z dzielnicy Chełm nową jednostkę miejską: Orunię Górną - Gdańsk Południe.Kamila Grzenkowskawww.gdansk.plkamila.grzenkowska@gdansk.pl
Kamila Grzenkowska - najnowsze
Kamila Grzenkowskawww.gdansk.plkamila.grzenkowska@gdansk.pl
Kamila Grzenkowska - najnowsze