PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE
.
Budżet Obywatelski 2020. Co obecnie dzieje się ze zgłoszonymi przez mieszkańców projektami?
Budżet Obywatelski 2020. Co obecnie dzieje się ze zgłoszonymi przez mieszkańców projektami?
Miejscy urzędnicy weryfikują wszystkie zgłoszone przez gdańszczan propozycje. Aktualnie oceniają je trzy wydziały gdańskiego magistratu: Skarbu, Geodezji oraz Urbanistyki i Architektury, a także Biuro Rozwoju Gdańska. To pierwszy etap sprawdzania projektów. W kolejnych tygodniach będą je sprawdzać pracownicy m.in. Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska oraz Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.
Do końca lipca br. urzędnicy zweryfikują blisko pół tysiąca projektów do Budżetu Obywatelskiego 2020
Do końca lipca br. urzędnicy zweryfikują blisko pół tysiąca projektów do Budżetu Obywatelskiego 2020
Fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

 

Propozycje wydatków do przyszłorocznego Budżetu Obywatelskiego można było składać do 16 kwietnia br. Elektroniczny system zliczył ich rekordową liczbę - 584. Przedstawiciele gdańskiego magistratu zapowiadali jednak już wtedy, że ta liczba, ostatecznie, może być niższa. I tak też się stało.

Do weryfikacji trafiło bowiem 497 projektów.

- Zgodnie z regulaminem, by projekt do BO był ważny, wnioskodawca musi zgłosić go w wersji papierowej i elektronicznej. Niestety, w przypadku blisko 70 projektów, nie dostarczono ich wersji papierowych. Dlatego nie zostały dopuszczone do dalszej weryfikacji. Było też kilka przypadków dublowania projektów w systemie elektronicznym, a więc sytuacji, w których wnioskodawcy co najmniej dwa razy zapisali ten sam projekt, a w wersji papierowej dostarczyli tylko jeden – wyjaśnia Sylwia Betlej z Referatu Komunikacji Społecznej w gdańskim magistracie, który przygotowuje i nadzoruje przygotowania do kolejnych edycji Budżetu Obywatelskiego w naszym mieście. - Na tym etapie sprawdzaliśmy także charakter inwestycji na terenach nie należących do miasta, bowiem, zgodnie z uchwałą, na takich terenach możliwe są inwestycje rekreacyjne bądź sportowe, natomiast niektóre projekty zakładały np. budowę parkingów. Dlatego też musieliśmy je odrzucić.

Zgodnie z harmonogramem, weryfikacja złożonych projektów potrwa do końca lipca br. W tej chwili oceny dokonują trzy wydziały Urzędu Miejskiego oraz Biuro Rozwoju Gdańska.

- Wydział Geodezji sprawdza własność terenów, na których zakładane są inwestycje budżetu obywatelskiego, a także to, czy teren objęty inwestycją obejmuje tereny rolne czy leśne. Jest to bardzo ważny element, który wpływa na wzrost kosztu inwestycji, a czasem decyduje o braku możliwości jej realizacji - tłumaczy Betlej.

Wydział Skarbu sprawdza z kolei, czy wskazane w projektach BO działki nie są w planie sprzedaży, natomiast Wydział Urbanistyki i Architektury - czy zakładane inwestycje wpisują się w obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Zgodność inwestycji z planami rozwoju miasta stwierdza z kolei Biuro Rozwoju Gdańska, które przygotowuje nowe lub modyfikuje istniejące plany zagospodarowania przestrzennego.

Jeżeli weryfikacja projektu zakończy się pozytywnie, wówczas będzie on przekazywany do ostatecznej oceny, podczas której weryfikowane są m.in. jego koszty (te często się zmieniają) oraz gospodarność planowanej inwestycji.

Wkrótce powołany zostanie Zespół Konsultacyjny, w którego skład wejdą radni miejscy i dzielnicowi oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Urząd Miejski w Gdańsku będzie reprezentowała jedna osoba. Zespół zajmie się rozpatrywaniem ewentualnych odwołań od oceny negatywnej projektu, stwierdzeniem gospodarności projektu i zatwierdzeniem ostatecznej listy projektów do realizacji już po głosowaniu.

 

Jednym z najmłodszych, zrealizowanych projektów BO, jest nowy teren rekreacyjny na Biskupiej Górce
Jednym z najmłodszych, zrealizowanych projektów BO, jest nowy teren rekreacyjny na Biskupiej Górce
Fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl


Kwota budżetu obywatelskiego na 2020 rok to 18 543 609 zł. Jest to suma kwoty podstawowej, która wynosi 18 mln zł oraz kwoty środków, które nie zostały rozdysponowane w części dzielnic w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 w Gdańsku, w sumie 543 609 zł.

W tegorocznych przygotowaniach do kolejnej edycji BO pojawiło się kilka istotnych zmian. Jedną z nich jest zniesienie granicy wieku, co oznacza, że każdy mieszkaniec i mieszkanka Gdańska mógł złożyć swoją propozycję. Kolejną - wystarczył tylko jeden podpis poparcia mieszkańca pod składanym projektem (dotychczas wymagano 15 podpisów).

Od tej edycji była też możliwość zgłaszania projektów do realizacji na terenach nie należących do Gminy Miasta Gdańska. To ukłon przede wszystkim w stronę mieszkańców tych dzielnic, w których większość terenów należy np. do spółdzielni mieszkaniowych. Pojawiał się tam bowiem problem ze znalezieniem terenu, który można by zagospodarować na skwer, plac zabaw, itp.

Harmonogram BO2020:

  • 20 marca - 16 kwietnia 2019 r. - zgłaszanie projektów;

  • 17 kwietnia - 31 lipca 2019 r. - weryfikacja projektów;

  • do 20 sierpnia 2019 r. - losowanie numerów projektów do głosowania;

  • 9 - 23 września 2019 r. - głosowanie;

  • do 30 września 2019 r. - ogłoszenie wyników głosowania


Przeczytaj także:

Budżet Obywatelski 2020. Gdańszczanie znowu pobili rekord w liczbie złożonych projektów

Kamila Grzenkowskawww.gdansk.plkamila.grzenkowska@gdansk.pl
Kamila Grzenkowska - najnowsze
Kamila Grzenkowskawww.gdansk.plkamila.grzenkowska@gdansk.pl
Kamila Grzenkowska - najnowsze