Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Budżet Obywatelski 2019. Trwa weryfikacja zgłoszonych wniosków

Do końca tego tygodnia powinna być już znana ostateczna liczba wniosków złożonych zgodnie ze wszystkimi wymaganiami w ramach przyszłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Pracownicy gdańskiego magistratu czekają jeszcze na projekty wysłane pocztą. Tymczasem rozpoczęła się formalna weryfikacja tych projektów, które zgłoszono zarówno w systemie elektronicznym, jak i dostarczono do urzędu w wersji papierowej wraz z wymaganymi podpisami poparcia mieszkańców.

Budżet Obywatelski 2019. Trwa weryfikacja zgłoszonych wniosków
A
A
data publikacji: 10 kwietnia 2018 r.
Rozpoczęła się weryfikacja wniosków zgłoszonych do BO 2019
Rozpoczęła się weryfikacja wniosków zgłoszonych do BO 2019
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Wnioski do Budżetu Obywatelskiego 2019 można było składać niemal przez cały marzec (ostateczny termin mijał 30 marca – red.). Zgodnie z wymogami, wszyscy projektodawcy musieli zgłosić swoje pomysły w systemie elektronicznym, a także dostarczyć do magistratu wniosek w tradycyjnej formie papierowej z podpisami co najmniej 15 mieszkańców. Można było przynieść go osobiście bądź przesłać pocztą. Należało to zrobić najpóźniej 30 marca br. - w przypadku dokumentów wysłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego. I na te czekają jeszcze pracownicy urzędu.

W nocy z 30 na 31 marca br., po tym jak wybiła północ, licznik systemu elektronicznego odnotował rekordową liczbę 458 zgłoszonych projektów. Urzędnicy podkreślali jednak, że ta liczba może zmaleć, m.in. dlatego, że nie zawsze mieszkańcy wypełniają papierową wersję wniosku, przez co nie spełniają określonych wymagań formalnych – samo zgłoszenie na stronie internetowej to za mało. W takich przypadkach projekt jest odrzucany.

- Czekamy do końca tego tygodnia na wnioski, których być może jeszcze nie dostarczyła do nas, z różnych powodów, poczta – zaznacza Sylwia Betlej z Referatu Komunikacji Społecznej w gdańskim magistracie. - Rozpoczęliśmy też etap weryfikacji formalnej już dostarczonych wniosków.

W tym roku zgłoszono rekordową liczbę wniosków ogólnomiejskich – aż 76.

Wśród tych zgłoszonych w systemie elektronicznym dominują projekty dotyczące aktywności fizycznej i rekreacji gdańszczan. Jest sporo pomysłów dedykowanych dzieciom, ale też i seniorom. Niektóre dotyczą bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych, ale są i takie, które przygotowano z myślą o kotach żyjących w naszym mieście oraz rowerzystach.

Poniżej prezentujemy kilka wybranych projektów BO 2019, zgłoszonych drogą elektroniczną. To, czy zostaną poddane głosowaniu we wrześniu, okaże się w najbliższych tygodniach – wszystkie zgłoszone projekty będą analizowane pod kątem formalno-prawnym oraz możliwości ich realizacji.

Zbiornik
Zbiornik
Wnioskodawca gdańskiego Budżetu Obywatelskiego

"Aleja Żołnierzy Wyklętych z promenadą nad stawem" - to propozycja pana Wojciecha Chmielewskiego.

Projekt zakłada przekształcenie nabrzeża zbiornika retencyjnego wzdłuż al Żołnierzy Wyklętych w nadwodną promenadę - poprzez usunięcie ekranów akustycznych oddzielających ciąg pieszy od akwenu i otwarcie tym samym przejścia umożliwiającego spacery wokół niego po pełnym obwodzie. Zdaniem pana Wojciecha staw i jego okolice mają znakomite warunki widokowe, które przesłonięte są obecnie przez ekrany, i które nie do końca, w jego opinii, spełniają swoją funkcję, gdyż dźwięk za nimi przenoszony jest po tafli wody. W ramach projektu zaproponowano także wykonanie schodów terenowych w miejscu różnicy poziomów (przepust) oraz wyposażenie promenady w elementy małej architektury, zieleń i dodatkowe latarnie.


Lasy
Lasy
Wnioskodawca gdańskiego Budżetu Obywatelskiego

"Bikepark Lasy Oliwskie" – to projekt pana Krzysztofa Siedlaczka.

Zakłada on budowę bikeparku, czyli trasy lub tras leśnych typowych dla rowerów górskich. Trasa taka biegłaby przez teren z pagórkami, o zróżnicowanym poziomie z podjazdami, zjazdami, przeszkodami, kładkami i przeskokami. W przypadku budowy więcej niż jednej trasy mogłyby mieć one różny stopień trudności dostosowany do użytkowników. Jak przyznaje pan Krzysztof, pomysł ten narodził się, kiedy przebywał on w Vancouver w Kanadzie. Tam jest to bardzo popularna forma spędzania czasu wśród młodzieży i dorosłych. Jego zdaniem lasy oliwskie to idealna lokalizacja dla bikeparku, ponieważ jest to dobrze skomunikowany obszar w granicach miasta, blisko dużych osiedli i akademików, a niespecjalnie zagospodarowany. Bikepark ma promować kulturę fizyczną, aktywny wypoczynek i być alternatywą dla gier komputerowych.


Przystanek
Przystanek
Wnioskodawca gdańskiego Budżetu Obywatelskiego

"Zielone przystanki w centrum miasta" – to projekt pana Miłosza Czernikowskiego.

Zakłada on utworzenie "zielonych" przystanków w centrum Gdańska - poprzez obsadzenie ich roślinnością (m.in. roślinami pnącymi). Zostaną one umieszczone w skrzyniach na kratownicach, na tylnej oraz bocznych ścianach przystanków.

- Obsadzenie wiat roślinnością optymalnie powinno wiązać się z wymianą wiat na nowe (tak jak np. planowana wymiana wiat na przystankach przy Dworcu Głównym – zaznacza pan Miłosz. - Opisane rozwiązanie wprowadza więcej zieleni w centrum miasta, oczekiwanie na pojazd komunikacji miejskiej stanie się atrakcyjniejsze, a Gdańsk stanie się bardziej zielonym miastem.

Podobne rozwiązania funkcjonują już w innych europejskich miastach, m.in. w Londynie, Eindhoven, wkrótce podobne rozwiązania wprowadzi Kraków i Wrocław. W Gdańsku zaproponowano obsadzenie roślinami przystanków przy Dworcu Głównym (2 przystanki tramwajowe i 7 przystanków autobusowych), a także przystanki tramwajowe przy Bramie Wyżynnej, ul.Jaśkowa Dolina oraz przy Operze Bałtyckiej.


Targ
Targ
Wnioskodawca gdańskiego Budżetu Obywatelskiego

"Nowe życie Targu Węglowego" – to pomysł pani Karoliny Radeckiej.

Pani Karolina przypomina, że ten Targ kilka razy w roku zamienia się w miejsce imprez czy targowiska, ale poza tym pełni głównie funkcję parkingu. Jej zdaniem trzeba to zmienić.

- Miejsce to ma zbyt duży potencjał rekreacyjny, turystyczny oraz kulturowy, by służyło jedynie jako przestrzeń do zostawienia samochodu. Chcemy, by był on placem zagospodarowanym w sposób, który przyciągnie i zachęci ludzi do spędzenia tam wolnego czasu, a nie tylko przejścia szybkim krokiem między zaparkowanymi samochodami – zaznacza.

Główne założenia projektu: wyznaczenie dwóch głównych „stref zieleni”, gdzie zostanie umieszczony trawnik, łąki kwietne, parklety oraz leżaki, do tego umieszczenie drzew i krzewów w donicach przy wjeździe od strony ul. Targ Drzewny oraz na obszarze placu, a także wytyczenie nowych miejsc parkingowych, w tym dla osób niepełnosprawnych.


Nabrzeża
Nabrzeża
Wnioskodawca gdańskiego Budżetu Obywatelskiego

"Budowa bulwaru wzdłuż Motławy łączącego Długie Pobrzeże z mariną Żabi Kruk" – to propozycja pana Karola Spieglanina.

Projekt zakłada budowę brakującego odcinka promenady wzdłuż rzeki Motławy, o długości około 480 m, między ul. Ogarną a ul. Toruńską. Obejmuje on wykonanie ciągu pieszego, budowę oświetlenia, zabezpieczenie skarp, remont i uzupełnienie niezbędnych balustrad, montaż małej architektury i nasadzenia zieleni oraz budowę przejścia pod mostem w ciągu ul. Podwale Przedmiejskie (w formie pomostu pływającego lub stałego).

- Celem projektu jest połączenie istniejących bulwarów wzdłuż zachodniego brzegu Motławy, tworzących nadwodny ciąg spacerowo-komunikacyjny łączący Młode Miasto z Placem Wałowym. Projekt odpowiada na problem, jakim jest brak ciągłości promenady wzdłuż najcenniejszego wnętrza urbanistycznego miasta tj. Starej Motławy. Dzięki realizacji zadania nabrzeża wzdłuż Starego Przedmieścia staną się częścią tego deptaka, tym samym mieszkańcy i turyści zyskają nową przestrzeń, a dzielnica, przystań wodna Żabi Kruk i Plac Wałowy nowych użytkowników. Mieszkańcy rewitalizowanego Starego Przedmieścia zyskają dogodny ciąg pieszy na Główne Miasto – argumentuje pan Karol.

WSZYSTKIE PROJEKTY ZGŁOSZONE W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM MOŻNA ZNALEŹĆ TUTAJ


PRZECZYTAJ TAKŻE:

Budżet Obywatelski 2019. Gdańszczanie złożyli aż 458 projektów - jest rekord!-
Kamila Grzenkowska (0)
www.gdansk.pl
kamila.grzenkowska@gdansk.pl
więcej tekstów autora
-
Kamila Grzenkowska (0)
www.gdansk.pl
kamila.grzenkowska@gdansk.pl
więcej tekstów autora