Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Budżet Obywatelski 2019. 250 projektów zaakceptowanych, pozostałe czekają na decyzję

Trwają przygotowania do przyszłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. W pierwszych dniach sierpnia zakończy się okres weryfikacji propozycji złożonych przez mieszkańców, natomiast we wrześniu odbędzie się powszechne, ogólnomiejskie głosowanie. Miasto poinformowało przy okazji o wysokości odszkodowania, jakie firma Implyweb, musiała zapłacić za błąd informatyczny, który spowodował nieprawidłowe wyniki ubiegłorocznego głosowania na projekty BO.

Budżet Obywatelski 2019. 250 projektów zaakceptowanych, pozostałe czekają na decyzję
A
A
data publikacji: 30 lipca 2018 r.
Trwa weryfikacja wniosków do Budżetu Obywatelskiego złożonych przez mieszkańców Gdańska
Trwa weryfikacja wniosków do Budżetu Obywatelskiego złożonych przez mieszkańców Gdańska
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

W pierwszej połowie lipca wydziały Urzędu Miejskiego oraz jednostki miejskie zakończyły sprawdzanie, które ze zgłoszonych przez gdańszczan projektów mogą zostać zrealizowane w latach 2019/2020. Ponad 250 projektów otrzymało już pozytywną ocenę – jeżeli chodzi o możliwość wykonania, część została odrzucona ze względów formalnych, natomiast w przypadku wielu projektów trwają jeszcze rozmowy z wnioskodawcami na temat zmian, które należy wprowadzić, by projekt mógł być zrealizowany. Rozmowy dotyczą głównie zmiany kosztu projektu czy możliwego do wykonania zakresu. Termin prac Zespołu Konsultacyjnego ds. Budżetu Obywatelskiego został przedłużony do 10 sierpnia br. Po tym dniu znana będzie ostateczna liczba projektów przekazanych do wrześniowego głosowania.

Na realizację projektów BO 2019 przeznaczono blisko 20 mln złotych.

Głosowanie zaplanowano w dniach 10–24 września 2018 r.

- Jeszcze przed jego rozpoczęciem, zgodnie z rekomendacjami Zespołu powołanego do wypracowania działań zwiększających bezpieczeństwo, przeprowadzimy wraz z mieszkańcami test systemu elektronicznego, przygotowany przez firmę Asseco Data Systems S.A. Po oddaniu głosu każda osoba głosująca otrzyma potwierdzenie przyznania swoich punktów – informuje Anna Iwanowska z Referatu Prasowego w gdańskim magistracie.

Ubiegłoroczny operator systemu obsługującego głosowanie – firma Implyweb, na mocy pozasądowej ugody z Gminą Miasta Gdańsk, wpłaciła na konto Urzędu Miejskiego kwotę 71 009,35 zł. Jest to równowartość kosztu wszystkich działań podjętych w celu przeprowadzenia dodatkowego głosowania w tym m.in. nowego systemu elektronicznego, przeprowadzenia dodatkowej kampanii promocyjnej i wiadomości SMS wysyłanych do mieszkańców.

Firma Implyweb z Olsztyna, która odpowiedzialna była za przygotowanie systemu elektronicznego umożliwiającego zgłaszanie projektów do BO, a także przeprowadzenie elektronicznego głosowania na te projekty, popełniła błąd programistyczny. Mechanizm, który miał zabezpieczać przed ewentualnym dublowaniem głosów, część z nich kasował. Działo się tak w sytuacji, kiedy osoba głosująca przyznawała tę samą liczbę punktów dla dwóch lub więcej projektów. W takiej sytuacji system przypisywał punkty tylko dla jednego z wybranych projektów. W momencie, kiedy mieszkaniec przyznał np. 1 punkt na projekt ogólnomiejski i następnie projektom dzielnicowym przyznał odpowiednio 1 punkt i 4 punkty to system "wycinał" wtedy automatycznie jeden punkt albo oddany na projekt dzielnicowy albo na ogólnomiejski.

Efektem tego były nieprawidłowe wyniki ubiegłorocznego głosowania, a także przeprowadzenie tzw. dogłosowania wśród mieszkańców, którym system źle policzył wspomniane wyżej punkty.

Każdego roku do regulaminu BO wprowadzane są pewne zmiany, by był on jeszcze atrakcyjniejszy dla mieszkańców i sprawiedliwy. W tym roku zdecydowano o wprowadzeniu ograniczenia maksymalnego kosztu projektu ogólnomiejskiego – do 2 milionów złotych, co ma umożliwić realizację większej liczby projektów. Drugą, ważną zmianą jest wprowadzenie minimalnego progu poparcia 100 punktów na projekty dzielnicowe, dzięki czemu za zwycięskie będą uznawane te projekty, które cieszą się powodzeniem i popularnością wśród mieszkańców danej dzielnicy. W Gdańsku pojawiały się bowiem głosy, że niesłusznie za "zwycięskie" uznawano projekty, które otrzymywały kilkadziesiąt głosów (podczas gdy inne czasem kilkaset), ale były realizowane, ponieważ mieściły się w puli środków przeznaczonej na daną dzielnicę. Takie rozwiązanie dopuszczały dotyczasowe zapisy w regulaminie BO.

Trzecią zmianą jest przesuwanie niewykorzystanych kwot w dzielnicach na kolejną edycję budżetu obywatelskiego, a więc jeśli w danej dzielnicy niewykorzystanych zostanie np. 10 - 20 tys. złotych to będą one mogły być wydane w tej dzielnicy w ramach kolejnej edycji BO. Dotychczas niewykorzystane środki trafiały do puli projektów ogólnomiejskich.

-
Kamila Grzenkowska (0)
www.gdansk.pl
kamila.grzenkowska@gdansk.pl
więcej tekstów autora
-
Kamila Grzenkowska (0)
www.gdansk.pl
kamila.grzenkowska@gdansk.pl
więcej tekstów autora