PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Budżet Obywatelski 2018. Na jakie projekty można głosować w dzielnicy Wrzeszcz Górny?

Budżet Obywatelski 2018. Na jakie projekty można głosować w dzielnicy Wrzeszcz Górny?
Trwa drugi tydzień głosowania na pomysły zgłoszone do przyszłorocznego Budżetu Obywatelskiego. O tym, które zostaną zrealizowane, decydują sami gdańszczanie. Głosy można oddawać do 2 października, zarówno na projekty dzielnicowe, jak i ogólnomiejskie. Jakie propozycje do BO złożono w dzielnicy Wrzeszcz Górny? Sprawdźcie!

Jednym z pomysłów do Budżetu Obywatelskiego jest uatrakcyjnienie Parku Jaśkowej Doliny w Górnym Wrzeszczu
Jednym z pomysłów do Budżetu Obywatelskiego jest uatrakcyjnienie Parku Jaśkowej Doliny w Górnym Wrzeszczu
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

"Parking za przychodnią Jesionowa": Przekształcenie terenu na zapleczu przychodni lekarskiej przy ul. Jesionowa Nr 5 w parking samochodowy. Teren należy utwardzić kostką betonową, urządzić fragment wjazdu od strony ulicy (zgodnie z MPZP) i odpowiednio oznakować znakami drogowymi. Na ul. Jesionowej brakuje miejsc do zaparkowania samochodów pacjentów przychodni, którzy parkują samochody na chodnikach wzdłuż ul. Jesionowej oraz w przejazdach pomiędzy budynkami. Na zmianie skorzystają pacjenci przychodni lekarskiej jak również mieszkańcy ulicy Jesionowej.

"Rekreacyjno-sportowa ścieżka na terenie Gaju Gutenberga dla dorosłych i młodzieży mieszkańców Gdańska": adaptacja naturalnych terenów leśnych (wzgórz i polanek) w Gaju Gutenberga celem rekreacji prozdrowotnej mieszkańców dzielnicy Wrzeszcz Górny. Opis problemu: brak bezpiecznych podejść i zejść na okolicznych wzgórzach, brak miejsc do wypoczynku typu ławki i altanki, brak sprzętu sportowego, brak śmietników. Cel realizacji: uatrakcyjnienie terenów leśnych dla mieszkańców oraz zabezpieczenie ich przed degradacją zgodnie z uchwałą. Projekt można podzielić na etapy: Etap 1 - Wykonanie bezpiecznych wejść i zejść pod wzgórza z poręczami i stopnicami z naturalnych elementów drewnianych typu bale i słupki. Etap 2 - Budowa stacji sportowych na terenie Gaju Gutenberga na wzór urządzeń zamontowanych w Parku Reagana. Lokalizacja: Gaj Gutenberga, a w szczególności: Wzgórze Heweliusza, Wzgórze Wintera i Wzgórze za pomnikiem Jana Gutenberga.

"Sąsiedzka Szkoła 2018": Ogólnodostępne, bezpłatne zajęcia sportowe, rekreacyjne i integracyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych kierowane do mieszkańców Wrzeszcza Górnego. Zajęcia odbywać się będą w pięciu szkołach na terenie dzielnicy. Projekt jest wynikiem konsultacji społecznych. Projekt obejmuje: zajęcia taneczne, gimnastyka artystyczna, fitness, ćwiczenia gimnastyczno- usprawniające, treningi piłki nożnej, zajęcia na ściance wspinaczkowej, dzielnicowy turniej piłki nożnej , warsztaty tematyczne. Cel projektu: bezpłatny dostęp do w/w zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych, aktywizacja, integracja uczniów i społeczności lokalnej we współpracy ze szkołami. Promocja zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu. Profilaktyka zdrowotna. Wykorzystanie miejskiej bazy obiektów sportowych przy szkołach po godzinach zajęć lekcyjnych. Lokalizacja: Szkoły publiczne na terenie Wrzeszcza Górnego.

"Skwer nad Jaśkowym Potokiem": Skwer nad Jaśkowym Potokiem albo Skwer Tomsenów to projekt zagospodarowania niewielkiej przestrzeni publicznej służącej wypoczynkowi i turystyce. Osią parku będzie alejka żwirowo-gliniasta z rabatą kwiatową, otoczona stylowymi ławkami i zielenią. Wykorzystane zostaną naturalne warunki przyrodnicze: odkryty potok mały wodospad i pomnikowe okazy drzew - 2 jesiony wyniosłe i miłorząb japoński. Miejsce u zbiegu ul. Pawłowskiego i Jaśkowej Doliny jest obecnie bardzo zaniedbane. Projekt ma za zadanie stworzenie wysokiej jakości przestrzeni publicznej w otoczeniu XIX wiecznej zabudowy rezydencjonalno-mieszkalnej. Rewitalizacja części zabytkowego ogrodu oraz renaturalizacja potoku przyczynią się do ożywienia Jaśkowej Doliny. Atrakcyjne miejsce nieco oddalone od wielkomiejskiego hałasu i ruchu samochodowego jest kontynuacją trasy spacerowej do Parku Jaśkowej Doliny, Altany Guttenberga i Jaśkowego Zakątka, do którego nawiązuje wystrojem. Łączy walory historycznego ogrodu z elementami wody. Lokalizacja: Skrzyżowanie ul. Pawłowskiego i Jaśkowej Doliny.

"Siłownia dla pokoleń - siłownia na powietrzu z elementami parkour na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 13, ul. Topolowa 7": Projekt przewiduje powstanie 8 urządzeń dwustanowiskowych siłowni zewnętrznej oraz 3 stanowisk parkour na terenie zielonym przynależnym do ZSO nr 13 przy ul. Topolowej 7. Obiekt będzie miał charakter otwarty, którego zadaniem będzie sportowa integracja różnych grup wiekowych, zarówno uczniów szkoły jak i okolicznych mieszkańców. Inwestycja ta przyczyni się do stworzenia miejsca, gdzie aktywność ruchowa połączy pokolenia.

"Budowa schodów terenowych i chodnika ulicy Kornela Makuszyńskiego": Budowa schodów terenowych i chodnika od końcówki ulicy Makuszyńskiego (mur oporowy pod budynkiem n3 3, pomiędzy budynkiem nr 3 i nr 5 po działce 912/15 i dalej przez działkę 912/16 do ciągu pieszego biegnącego wzdłuż budynków Makuszyńskiego 2-8 od ul.Reymonta spowoduje połączenie z ul. Kolberga, umożliwi komfortowe poruszanie się po ulicach mieszkańcom oraz dostęp do komunikacji miejskiej.

"Rodzinna Gra Terenowa": Ideą projektu jest integracja społeczna i pokoleniowe oraz aktywizacja mieszkańców w zakresie niedzielnego wypoczynku na terenach zielonych wokół dzielnicy poprzez organizację imprezy na orientację o charakterze rekreacyjno-sportowym. Celem projektu jest przekonanie mieszkańców do spędzania wolnego czasu z dala od telewizora czy komputera oraz promowanie postaw pro-ekologicznych i pro-rodzinnych - spędzania czasu ze swoimi bliskimi. Uczestnicy poznają też zasady posługiwania się mapą, czytania znaków topograficznych i orientacji w terenie, co przyda się w życiu codziennym. Elementami zachęcającymi do aktywnego spędzenia wolnego czasu będą: rodzinna formuła imprezy; charakter spaceru z dodatkową atrakcją w postaci szukania umieszczonych w terenie punktów kontrolnych oraz drobny element rywalizacji pomiędzy uczestnikami. Przewidujemy, że w wydarzeniu udział weźmie co najmniej 250 osób. Projekt jest kontynuacją Gdańskich Gier Parkowych na Orientację www.parkowe.almanak.pl. Lokalizacja: las w rejonie ul. Jaśkowa Dolina.

"Park Jaśkowej Doliny - nasze miejsce rekreacji": Park Jaśkowej Doliny jest dużym kompleksem zieleni i leży pomiędzy zrewitalizowanymi miejscami w dzielnicy : Podleśna Polaną , miniparkiem Jaśkowy Zakątkiem oraz historyczną ulicą Jaśkowa Dolina. Na terenie parku znajduje się Teatr Leśny - popularny szczególnie w porze letniej jako miejsce wydarzeń kulturalno - społecznych. Poprawa stanu ścieżek oraz infrastruktury parkowej przyczyni się do ponownego odkrycia Parku Jaśkowej Doliny jako miejsca spacerów , uprawiania sportów (biegi, nordic walking, rowery) oraz szeroko rozumianej rekreacji. Projekt zakłada ustawienie 25 ławek parkowych, montaż 25 koszy na śmieci (część z zasobnikami woreczków na psie odchody), montaż 20 tablic informacyjnych w parku i jego otulinie(ciekawe miejsca,trasy rowerowe i nordic walking) oraz 10 tablic historyczno-przyrodniczych, a także 30 ptasich budek. Zakłada też poprawę stanu wejść do parku, przegląd oświetlenia Teatr Leśnego, montaż 3 stanowisk tematycznych oraz prace kosmetyczne np. usunięcie gałęzi.

"Detale architektoniczne Wrzeszcza - warsztaty fotograficzne z cyjanotypii": Celem warsztatów fotograficznych "Detale architektoniczne Wrzeszcza" jest uwiecznienie na papierze zabytkowych elementów wrzeszczańskiej architektury. Poprzez udokumentowanie ich przy użyciu cyjanotypii, starodawnej techniki fotograficznej, chcemy ocalić od zapomnienia wybrane detale architektury tej części miasta m.in. secesyjne fragmenty ogrodzenia, dekoracyjne kafle, płaskorzeźby, elementy małej architektury itp. Warsztaty poprowadzi absolwentka gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych, fotografka Agnieszka Piasecka, a wsparcia merytorycznego w projekcie udzieli Cyfrowe Muzeum Wrzeszcza. Zwieńczeniem warsztatów będzie realizacja kilkunastu fotografii, które zachowując wysoką jakość artystyczną, zwrócą uwagę na piękno zabytkowej architektury dzielnicy oraz prezentacja ich podczas specjalnie przygotowanej wystawy na obszarze Wrzeszcza.

"Reportaże o mieszkańcach Wrzeszcza - warsztaty z Dorotą Karaś": Warsztaty „Reportaże o mieszkańcach Wrzeszcza” są poświęcone spojrzeniu na historię dzielnicy Wrzeszcz przez pryzmat zamieszkujących ją osób, pamiętających jego historię. Celem projektu jest podkreślenie roli historii mówionej w kształtowaniu pamięci o dzielnicy i próba uwiecznienia bezpośrednich i osobistych relacji w postaci tekstów literackich, a także zaangażowanie młodych ludzi w pogłębianie wiedzy na temat historii lokalnej jednej z najstarszych gdańskich dzielnic. Podczas czterech spotkań z dziennikarką i reporterką, Dorotą Karaś (autorką książek "Cybulski. Podwójne Salto" i "Szafa, czajnik, obwodnica. Rozmowy z obcokrajowcami", dziennikarką Gazety Wyborczej, autorką reportaży w Dużym Formacie), młodzi twórcy (10 osób) nauczą się jak wyszukiwać historie, rozmawiać z bohaterami swoich tekstów, jak pisać reportaże i je redagować tak, żeby zainteresowały odbiorów. Napisane reportaże zostaną opublikowane w formie cyfrowej, opcjonalnie także w druku.

"Oświetlenie Zbiornika Retencyjnego Srebrzysko": Ustawienie latarni parkowych wzdłuż alejki wokół zbiornika retencyjnego, z wykonaniem podziemnej sieci zasilającej. Otoczenie zbiornika retencyjnego staje się popularnym miejscem spacerów i rekreacji. Do tej pory ustawiono tam ławki, zmontowano siłownię napowietrzną oraz wybudowano pomost gabionowy. Dzięki inwestycjom to miejsce staje się atrakcyjne dla mieszkańców, jednak po zmroku traci swój urok.

"Parki naukowo-muzyczne dla każdego": Parki naukowo-muzyczne dla każdego mają być miejscem, w którym dzieci w trakcie zabawy będą rozwijały twórcze myślenie oraz odkrywały świat dźwięków. Wyposażenie parku sprawi, że dzieci poprzez doświadczanie, eksperymentowanie poznają m.in.prawa fizyki. Założeniem jest stworzenie czterech miejsc w dzielnicy Wrzeszcz Górny, ogólnodostępnych dla wszystkich mieszkańców, zlokalizowanych na terenie SP 17, SP 27, SP 39 oraz SP 45. Jedyne w swoim rodzaju parki wyposażone w np: koła optyczne, wir wodny, peryskop, tor śladów, labirynty, film animowany, głuchy telefon, ścieżki dotyku, gry wielkoformatowe, ksylofon, rury deszczowe, szumiące rury, gongi tybetańskie i inne mogą powstać w ramach budżetu obywatelskiego. Dodatkowe wyposażenie w postaci stacji meteorologicznej oraz mini obserwatorium astronomicznego zwiększy atrakcyjność miejsca, zachęci dzieci i dorosłych do wspólnego, rodzinnego spędzania czasu.

"Park Uphagena wizytówką Wrzeszcza - zieleń, cisza i beztroska": W 1797 r. Jan Uphagen zakupił posiadłości nad Potokiem Bystrzec zwaną „Mon Plaisir” („Moja Przyjemność”). Czy nie pięknie byłoby odnowić te ideę dla mieszkańców Wrzeszcza? Dla naszej wspólnej przyjemności proponujemy rewitalizację Parku Uphagena i budowę placu zabaw dla dzieci i dorosłych. Propozycja jest odpowiedzią na zapotrzebowanie mieszkańców w zakresie przebywania na świeżym powietrzu w celu spędzenia czasu z innymi, odpoczynku, zabawy i zwykłej beztroski. O konieczności rewitalizacji stanowi obecny stan parku. Praktycznie każdy element wymaga odnowy, zaczynając od zieleni, wyciszenia od strony drogi po podłoże i elementy użytkowe. Wyjątkowym pomysłem towarzyszącym rewitalizacji jest budowa elementów placu zabaw dla dzieci i dorosłych. Odpowiednie huśtawki, hamaki, pomost wokół oczka wodnego, baza na drzewie, zapewnią frajdę małym i dużym dzieciom. Wszystko z zachowaniem sentymentu do dawnej klasy parku. Pierwszy etap rozkwitu Parku Uphagena - dla naszej przyjemności!


Zasady głosowania:

  • każdemu głosującemu przysługuje maksymalnie 5 punktów na projekty dzielnicowe i 1 punkt na projekty ogólnomiejskie

  • można głosować na projekty z dowolnej dzielnicy

  • punktami na projekty dzielnicowe można dysponować w sposób swobodny przyznając np. wszystkie pięć punktów jednemu projektowi, jak i po jednym punkcie na pięć projektów

  • głosowanie na projekty odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną

  • w każdej dzielnicy będzie dostępny punkt stacjonarny do głosowania

  • wyniki głosowania ogłoszone zostaną do 6 października 2017 r.


Więcej o gdańskim Budżecie Obywatelskim przeczytasz tutaj.

oprac. KGwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl