PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Budżet Obywatelski 2018. Na jakie projekty można głosować w dzielnicy Piecki-Migowo?

Budżet Obywatelski 2018. Na jakie projekty można głosować w dzielnicy Piecki-Migowo?
18 września rozpoczęło się głosowanie na pomysły zgłoszone do przyszłorocznego Budżetu Obywatelskiego. O tym, które zostaną zrealizowane, decydują sami gdańszczanie. Głosy można oddawać do 2 października, zarówno na projekty dzielnicowe, jak i ogólnomiejskie. Jakie propozycje do BO złożono w Pieckach-Migowie? Sprawdźcie!

Przed rokiem w Pieckach - Migowie, w budynku przychodni, otwarto Dom Sąsiedzki. Miejsce to potrzebuje jednak doinwestowania m.in. w sprzęt
Przed rokiem w Pieckach - Migowie, w budynku przychodni, otwarto Dom Sąsiedzki. Miejsce to potrzebuje jednak doinwestowania m.in. w sprzęt
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

"Migowo 3 w 1": Projekt skupia w sobie trzy pomysły z zeszłego roku: Remont pasów zieleni oraz chodników wzdłuż ul. Myśliwskiej, trasa do nauki jazdy na rowerze przy ul. Królewskie Wzgórze oraz Psi Raj - tereny dla spacerów z psami. Projekt obejmuje ul. Myśliwską na odcinku od ul. Powstania Listopadowego do Stawu Wróbla (z wyłączeniem odcinka objętego budową ul. Nowej Wołkowyskiej), okolice żłobka przy ul. Królewskie Wzgórze i okolice ul. Nowej Myśliwskiej.

"Rodzinna Gra Terenowa Piecki": Ideą projektu jest aktywizacja mieszkańców dzielnicy w zakresie niedzielnego wypoczynku na terenach leśnych wokół dzielnicy poprzez organizację plenerowej imprezy na orientację o charakterze rekreacyjno - sportowym. Celem projektu jest przekonanie mieszkańców do spędzania wolnego czasu z dala od telewizora czy komputera, na terenach zielonych oraz promowanie postaw pro-ekologicznych i pro-rodzinnych - spędzania czasu ze swoimi bliskimi. Wartością dodaną do projektu będzie obeznanie uczestników w zakresie posługiwania się mapą, czytania znaków topograficznych i orientacji w terenie, co przyda się każdemu w życiu codziennym, jak również integracja społeczna i pokoleniowa. Elementami zachęcającymi mieszkańców do aktywnego spędzenia wolnego czasu będą: rodzinna formuła imprezy, charakter spaceru z dodatkową atrakcją w postaci odnajdywania umieszczonych na terenie parku punktów kontrolnych i wykonania przy nich określonych zadań oraz drobny element rywalizacji pomiędzy uczestnikami.

"Aktywne spacery z bobasem": Organizacja aktywnych spacerów na terenie Dzielnicy Piecki-Migowo - jednorazowo dla 10-15 rodziców i dzieci do 3 roku życia. Zajęcia mają na celu budowanie pozytywnych wzorców zdrowego i aktywnego stylu życia, ponadto wspierają aktywizację i integrację rodziców we wczesnym okresie rodzicielstwa. Zajęcia te polegają na ćwiczeniach fizycznych, które rodzic pod okiem instruktora wykonuje podczas spaceru, wykorzystując wózek, a także inne dostępne w plenerze przyrządy. Takie zajęcia ruchowe dają możliwość (przede wszystkim matce) wyjścia z domu i zaburzenia rutyny, w której nie zawsze czuje się ona komfortowo. Możliwość regularnego uczestniczenia w zajęciach oraz znalezienie się w gronie osób o podobnych problemach, pozwala na niwelację stresu towarzyszącemu opiece i wychowaniu małego dziecka. Dodatkowo zajęcia ruchowe przyczyniają się do poprawy formy oraz sylwetki, a tym samym do wzrostu pewności siebie oraz samozadowolenia. Taki stan ma pozytywny wpływ na dziecko oraz całą rodzinę.

"Dom sąsiedzki Piecki-Migowo": Zakup wyposażenia, pomoce dydaktyczne, sprzęt audiowizualny, zestaw komputerowy, biurko, stoły konferencyjne, szafy biurowe, remont i adaptacja pomieszczeń: wymiana drzwi, montaż okna nawietrznego. Działający dom sąsiedzki Piecki-Migowo jest miejscem spotkań mieszkańców dzielnicy, zwiększający aktywność i efektywność działań w rozwoju kultury i sportu wśród dzieci i młodzieży. Nadrzędnym celem jest ciągłość realizacji naa wszystkich szczeblach: spotkania, konferencje, warsztaty, panele tematyczne, czytelnia, klubo-kawiarnia czy Izba Pamięci dzielnicy Piecki-Migowo. Zamierzone inwestycje i zakupy zwiększą funkcjonalność, bezpieczeństwo, oraz zakres oferowanych zajęć w DSP-M .

"Budowa placu zabaw przy ul. Wyrobka i Czecha (w bliskim sąsiedztwie szkoły przy ul. Marusarzówny) - kontynuacja inwestycji": Projekt zakłada kontynuację inwestycji na wzniesieniu przy ul. Wyrobka/Czecha. Do tej pory ze środków Rady Dzielnicy Piecki-Migowo powstała między innymi siłownia na wolnym powietrzu oraz urządzenia do zabaw dla małych dzieci. Jeszcze w tym roku powinno powstać profesjonalne boisko do piłki siatkowej wraz z potrzebną infrastrukturą - również z funduszu Rady Dzielnicy. Ten projekt zakłada wzbogacenie wskazanego terenu o zestaw wielofunkcyjny i ławki.

"Bezpieczna Droga do Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul.Gojawiczyńskiej 10": Celem projektu jest znaczna poprawa bezpieczeństwa pieszych w rejonie SP1. Z każdego osiedla dzielnicy Piecki-Migowo, codziennie do szkoły dojeżdża lub dociera pieszo 1100 dzieci. Stary i niedostosowany układ komunikacyjny wymusza odbywanie ruchu pieszego i samochodowego w tym samym ciągu komunikacyjnym. Polepszenie sytuacji nastąpi dzięki poprawie warunków komunikacji pieszej: na skrzyżowaniu ulic Piecewskiej i Gojawiczyńskiej (dwuetapowe przejście z wyspą azylu), na ulicy Gojawiczyńskiej poprzez: wykonanie nowych chodników, budowę drogi rowerowej, wykonanie oznakowań poziomych i pionowych ciągów komunikacyjnych, ułatwienie dojazdu służbom ratunkowym i autokarom, wyznaczenie miejsc postojowych i wykonanie dodatkowego oświetlenia.

"Sport i rekreacja dla każdego - od małego do dużego": Łączy nas sport, łączy nas zabawa. Budowa boiska do piłki nożnej przy ZKPiG nr 20. Planujemy przygotowanie i odwodnienie podłoża, położenie nawierzchni poliuretanowej, zainstalowanie bramek, piłkochwytów, wytyczenie linii na boisku, zakup ławek i odtworzenie zieleni. Celem projektu jest integracja mieszkańców w ramach lokalnej wspólnoty poprzez stworzenie na terenie dzielnicy miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu, propagowanie idei "fair play" i zdrowego stylu życia. Ponadto budowa boiska umożliwi prowadzenie zajęć sportowych w sezonie wiosenno-jesiennym, nie w hali sportowej, a na świeżym powietrzu. Przewidujemy także wzrost aktywności sportowej mieszkańców dzielnicy Piecki-Migowo, szczególnie dzieci w wieku szkolnym. Nowe boisko przyczyni się również do poprawy bezpieczeństwa, ponieważ najmłodsi mieszkańcy będą korzystać z terenu ogrodzonego i zagospodarowanego.

"Migowska Polana": Projekt ma na celu stworzenie ogólnodostępnego zielonego terenu rekreacyjnego,w skład którego wejdą urządzenia siłowni zewnętrznej, ławki, stojaki na rowery, stoliki szachowe, kosze na śmieci oraz nasadzenia zieleni. Podstawowym założeniem planowanego terenu rekreacyjnego jest udostępnienie mieszkańcom - zarówno okolicznych osiedli, jak i Jasienia - zagospodarowanego terenu zielonego, gdzie będą mogli spędzać czas na świeżym powietrzu w bliskości przyrody. Dobre nasłonecznienie sprzyjać będzie wypoczynkowi starszych i młodszych, siłownia „pod chmurką” zaktywizuje mieszkańców. Realizacja projektu - z racji bardzo silnego postępującego zurbanizowania najbliższej okolicy, przeznaczenia sąsiedniego lasku brzozowego i łąki pod zabudowę – jest konieczna dla zapewnienia mieszkańcom okolicznych osiedli oraz Jasienia terenu zielonego do wypoczynku. Projekt ten wpisuje się w krajobraz otuliny Potoku Siedlickiego i przyczyni się do podtrzymania udziału powierzchni biologicznie czynnych OSTAB.

"Zagospodarowanie terenu przy Stawie Piekarnicza": Zakres prac w ramach projektu obejmuje: Wykonanie ciągów pieszych przy Stawie Piekarnicza wraz z montażem elementów małej architektury, a także wykonanie placu zabaw przy Stawie Piekarnicza.

"Wydzielenie dodatkowych miejsc parkingowo-postojowych w dzielnicy Piecki-Migowo": Celem realizacji zadania jest zwiększanie ilości ogólnodostępnych miejsc postojowych tak, aby zapewnić mieszkańcom łatwiejsze znalezienie miejsca do zaparkowania samochodu, szczególnie w godzinach wieczornych. Projekt zakłada wydzielenie dodatkowych miejsc postojowych (około 50 nowych miejsc) dla mieszkańców jak i gości dzielnicy Piecki-Migowo. Projekt zakłada wykonanie miejsc postojowych z wykorzystaniem płyt typu meba i krawężników przy ulicach: Rakoczego, Warneńska, Bulońska, Burgaska, Orańska i Budapesztańska.

"Modernizacja ciągów pieszych, schodów oraz wybudowanie zjazdów dla wózków przy dojściu do kompleksu sportowo- rekreacyjnego": Projekt zakłada wymianę istniejącej trzydziestoletniej nawierzchni ciągów komunikacyjnych oraz budowę zjazdu dla wózków. W jego ramach należy usunąć starą nawierzchnię, następnie wykonać nowe schody ze zjazdami dla wózków, place wyłożone kostką brukową, wymiana krawężników. Obecny stan ciągów komunikacyjnych jest bardzo zły, brak zjazdów dla wózków utrudnia mieszkańcom dzielnicy dojście do placu zabaw dla dzieci, obiektu sportowego z pływalnią oraz nowo budowanego kompleksu sportowo-rekreacyjnego: (boiska, siłownia terenowa) znajdującego się przy ul. Marusarzówny 10.

Zasady głosowania:

  • każdemu głosującemu przysługuje maksymalnie 5 punktów na projekty dzielnicowe i 1 punkt na projekty ogólnomiejskie

  • można głosować na projekty z dowolnej dzielnicy

  • punktami na projekty dzielnicowe można dysponować w sposób swobodny przyznając np. wszystkie pięć punktów jednemu projektowi, jak i po jednym punkcie na pięć projektów

  • głosowanie na projekty odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną

  • w każdej dzielnicy będzie dostępny punkt stacjonarny do głosowania

  • wyniki głosowania ogłoszone zostaną do 6 października 2017 r.

Więcej informacji o Budżecie Obywatelskim znajdziecie Państwo tutaj.

Przeczytaj także:

Budżet Obywatelski 2018. W poniedziałek rozpoczęło się głosowanie na projekty
 

oprac. KGwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl