Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Budżet Obywatelski 2018. Na jakie projekty można głosować w dzielnicy Aniołki?

18 września rozpoczęło się głosowanie na pomysły zgłoszone do przyszłorocznego Budżetu Obywatelskiego. O tym, które zostaną zrealizowane, decydują właśnie sami gdańszczanie. Głosy można oddawać do 2 października, zarówno na projekty dzielnicowe, jak i ogólnomiejskie. Jakie inwestycje zaproponowano w Aniołkach? Sprawdźcie!

Budżet Obywatelski 2018. Na jakie projekty można głosować w dzielnicy Aniołki?
A
A
data publikacji: 20 września 2017 r.

Jednym z pomysłów do przyszłorocznego BO jest oświetlenie siłowni przy Wroniej Górce
Jednym z pomysłów do przyszłorocznego BO jest oświetlenie siłowni przy Wroniej Górce
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

"Remont schodów do lasu za Parkingiem Leśnym ul. Dębinki": Naprawa schodów wiodących do lasu za Parkingiem Leśnym przy ulicy Dębinki. Schody drewniane zbudowanie w latach 70 - tych ubiegłego wieku. Stan na dzień dzisiejszy – niebezpieczne.

"Suchą stopą między dolnym a górnym tarasem dzielnicy": Przedmiotem projektu jest wykonanie utwardzonej ścieżki o nawierzchni szutrowej na odcinku około 75 metrów między wejściem do akademików Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego a schodami terenowymi prowadzącymi w kierunku ulic Świdnickiej i Focha. Mimo dużej popularności, przejście jest zagospodarowane w sposób substandardowy. Podczas opadów deszczu istniejący wydept staje się grząski, natomiast podczas suszy pyli. Inwestycja znajduje się w obszarze lasu komunalnego. W takich warunkach nawierzchnia szutrowa jest trwalszym i jednocześnie bardziej przyjaznym dla środowiska rozwiązaniem niż nawierzchnia z płyt chodnikowych lub lanego betonu.
Projekt jest drugim, ostatnim etapem porządkowania niniejszego przejścia. W roku 2016 mieszkańcy wybrali projekt polegający na budowie oświetlenia na tym fragmencie dzielnicy.

"Psi Zakątek": Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców dzielnicy Aniołki, w tym właścicieli czworonogów, zgłaszamy (projektodawcy – red.) projekt budowy ogrodzonego terenu zabaw dla psów. Psi Zakątek powstałby na terenie miejskim o charakterze łąkowo-parkowym, który usytuowany jest pomiędzy Akademicką Spółdzielnią Mieszkaniową, lasem komunalnym „Wronia Górka” i domami studenckimi Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – w pobliżu trójmiejskiego szlaku pieszego PTTK. To inicjatywa na lata, dzięki której rozwiązane zostaną jednocześnie następujące potrzeby:spełnienie wymogu bezpieczeństwa dla wszystkich korzystających z pobliskich terenów zielonych,zagospodarowanie przestrzeni, która obecnie jest zaniedbana (bywa użytkowana jako dzikie wysypisko śmieci) i zapewnienie jej nadzoru sąsiedzkiego oraz umożliwienie zaspokojenia potrzeb behawioralnych psów oraz stworzenie sytuacji do wspólnego, aktywnego spędzania czasu opiekunów wraz z czworonogami.

"Oświetlenie siłowni i placu zabaw przy Wroniej Górce": Wronia Górka graniczy z najbardziej zaludnionymi terenami dzielnicy Aniołki. W ostatnich latach dzięki staraniom mieszkańców udało się zrealizować Siłownię pod chmurką (budżet obywatelski 2016 r) i plac zabaw przy Wroniej Górce, który będzie realizowany w roku 2017. Z uwagi na duże zadrzewienie terenu i bliskie sąsiedztwo lasu przydałoby się doświetlenie tych dwóch inwestycji. Lampa z podwójną oprawą umieszczona pomiędzy siłownią i placem zabaw wydłużyłaby czas korzystania z urządzeń co ma szczególne znaczenie w okresie wiosenno - jesiennym i jednocześnie zwiększyłaby znacznie bezpieczeństwo użytkujących.
Projekt polega na zakupie i posadowieniu słupa 3-metrowego z dwoma oprawami oraz pociągnięciu kabla z oświetlenia ulicznego ( ul Focha) do tej lampy.

 "Oświetlenie przejść pieszych łączników pomiędzy ulicami Dziekuć-Maleja, Wrocławską, Płowce i Powstańców Warszawskich": Wykonanie projektu, a następnie instalacji oświetlenia zewnętrznego przejść dla pieszych - łączników pomiędzy ulicami Wrocławską, Płowce i Powstańców Warszawskich. Montaż lamp LED z posadowieniem, fundamentem i podłączeniem wg załączonych planów koncepcyjnych. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i estetyki dzielnicy. Oświetlenie tych łączników oprócz poprawy bezpieczeństwa i waloru estetycznego skłoni więcej osób do korzystania z tych przejść. Wykonanie oświetlenia w technologii lamp LED jest rozwiązaniem energooszczędnym, ekologicznym nie generującym stałych dużych kosztów eksploatacyjnych. Oprawy te działają bez zasilania sieciowego więc nie trzeba wykonywać instalacji kablowej łączącej i zasilającej oprawy. Jednorazowa inwestycja na długie lata. Każda oprawa jest autonomiczna gotowa do użytku natychmiast po instalacji. Oprawy LED nie powodują efektu zanieczyszczenia środowiska światłem w takim stopniu jak lampy sodowe.

Zasady głosowania:

  • każdemu głosującemu przysługuje maksymalnie 5 punktów na projekty dzielnicowe i 1 punkt na projekty ogólnomiejskie

  • można głosować na projekty z dowolnej dzielnicy

  • punktami na projekty dzielnicowe można dysponować w sposób swobodny przyznając np. wszystkie pięć punktów jednemu projektowi, jak i po jednym punkcie na pięć projektów

  • głosowanie na projekty odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną

  • w każdej dzielnicy będzie dostępny punkt stacjonarny do głosowania

  • wyniki głosowania ogłoszone zostaną do 6 października 2017 r.

Więcej informacji o Budżecie Obywatelskim znajdziecie Państwo tutaj.Przeczytaj także:

Budżet Obywatelski 2018. W poniedziałek rozpoczęło się głosowanie na projekty

-
oprac. KG (0)
www.gdansk.pl
-
oprac. KG (0)
www.gdansk.pl