Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Nowy teren rekreacyjno-sportowy przy szkole podstawowej

W środę, 8 listopada, przy Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Czarnieckiego 2 we Wrzeszczu został otwarty zmodernizowany teren sportowo-rekreacyjny. Uczniowie podstawówki mogą korzystać z nowego placu rekreacyjnego i apelowego, a kibicować będą rozgrywkom sportowym z nowych trybun. Wcześniej powstały tu nowe boisko, bieżnia i skocznia w dal.

Nowy teren rekreacyjno-sportowy przy szkole podstawowej
A
A
data publikacji: 08 listopada 2017 r.

Dzieci cieszą się z nowego kompleksu rekreacyjno-sportowego
Dzieci cieszą się z nowego kompleksu rekreacyjno-sportowego
fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Oficjalnego otwarcia nowego placu rekreacyjnego i apelowego dokonali (od lewej): Grzegorz Kryger - Wydział Rozwoju Społecznego, Barbara Sławińska - dyrektor szkoły, Wojciech Błaszkowski - wiceprzewodniczący Rady Miasta i radny Andrzej Kowalczys
Oficjalnego otwarcia nowego placu rekreacyjnego i apelowego dokonali (od lewej): Grzegorz Kryger - Wydział Rozwoju Społecznego, Barbara Sławińska - dyrektor szkoły, Wojciech Błaszkowski - wiceprzewodniczący Rady Miasta i radny Andrzej Kowalczys
fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Inwestycja realizowana była w dwóch etapach. Pierwszy obejmował budowę nowoczesnego, wielofunkcyjnego obiektu sportowego na terenie istniejącego boiska klepiskowego. Drugi obejmował rozbudowę infrastruktury około boiskowej. 


Boisko przed rozpoczęciem prac budowlanych
Boisko przed rozpoczęciem prac budowlanych
fot. DRMG

Boisko po modernizacji
Boisko po modernizacji
fot. DRMG

Boisko z bieżnią, obok 'miasteczko rowerowe', plac apelowy z masztami, parking
Boisko z bieżnią, obok 'miasteczko rowerowe', plac apelowy z masztami, parking
fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Stół do tenisa stołowego, w tle siłownia pod chmurką
Stół do tenisa stołowego, w tle siłownia pod chmurką
fot. DRMG

Nowe trybuny
Nowe trybuny
fot. DRMG

W pierwszym etapie, zakończonym w 2015 roku, powstały boisko z nowoczesną poliuretanową nawierzchnią przeznaczone do gry w piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę oraz tenisa ziemnego. Dodatkowo wykonano dwutorową bieżnię okólną oraz zeskocznię do skoku w dal. Teren boiska został odwodniony, oświetlony oraz ogrodzony. Wykonawcą robót była firma P.H.U. AUTO-MAX Łukasz Konkol z Miechucina. Koszt realizacji zadania wraz z kosztem pozyskania niezbędnej dokumentacji projektowej wyniósł 816 781,70 zł.

Szczegółowy zakres zamówienia:

 • roboty rozbiórkowe,
 • roboty przygotowawcze ziemne,
 • boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem,
 • ogrodzenie boiska wraz z piłkochwytami
 • bieżnię okólną 200m wraz z bieżnią prostą
 • zeskocznia do skoku w dal,
 • odwodnienie boiska wraz z kanalizacją deszczowa,
 • wiatę śmietnikową
 • oświetlenie terenu i monitoring
 • elementy małej architektury: ławki parkowe i kosze na śmieci,
 • przygotowanie terenu i odtworzenie zieleni

Drugi etap (zakończony w październiku 2017 roku) obejmował wykonanie placu rekreacyjnego wraz z nawierzchnią bezpieczną oraz z urządzeniami rekreacyjnymi. Powstał także nowy plac apelowy wyposażony w 3 maszty flagowe, w pobliżu ustawiono stojaki na 20 rowerów a boisko zyskało nowe trybuny. Wyremontowano także drogę pożarową, na której wymalowano „miasteczko rowerowe”. Wykonawcą robót była firma TORAKOL Rajmund Zalewski z miejscowości Dobre. Koszt realizacji: 744 tys.zł. 

Szczegółowy zakres zamówienia:

 • plac rekreacyjny wraz z nawierzchnią bezpieczną oraz z urządzeniami rekreacyjnymi
 • chodniki z płytek betonowych wzdłuż boków boiska i na zakolu północnym i w miejscu starej trybuny betonowej
 • remont drogi pożarowej wraz z wjazdem na teren szkoły, wymalowanie „miasteczka rowerowego”.
 • remont placu apelowego (wyposażenie w 3 maszty flagowe oraz stojaki na 20 rowerów) 
 • trybuny
 • nasadzenia zieleni


ZOBACZ ZDJĘCIA Z UROCZYSTOŚCI OTWARCIA NOWEGO OBIEKTU 

-
oprac. WG (0)
www.gdansk.pl
-
oprac. WG (0)
www.gdansk.pl