PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE
.
Biskupia Górka. Jest koncepcja na zagospodarowanie placu pod Neptunem
Biskupia Górka. Jest koncepcja na zagospodarowanie placu pod Neptunem
Rozstrzygnięto konkurs na "opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania przestrzeni publicznej przy ul. Biskupiej". Chodzi o zielony teren u podnóża budynku dawnego schroniska młodzieżowego, który należy obecnie do Policji. To miejsce znane, nie tylko mieszkańcom Biskupiej Górki - rozpościera się stąd fantastyczny widok na Główne Miasto.
Widokowa kładka powstać ma w pobliżu zarośniętego terenu, nad którym góruje budynek ozdobiony potężnym Neptunem
Widokowa kładka powstać ma w pobliżu zarośniętego terenu, nad którym góruje budynek ozdobiony potężnym Neptunem
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl


Biskupia Górka przygotowuje się do dużego programu rewitalizacji, którego realizacja finansowana będzie m.in. ze środków unijnych. Przez blisko dwa lata w tej części gdańskiego Śródmieścia odbywały się spacery badawcze z udziałem prezydenta lub zastępców prezydenta Gdańska. Pracownicy Biura Rozwoju Gdańska, którzy opracowywali wspomniany program rewitalizacji, zapraszali mieszkańców na konsultacje społeczne, a także warsztaty i kolejne, dodatkowe spacery. Wszystko po to, by to głównie oni wskazywali miejsca, które koniecznie trzeba zmienić - zmodernizować i uatrakcyjnić, by gdańszczanie, także z innych dzielnic, chętnie do nich przychodzili.

Zakończony niedawno konkurs dotyczył tzw. "placu pod Neptunem" na Biskupiej Górce. W obecnym stanie nie nadaje się do rekreacji i spacerów, porośnięty jest w dużej mierze samosiejkami, choć miejsce to lubią właściciele psów. Podczas konsultacji przeprowadzonych w trakcie opracowywania wspomnianego już Gminnego Programu Rewitalizacji mieszkańcy wskazali je jako miejsce szczególnie dla nich istotne, z którego chętnie by korzystali, gdyby zostało odpowiednio zagospodarowane. W listopadzie 2017 r. na Biskupiej Górce BRG zorganizowało cykl konsultacji i warsztatów, podczas których lokalna społeczność planowała zagospodarowanie właśnie tego placu. Wypracowane podczas tych spotkań propozycje zostały ujęte w warunkach konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej i stanowiły jedno z kryteriów oceny nadesłanych prac.


To zwycięska koncepcja zagospodarowania placu na Biskupiej Górce
To zwycięska koncepcja zagospodarowania placu na Biskupiej Górce
Mat. Biuro Rozwoju Gdańska


Za pracę, która najtrafniej oddaje ideę zagospodarowania zawartą w wytycznych konkursowych i odpowiada na postulaty mieszkańców, jury konkursowe uznało koncepcję autorstwa biura projektowego Krawczyk Ustupski Architekci. Doceniono w niej podejście ekologiczne: w porównaniu z pozostałymi nadesłanymi opracowaniami to w najmniejszym stopniu ingeruje w istniejące ukształtowanie terenu. Koncepcja ta jako jedyna zawiera przy tym takie elementy, jak budki lęgowe dla ptaków czy siedliska dla owadów. Oceniającym spodobała się też oryginalność zaproponowanej małej architektury i mebli miejskich. Za duży atut uznano również kładkę widokową – zwrócono jednak uwagę, by dopracować (w tym zmniejszyć) jej rozmiary oraz miejsce jej usytuowania.

W konkursie przyznano trzy nagrody pieniężne. Pierwszą, w wysokości 15 tys. zł, otrzymało wspomniane biuro projektowe Krawczyk Ustupski Architekci, drugą (10 tys. zł) - Garden Concept Architekci Krajobrazu W. Januszczyk P. Szkołut, a trzecią (5 tys. zł) - Arkon Atelier. Jak informuje Biuro Rozwoju Gdańska, autor zwycięskiej koncepcji w najbliższych dniach zostanie zaproszony do negocjacji na temat opracowania dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację inwestycji.


Taki widok na Główne Miasto będzie można podziwiać z planowanej kładki widokowej
Taki widok na Główne Miasto będzie można podziwiać z planowanej kładki widokowej
Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl


Do 30 stycznia trzy nagrodzone koncepcje są prezentowane w Domu Sąsiedzkim przy ul. Biskupiej 4. Każdy zainteresowany może więc zajrzeć, przyjrzeć się im z bliska, w większej skali. Wystawa jest czynna od poniedziałku do czwartku w godz. 16-20, w piątek w godz. 16-19, a w sobotę w godz. 12-14.

Należy tu zaznaczyć, że zwycięska koncepcja niekoniecznie będzie realizowana w dokładnie takim kształcie, jaki można obecnie zobaczyć na wizualizacjach. Niewykluczone, że zostanie, mniej lub bardziej, zmieniona w trakcie prac. Ta koncepcja będzie na pewno stanowiła podstawę do opracowania dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację takiej inwestycji.oprac. KGwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl