PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Biskupia Górka coraz bezpieczniejsza. Trwa budowa kolejnych umocnień skarpy

Biskupia Górka coraz bezpieczniejsza. Trwa budowa kolejnych umocnień skarpy
Prace przeciwosuwiskowe w tej części Gdańska prowadzone są od ponad dwóch lat. Są one niezbędne, by móc rozpocząć jakiekolwiek prace inwestycyjne związane z planowaną rewitalizacją Biskupiej Górki. Roboty ziemne prowadzone są obecnie na wysokości ulic: Na Stoku, Pohulanka i Biskupiej.
W pobliżu ul. Na Stoku trwa budowa muru oporowego zabezpieczającego skarpy przed osuwaniem
W pobliżu ul. Na Stoku trwa budowa muru oporowego zabezpieczającego skarpy przed osuwaniem
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

 

Gdańska skarpa wymaga wzmocnienia na całym stoku wschodnim - to część wzniesienia widziana od strony Kanału Raduni. Istnieje bowiem duże prawdopodobieństwo, że może się osunąć m.in. na znajdujące się tam kamienice. Wzmacnianie Biskupiej Górki podzielono na kilka etapów. Projekt prac przeciwosuwiskowych został wykonany na podstawie danych zebranych w Systemie Osłony Przeciwosuwiskowej przygotowanym przez Państwowy Instytut Geologiczny. Wskazano tutaj sześć takich osuwisk.

Obecnie prace prowadzone są na skarpie w okolicy ul. Pohulanka i Na Stoku, a także w pobliżu ul. Biskupiej. W ramach inwestycji wykonana została przypora gruntowa wraz ze studniami oraz drenażem z odpływem prowadzącym do nowo powstałych studni. 

- Trwają z kolei roboty przy budowie muru oporowego zabezpieczającego skarpy przed osuwaniem - informuje Agnieszka Zakrzacka z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, która nadzoruje tę inwestycję.

Część skarp została wzmocniona i zabezpieczona specjalnymi gwoździami. Ostatnim etapem prac na osuwiskach będzie ułożenie nowej zieleni oraz montaż systemu monitoringu geodezyjnego, który wskazywać będzie ich stan. Dzięki niemu możliwa będzie obserwacja przemieszczeń i ich prędkości.

 

Dość widowiskowe prace prowadzone były latem br. - wykonawca pokrył usypane skarpy folią oraz matami zabezpieczającymi grunt przed zarastaniem oraz osuwaniem ziemi
Dość widowiskowe prace prowadzone były latem br. - wykonawca pokrył usypane skarpy folią oraz matami zabezpieczającymi grunt przed zarastaniem oraz osuwaniem ziemi
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

 

W latach 2017-2018 zrealizowano dwa  etapy związane z zabezpieczeniem osuwisk. Wykonano tzw. gwoździowanie skarpy, czyli pogrążanie w niej stalowych żerdzi osadzonych w betonie, tak aby ustabilizować grunt osuwisk. Wybudowano także mury oporowe na szczycie wzniesienia w formie palisady z mikropali.

Pierwszy etap inwestycji obejmował obszar wzdłuż ul. Na Stoku, na odcinku od ul. Zaroślak 4 do ul. Na Stoku 14, a więc "koronę" skarpy. Drugi etap - pomiędzy ul. Na Stoku a ul. Biskupią.

Po zakończeniu obecnych prac, do realizacji pozostaną jeszcze dwa etapy inwestycji (V i VI), wyznaczone bliżej ul. Zaroślak.

 

Tak zabezpieczano przed dwoma laty tzw. koronę skarpy Biskupiej Górki
Tak zabezpieczano przed dwoma laty tzw. koronę skarpy Biskupiej Górki
Fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

 

Efekty zarówno wykonanych, jak i zaplanowanych prac, nie są i nie będą należały do spektakularnych - są bowiem schowane pod ziemią. Widoczne są jedynie murki wykonane z cegły, zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Pomorskiego Konserwatora Zabytków. Nie zaplanowano też żadnych zmian, które wpłynęłyby na zagospodarowanie terenu i spowodowały utratę historycznego charakteru tej dzielnicy.

Główne założenie jest bowiem takie, by skutecznie zabezpieczyć ten teren, uporządkować go, zbudować wspomniane estetyczne konstrukcje oporowe, a także uregulować tutejsze stosunki wodne.

 

W obrębie gdańskiej skarpy wyznaczono sześć potencjalnych osuwisk
W obrębie gdańskiej skarpy wyznaczono sześć potencjalnych osuwisk
Mat. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznało miastu dotację na realizację tego projektu w wysokości ponad 6,6 mln złotych. Całkowity koszt umocnienia skarp na Biskupiej Górce szacowany jest na ponad 20 mln zł (ile konkretnie wyniesie, okaże się po przeprowadzeniu wszystkich przetargów).

W ramach przygotowywanej rewitalizacji tej dzielnicy zaplanowano m.in. przebudowę ulic: Biskupia, Na Stoku, Salwator i Górka, urządzenie terenu przestrzeni publicznej przy ul. Biskupiej, remont i adaptację lokalu przy ul. Biskupiej 4 na potrzeby prowadzenia działań społecznych oraz remonty części wspólnych budynków mieszkalnych.

 

Kamila Grzenkowskawww.gdansk.plkamila.grzenkowska@gdansk.pl
Kamila Grzenkowska - najnowsze
Kamila Grzenkowskawww.gdansk.plkamila.grzenkowska@gdansk.pl
Kamila Grzenkowska - najnowsze