PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Biblioteka Manhattan. O przestrzeganiu praw dziecka opowie Danuta Wawrowska

Biblioteka Manhattan. O przestrzeganiu praw dziecka opowie Danuta Wawrowska
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę organizuje we wtorek, 11 lutego, o godz. 17, w Bibliotece Manhattan, debatę o prawach dziecka i ich przestrzeganiu w Polsce w aspekcie Konwencji Praw Dziecka. Z radczynią prawną Danutą Wawrowską rozmawiać będzie Monika Ksieniewicz-Mil z Centrum Pomocy Dzieciom fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
Polska ratyfikowała Konwencję praw dziecka ONZ w 1991 roku. Czy te prawa są przestrzegane podyskutują w Bibliotece Manhattan Danuta Wawrowska i Monika Ksieniewicz-Mil
Polska ratyfikowała Konwencję praw dziecka ONZ w 1991 roku. Czy te prawa są przestrzegane podyskutują w Bibliotece Manhattan Danuta Wawrowska i Monika Ksieniewicz-Mil
fot. Annie Spratt/pixabay.com.pl

 

Artykuł 1 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka mówi, że “Wszystkie istoty ludzkie rodzą się wolne i równe w godności i prawach.”

Czy dzieci i młodzież również?

Najważniejszym dokumentem dotyczącym praw dziecka jest Konwencja o prawach dziecka uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku.

O szczególnych aspektach praw dziecka możemy przeczytać na stronie prawadziecka.org:

“Dzieci i młodzież mają te same prawa człowieka, co dorośli, a także przysługują im szczególne prawa, które wynikają z ich wyjątkowych potrzeb. Dziecko jako istota, dopiero się ucząca, rozwijająca i nabierająca doświadczenia, potrzebuje szczególnej ochrony, którą powinni zapewnić dorośli.

Konwencja o prawach dziecka określa prawa, które powinny być zagwarantowane wszystkim dzieciom, by mogły w pełni rozwijać swój potencjał.

Obraz dziecka, jaki wyłania się z zapisów Konwencji o prawach dziecka odnosi się do jego funkcjonowania jako jednostki, członka rodziny i społeczeństwa, któremu przysługują prawa i obowiązki odpowiednie dla jego wieku i rozwoju.

Konwencja uznaje wrodzoną godność ludzką wszystkich dzieci oraz wskazuje na potrzebę zapewnienia im dobrobytu i warunków do rozwoju. To wyraźnie wskazuje, że podstawowe prawa przysługują wszystkim dzieciom, a nie tylko wybranym. Dzieci to indywidualne jednostki, nie są ani własnością rodziców, ani państwa. Są pełnowartościowymi istotami ludzkimi, którym przysługuje taki sam status społeczny jak pozostałym członkom społeczeństwa.”

 

O tym, czy znajomość praw dziecka jest powszechna i czy w Polsce są przestrzegane prawa dziecka z Danutą Wawrowską porozmawia we wtorek, 11 lutego o godz. 17, w Bibliotece Manhattan (al. Grunwaldzka 82), Monika Ksieniewicz-Mil z Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Gdańsku.

Danuta Wawrowska jest radczynią prawną i radną Sejmiku Województwa Pomorskiego, inicjatorką i pomysłodawczynią akcji "Alimenty To Nie Prezenty", członkinią Komisji Praw Człowieka przy Krajowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie oraz laureatką "Kryształowego Serca Radcy Prawnego" za działalność pro bono w 2018 roku 

- Z pewnością nie pominiemy najbardziej poruszającej historii opisanej we wstrząsającym reportażu Janusza Schwertnera "Państwo polskie zmusiło go do samobójstwa" opublikowanego przez Onet.pl - zapewniają organizatorzy spotkania.

 

oprac. AUwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl