Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Bezpłatny obiad w szkole i przedszkolu. MOPR czeka na podania od uprawnionych rodziców

Zbliża się początek roku szkolnego i przedszkolnego, dlatego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku apeluje do rodziców dzieci uprawnionych do bezpłatnych posiłków w szkole i przedszkolu o składanie podań w tej sprawie. Należy je dostarczyć do Centrum Pracy Socjalnej, odpowiednio do miejsca zamieszkania.

Bezpłatny obiad w szkole i przedszkolu. MOPR czeka na podania od uprawnionych rodziców
A
A
data publikacji: 21 sierpnia 2018 r.
Warto jak najszybciej złożyć wniosek w sprawie posiłku dla dzieci
Warto jak najszybciej złożyć wniosek w sprawie posiłku dla dzieci
zdj. Mateusz Ochocki/KFP


- Czekamy na wnioski osób będących pod opieką MOPR i tych, którzy nie są podopiecznymi ośrodka - mówi Sylwia Ressel rzecznik gdańskiego MOPR. - Wnioski można składać cały rok, ale warto zadbać o to przed początkiem roku szkolnego, żeby dziecko miało obiady od pierwszych zajęć w szkole czy przedszkolu.

Rodzice ubiegający się o pomoc dotyczącą dożywiania dzieci w przedszkolu lub szkole muszą spełniać kryteria uprawniające do przyznania świadczenia, wniosek trzeba złożyć w Centrum Pracy Socjalnej w dzielnicy zamieszkania (adresy na stronie MOPRu). Do podania (forma dowolna) trzeba dołączyć m.in.:

  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty, odcinek emerytury itp.),
  • w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore - aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia,
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą - oświadczenie o uzyskanym dochodzie, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.

Po złożeniu wniosku pracownik CPS MOPR przeprowadzi wywiad, ustali czy rodzina kwalifikuje się do pomocy. Bezpłatne obiady dla uczniów i przedszkolaków są realizowane w ramach dwóch programów: rządowego „Pomocy państwa w zakresie dożywiania” i gminnego, gdańskiego o charakterze osłonowym.

Dzięki gdańskiemu programowi na takie wsparcie dla dzieci mogą liczyć rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza 180 proc. kwoty kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej, tj. 925, 20 zł. Natomiast rządowy program przyznaje bezpłatne obiady dla dzieci tylko z tych rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 150 procent kwoty kryterium pomocowego, tj. 771 zł.-
oprac. AK (0)
www.gdansk.pl
-
oprac. AK (0)
www.gdansk.pl