PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Progi, ronda, azyle i słupki - spokojniejszy ruch to większe bezpieczeństwo na ulicach

Progi, ronda, azyle i słupki - spokojniejszy ruch to większe bezpieczeństwo na ulicach
Planowany montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego to kontynuacja realizowanego już 10 lat przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni Programu uspokojenia ruchu drogowego. Jego celem jest zmniejszanie ryzyka wypadków drogowych na ulicach naszego miasta. Jesienią 2020 roku takie urządzenia pojawią się w kolejnych miejscach – łącznie będą to 43 lokalizacje.
2040
Kolejne urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego będą montowane jesienią, m.in. na Oruni Górnej i we Wrzeszczu, na skrzyżowaniu ul. Bohaterów Getta Warszawskiego – Fiszera
fot. Karol Stańczak/GZDiZ

 

Koniec prac modernizacyjnych na alei Hallera. Od środy przejedziemy tędy bez przeszkód

 

Tylko w ubiegłym roku (we wrześniu i październiku) przeprowadziliśmy montaż progów zwalniających liniowych i wyspowych, azyli segmentowych oraz słupków elastycznych w 31 lokalizacjach Gdańska. Wśród nich warto wspomnieć o zainstalowaniu słupków na ul. Obrońców Wybrzeża czy progów zwalniających na ul. Mickiewicza. Dzięki pojawieniu się tych urządzeń, ruch na uczęszczanych ulicach został uspokojony i tym samym stał się bezpieczniejszy, szczególnie dla niechronionych uczestników ruchu, czyli pieszych i rowerzystów.

Jesienią 2020 roku urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego pojawią się w kolejnych miejscach – łącznie będą to 43 lokalizacje. Proces wyboru samych miejsc, a także dobór urządzeń i rozwiązań inżynierskich poprzedzony został analizą ruchu drogowego – jego natężenia oraz prędkości pojazdów. Uwzględniono ponadto uwarunkowania terenowe, czyli rodzaj i odległość od zabudowy mieszkaniowej, nawierzchnię jezdni, czy udział w ogólnym ruchu pojazdów autobusów miejskich i samochodów ciężarowych. Zasadniczy udział w typowaniu lokalizacji miały również rady poszczególnych dzielnic, które wdrożenie niektórych rozwiązań finansują ze swojego budżetu.

Wśród tegorocznych działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na gdańskich ulicach warto wspomnieć o wypracowanym z Radą Dzielnicy Orunia Górna projekcie kompleksowego uspokojenia ruchu na ul. Nowiny oraz na fragmencie ul. Raduńskiej. Istniejące na tej ulicy progi wyspowe zostaną uzupełnione o szykany zawężające przekrój jezdni oraz progi liniowe. Skorygowana także zostanie organizacja ruchu, m.in. przez wprowadzenie równorzędnych wlotów na skrzyżowaniu ul. Nowiny z ul. Kampinoską.

Zmiany w ruchu na ulicach Świętojańskiej, Tokarskiej, Warzywniczej i Targu Rybnym

 

Istotne zmiany w organizacji ruchu zajdą także na skrzyżowaniu ul. Bohaterów Getta Warszawskiego – Fiszera we Wrzeszczu. Wprowadzony zostanie tam ruch okrężny i zamontowana zostanie wyspa mini ronda. Tego typu wyspa pojawi się również na skrzyżowaniu ul. Jabłoniowa – Leszczynowa – Turzycowa, jako uzupełnienie tymczasowej organizacji ruchu. Wymusi ona na kierowcach prawidłowy sposób przejazdu przez rondo, czyli wokół wyspy, uniemożliwiając przejazd przez jej środek, co zwiększa ryzyko kolizji.

2039
Mini ronda - to jeden ze sposobów na uspokojenie ruchu na ulicach miasta
fot. Karol Stańczak/GZDiZ

 

Unia Metropolii Polskich z apelem do premiera o włączenie największych miast w Fundusz Dróg Samorządowych

 

Jesienią 2020 roku urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego pojawią się na poniższych ulicach:

 1. Bohaterów Getta Warszawskiego – mini rondo
 2. Radiowa – azyl segmentowy
 3. Gęsia – azyl segmentowy wraz z oznakowaniem
 4. Schuberta – progi zwalniające wyspowe
 5. Subisława – azyl segmentowy i słupki elastyczne
 6. Nadwiślańska – progi zwalniające wyspowe
 7. Turystyczna – progi zwalniające wyspowe
 8. Zwycięstwa (Trakt Konny) – separatory ruchu
 9. Zeusa – azyl segmentowy
 10. Źródlana – próg zwalniających liniowy
 11. Stężycka – progi zwalniające wyspowe i słupki elastyczne
 12. Kolorowa – progi zwalniające wyspowe
 13. Kartuska 345 – słupki elastyczne
 14. gen. Hallera (skrzyżowanie z ul. Dworską) – progi zwalniające wyspowe, azyl segmentowy, słupki elastyczne
 15. Maciejkowa – próg zwalniający liniowy
 16. Sympatyczna – progi zwalniające wyspowe
 17. Biała – słupki elastyczne
 18. Wajdeloty/Biała – słupki elastyczne
 19. Kartuska – progi zwalniające wyspowe, azyl segmentowy wraz z oznakowaniem
 20. Dragana na wys. przystanku – progi zwalniające wyspowe, azyl segmentowy, słupki elastyczne
 21. Dragana na wys. kładki – progi zwalniające wyspowe, azyl segmentowy, słupki elastyczne
 22. Anny Jagiellonki – progi zwalniające wyspowe, słupki elastyczne
 23. Piotrkowska – progi zwalniające wyspowe, azyl segmentowy wraz z oznakowaniem, słupki elastyczne
 24. Kochanowskiego – progi zwalniające wyspowe, słupki elastyczne
 25. Nieborowska i Łańcucka – próg zwalniający liniowy
 26. Turystyczna (Lazurowa) – słupki elastyczne
 27. Cygańska Góra – progi zwalniające wyspowe
 28. Cygańska Góra – progi zwalniające liniowe
 29. Czajkowskiego – próg zwalniający liniowy
 30. Kurpińskiego – progi zwalniające wyspowe, azyl segmentowy, słupki elastyczne
 31. Myśliwska – progi zwalniające wyspowe, azyl segmentowy, słupki elastyczne
 32. Uczniowska – progi zwalniające wyspowe, azyl segmentowy, słupki elastyczne
 33. Telewizyjna – próg zwalniający liniowy
 34. Radiowa/Radarowa – azyl segmentowy, słupki elastyczne, przeniesienie progu wyspowego
 35. Michałowskiego – próg zwalniający liniowy
 36. Starogardzka – azyl segmentowy, słupki elastyczne
 37. Nowiny, Raduńska – progi zwalniające liniowe, azyle segmentowe wraz z oznakowaniem, słupki elastyczne
 38. Łucznicza – progi zwalniające wyspowe, azyl segmentowy, słupki elastyczne
 39. Platynowa – przeniesienie progu wyspowego
 40. Piastowska – przeniesienie progu wyspowego
 41. Liczmańskiego – słupki elastyczne
 42. Osiek – słupki elastyczne
 43. Jabłoniowa – mini rondo.

Oprócz wymienionych lokalizacji azyle segmentowe zostaną wykorzystane jako uzupełnienie oznakowania w sektorach Strefy Płatnego Parkowania. Część z zamówionych elementów zostanie ponadto zmagazynowana i będzie wykorzystywana do uzupełnienia lub wymiany istniejących już urządzeń.

oprac. AU

Magdalena KiljanUrząd Miejski w GdańskuGdański Zarząd Dróg i Zieleni
Magdalena Kiljan - najnowsze
Magdalena KiljanUrząd Miejski w GdańskuGdański Zarząd Dróg i Zieleni
Magdalena Kiljan - najnowsze