PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Będzie punkt widokowy na wieży ciśnień Politechniki Gdańskiej

Będzie punkt widokowy na wieży ciśnień Politechniki Gdańskiej
Rewitalizacja wieży ciśnień wraz z utworzeniem punktu widokowego to jeden z sześciu projektów, które zwyciężyły w budżecie obywatelskim PG na 2019 r. Co kryje w sobie wieża i jaką ma historię?
Historyczna wieża ciśnień na Politechnice Gdańskiej
Historyczna wieża ciśnień na Politechnice Gdańskiej
www.gdansk.pl


Uczelnia już po raz trzeci przygotowała własną edycję budżetu obywatelskiego, kierując się po raz kolejny zasadą, że zrealizuje trzy projekty zaproponowane przez pracowników i trzy studenckie. Tuż przed świętami ogłosiła wyniki głosowania na BO, w którym rozdysponowała 520 tys. zł.

“Rewitalizacja wieży ciśnień – nowe spojrzenie na Politechnikę Gdańską i Wrzeszcz” to jeden ze zwycięskich projektów pracowniczych, którego budżet wynosi 195 tys. zł. Jak pisze jego autor, Michał Klugmann: Celem projektu jest przywrócenie społeczności Politechniki Gdańskiej oraz mieszkańcom Gdańska i turystom niezwykle interesującego i wartościowego obiektu, jakim jest zabytkowa wieża ciśnień, stanowiąca część budynku Laboratorium Maszynowego. W ramach tej edycji Budżetu Obywatelskiego możliwe byłoby urządzenie wewnętrznego punktu widokowego w przestrzeni zbiornika wodnego (43,3 m n.p.m., około 31 m nad poziomem terenu, plus wysokość podestu, około 1,5 m) wraz z podstawowym zabezpieczeniem newralgicznych elementów układu komunikacyjnego, pozwalające na bezpieczne wejście niewielkich grup zwiedzających. Byłby to pierwszy etap rewitalizacji tego obiektu i wstęp do jego kompleksowej adaptacji na szeroko rozumiane potrzeby społeczności akademickiej”.


Takiego widoku można się spodziewać, jeśli spojrzy się z wieży ciśnień PG
Takiego widoku można się spodziewać, jeśli spojrzy się z wieży ciśnień PG
Michał Klugmann/Politechnika Gdańska


Autor przypomina także, że wieża ciśnień sąsiadująca z budynkiem Laboratorium Maszynowego jest unikalnym w skali Gdańska rozwiązaniem konstrukcyjnym i ciekawym zabytkiem technicznym.

- Jej geneza sięga czasów, kiedy na terenie dzisiejszego Wrzeszcza nie istniał jeszcze znany nam współcześnie system wodociągowy, a woda dostarczana była ze stosunkowo niewielkiego i znacznie oddalonego ujęcia Polanki - pisze Michał Klugmann. - Wówczas budowa lokalnej, wspomagającej infrastruktury wodociągowej przez instytucje o skali Politechniki była częstą praktyką.

Laboratorium Maszynowe PG, do którego przylega wieża, łączyło rolę doświadczalnej hali z elektrownią, kotłownią i stacją pomp. Jak pisze Jakub Szczepański w książce “Kampus Politechniki Gdańskiej”: - Funkcje te widoczne są w bryle budynku, przede wszystkim w zespolonej konstrukcji będącej równocześnie kominem i wieżą ciśnień.

Dwa duże programy inwestycyjne w Gdańsku (w okolicach 1911 roku i na początku lat 30-tych) szybko pozbawiły uczelnianą wieżę znaczenia w pierwotnej funkcji. Po II wojnie światowej obiekt został zapomniany.

Projekt rewitalizacji wieży nie jest nowy, ale w poprzednim głosowaniu w BO na uczelni nie zyskał wystarczającego poparcia. Władze politechniki jednak podjęły wtedy z własnej inicjatywy pierwsze prace - obiekt został wysprzątany i uszczelniony.

Jak podkreśla inicjator rewitalizacji, w wieży drzemie ogromny potencjał funkcjonalny i turystyczny - ze względu na zachowane w znacznym stopniu wyposażenie i niezmieniony wystrój.

Projekt zakłada dokładne wysprzątanie wieży oraz wprowadzenie zabezpieczeń pozwalających na swobodny dostęp. Punkt widokowy powstałby wewnątrz wieży, w części zawierającej zbiornik wodny - po zbudowaniu drewnianego podestu, który zapewni dostęp do okien. Projekt zakłada także otwarcie zamurowanego obecnie przejścia do wieży od strony Hali Maszyn (budynek Laboratorium).


Wieża ciśnień to obiekt niezwykły, nie tylko dlatego, że zespolona jest z kominem i Laboratorium Maszynowym
Wieża ciśnień to obiekt niezwykły, nie tylko dlatego, że zespolona jest z kominem i Laboratorium Maszynowego
www.gdansk.pl


Pozostałe projekty pracownicze, które będą realizowane w ramach BO PG 2019 to:

- częściowa wymiana ogrodzenia wokół budynku Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki od strony ul. Sobieskiego

- budowa chodnika łączącego budynki Wydziału Mechanicznego i nowego budynku WETI


Projekty studenckie:

- zewnętrzna strefa relaksu i nauki dla studentów/pracowników PG z zadaszeniem i instalacją elektryczną

- Cowrork@Arch – utworzenie pracowni do kreatywnej pracy studentów poza zajęciami w jednej z sal Wydziału Architektury w gmachu głównym PG wraz z pokojem socjalnym z miejscami do wypoczynku i drobnym sprzętem AGD

- Strefa relaksu w budynku Wydziału Zarządzania i Ekonomii wyposażona w pufy, kanapy ze stolikami, w otoczeniu zieleni.


Frekwencja w głosowaniu w obu grupach projektów była bardzo zróżnicowana. Głosy oddało 40 proc. pracowników PG i zaledwie 12 proc. studentów.

oprac. IBwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl