PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

“Bardzo wspólny świat” - ten program otwiera oczy młodzieży na ludzkie problemy

“Bardzo wspólny świat” - ten program otwiera oczy młodzieży na ludzkie problemy
W Dolnym Wrzeszczu, uczniowie z LO nr 2 zderzą się z problemami swojej dzielnicy - biedą i wykluczeniem. Działania powstaną w ramach programu Sieć Kultury. Edukacja kulturowa, który dba m.in. o to, aby młodzież zdobywała wiedzę i życiowe doświadczenie używając narzędzi dostępnych w kulturze. Warsztaty zakończone spektaklem teatralnym “Bardzo wspólny świat” poprowadzi Rita Jankowska.
Rita Jankowska jest reżyserką i dramaturżką, która poprowadzi warsztaty na Dolnym Mieście
Rita Jankowska jest reżyserką i dramaturżką, która poprowadzi warsztaty w Dolnym Wrzeszczu
Paweł Majda


Na czym polega gdański program?

“Bardzo wspólny świat” – jest jednym z siedmiu programów, które wybrała do realizacji komisja konkursowa 3. edycji programu Sieć Kultury i jedynym z Gdańska.

Projekt zgłosiła Rita Jankowska, reżyserka, dramaturżka, animatorka społeczna i założycielka Teatru Błękitna Sukienka. W Dolnym Wrzeszczu, stworzy wraz z młodzieżą z LO nr 2, spektakl teatralny poświęcony problemom społecznym dzielnicy, w której znajduje się szkoła. Na jego realizację mają 9 870 zł.

- Z młodzieżą z II LO jesienią ubiegłego roku zrealizowaliśmy z Fundacją RC projekt o uchodźcach - tłumaczy Rita Jankowska. - Trafiłam do nich w dziwny sposób. Mieliśmy projekt i próbowaliśmy stworzyć grupę mieszkańców Dolnego Wrzeszcza, z którą mogłabym zrealizować projekt teatralny. Mieszkańcy okazali się jednak nieaktywni, pewnie na tego rodzaju działania jeszcze nie przygotowani. I wtedy poznałam Mariana Pułtuskiego nauczyciela religii, etyki i filozofii z IILO, który zapalił się do mojego pomysłu, a nawet zaproponował temat. Byli właśnie na finiszu projektu Erazmus + i chcieli teatralnie dotknąć tematu migracji i uchodźstwa. Dyrekcja szkoły okazała się niezwykle otwarta na obecność artysty w szkole i w ten sposób udało nam się zrealizować spektakl, który zagraliśmy kilkukrotnie, także dla gości z Niemiec i Finlandii w ECS-ie. Sukces spowodował, że dostaliśmy zielone światło dla dalszej pracy. Znalazłam więc program Sieć kultury, którego założeniem jest sieciowanie kultury i edukacji, a Marian po raz kolejny zaproponował temat. Tym razem przepracujemy dramowo i teatralnie problem wykluczenia i stereotypów związanych z biedą. On nie dotyczy tej młodzieży bezpośrednio, ponieważ to uczniowie zdolni, pochodzący z rodzin o wysokim kapitale intelektualnym i ekonomicznym, ale z perspektywy ich nauczyciela potrzebujący wsparcia w budowaniu kapitału społecznego i emocjonalnego. To projekt właściwie dla każdego, dla kogo status społeczny jest przeszkodą w jakimś „solidarnym dzieleniu się miastem”. Dla każdego dla kogo jego własny status społeczny nierzadko ma wpływ na stereotypową ocenę przyczyn biedy, jak i sposobu jej dziedziczenia oraz utrwalania. To ważny temat do przepracowania również dla dorosłych, a oni też będą odbiorcami naszego spektaklu.

- Z młodzieżą z II LO jesienią ubiegłego roku zrealizowaliśmy z Fundacją RC projekt o uchodźcach - mówi Rita Jankowska
- Z młodzieżą z II LO jesienią ubiegłego roku zrealizowaliśmy z Fundacją RC projekt o uchodźcach - mówi Rita Jankowska
Archiwum II LO w Gdańsku

Artystka uważa, że Dolny Wrzeszcz jak w soczewce skupia w sobie uniwersalne problemy współczesnego świata. Można tu zaobserwować duże rozwarstwienie społeczne, skrajności i podziały obecne nie tylko w Polsce - wystarczy zestawić ze sobą rozrastający się elegancki Browar, zrewitalizowaną ulicę Wajdeloty z hipsterskimi knajpkami z podwórkami dalszych ulic.  

Praca nad “Bardzo wspólnym światem” ruszy jeszcze w maju. Będzie podzielona na kilka etapów. Zanim młodzież przystąpi do pracy teatralnej, przejdzie cykl warsztatów z pracownikami zajmującymi się zawodowo obszarami biedy i wykluczenia - będą spotykać się z pracownikami MOPR-u, ze streetworkerami, przedstawicielami Rady dzielnicy Dolny Wrzeszcz.

- Pomyślałam, że najpierw muszą zyskać umocowanie: gdzie są, gdzie się uczą, co to za dzielnica, o co chodzi w biedzie - tłumaczy Jankowska. - Bo wg ostatnich badań MOPR aż 255 rodzin z tego obszaru to rodziny dysfunkcyjne, powszechne są: alkoholizm i przestępczość, notuje się tu najwyższą liczbę przypadków przemocy w rodzinie oraz bezradności opiekuńczo-wychowawczej, w stosunku do pozostałych filii MOPR w Gdańsku.

Uzbrojeni w taką wiedzę licealiści rozpoczną warsztaty dramowe, które poprowadzi reżyserka. Podczas zajęć czujne ucho dramaturżki wychwyci najważniejsze wątki - perspektywę uczestników, ich sposób myślenia, język, którego używają i na tej podstawie zbuduje scenariusz.

Do współpracy przy projekcie artystka zaprosiła też Sławka Lipnickiego, wykładowcę ASP, z którym współpracowała już kilkakrotnie w interdyscyplinarnych projektach z gdańskimi licealistami. On przeprowadzi z uczniami latem warsztaty video artu, będzie z nimi wędrować po nieznanych im obszarach dzielnicy zbierać materiał do filmu, po to by stał się ważną częścią spektaklu.

- Młodzież jest bardzo wrażliwa i otwarta w tym wieku - mówi Jankowska. - W naszym projekcie chcę połączyć dwie przestrzenie: zarazić ich problem społecznym do przepracowania i... znowu spotkać z artystą - zabrać od testów i powiedzieć: “kultura i sztuka są waszą przyszłością.” Żal mi ich, takich pozostawionych szkolnej presji i tym wszystkich mechanizmom, które nie dają młodemu człowiekowi stać się twórcą. W tym sensie projekt idzie dwutorowo: społecznie i artystycznie.

Wszelkie działania muszą zakończyć się 5 października. Premiera spektaklu odbędzie się w szkole i zaprosimy na niego wielu gości.

Rita Jankowska: - W naszym projekcie chcę połączyć dwie przestrzenie: zarazić ich problem społecznym do przepracowania i... znowu spotkać z artystą
Rita Jankowska: - W naszym projekcie chcę połączyć dwie przestrzenie: zarazić ich problem społecznym do przepracowania i... znowu spotkać z artystą
Archiwum Rita Jankowska

O co chodzi w Sieci Kultury?

Sieć Kultury oferuje szkolenia, warsztaty, spotkania oraz wsparcie finansowe projektów dotyczących edukacji kulturowej w całym województwie pomorskim.

Program powstał w 2016 roku i działa w ramach większej całości - ogólnopolskiego Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura, które stawia sobie ambitne zadanie podniesienia poziomu edukacji kulturowej i artystycznej w Polsce. W Pomorskiem jego operatorem jest Instytut Kultury Miejskiej.

Warto dodać, że program Sieć Kultury. Edukacja kulturowa dzięki organizowanym szkoleniom w warsztatom również dokształca też i wspiera nauczycieli, pracowników domów kultury, bibliotek, teatrów, muzeów, edukatorów i animatorów kultury, a nawet radnych i przedstawicieli władz z województwa pomorskiego.

Do tegorocznej, trzeciej już edycji konkursu grantowego zgłosiło się 49 podmiotów. Spośród nich komisja wyłoniła siedem działań: z Pruszcza Gdańskiego, Człuchowa, Brus, Luzina, Słupska, Sopotu i Gdańska.

- Po kilku miesiącach spotkań w regionie, warsztatów, składania wniosków i trzech obrad komisji, ogłaszamy wyniki Konkursu Sieć Kultury 2018 – mówi Agata Andrasiak z Instytutu Kultury Miejskiej, który jest operatorem programu. - Obrady komisji konkursowej trwały cztery dni, każdy z wniosków był dokładnie analizowany i oceniany pod względem poprawności formalnej i zawartości merytorycznej. Wybór był trudny, a poziom wniosków bardzo wysoki.

W tym roku młodzież nauczy się wyrażania emocji - warsztaty w Pruszczu, narysuje filozoficzny komiks - w Człuchowie, pozna lokalne tradycje ceramiczne - w Brusach, odwiedzi ciekawych twórców - w Luzinie, będzie pisać recenzje teatralne - w Słupsku.  Licealiści z LO nr 3 z Sopotu będą integrować się z obcokrajowcami, a gdańscy uczniowie zrozumieją na czym polega stygmat biedy.

Komisja konkursowa obradowała w składzie: Joanna Kowalska (koordynatorka Gdańskiego Programu Edukacji Kulturalnej), Katarzyna Huńko (doradczyni biznesowa i zawodowa), Monika Kuligowska (wiceprezes Fundacji Edukacyjnej ODiTK), Monika Bąkowska-Łajming (Nadbałtyckie Centrum Kultury), Dariusz Zalewski (dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kartuzach), Marta Nowicka (Gdański Teatr Szekspirowski), Anna Maliszewska (Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego) oraz Michał Piotrowski (rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego).

Łączne wsparcie dla wszystkich projektów wyniosło 48 tys. zł. Projekty realizowane będą od 28 maja do 5 października 2018.

Szczegóły i wyniki dostępne są na: www.sieckultury.pl.


Opisy pozostałych projektów:

 1. Czuję, więc jestem (4 000 zł) – projekt z Pruszcza Gdańskiego przeznaczony dla uczniów i rodziców, który zakłada naukę wyrażania emocji. Przewidziany jest cykl warsztatów: nazywanie i pisanie o emocjach, ich rysowanie czy rozpoznawanie w książkach. Uczniowie pójdą również na spektakl operowy, a książka o emocjach, którą napiszą w trakcie zajęć, zostanie wydana. Projekt zgłosiła: Aldona Domeradzka, Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruszczu Gdańskim.

  2. FilozoGraf (3 730 zł) – projekt z Człuchowa, opierający się na opracowaniu i wykonaniu metodą czarno-białej grafiki krótkich etiud komiksowych, połączonych w spójny album. Tematyka prac będzie oscylowała wokół poglądów filozofów greckich na temat powstania świata. Projekt ma na celu wprowadzenie młodzieży w świat pierwszych filozoficznych koncepcji powstania świata oraz nabycia umiejętności wyrażenia przez nich myśli filozoficznych poprzez lubianą i przystępną dla nich formę, czyli komiks. Projekt zgłosiła: Hanna Borzyszkowska, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku- Filia nr 2 w Człuchowie.

  3. Nie święci garnki lepią (4 000 zł) – projekt z Brus. Jego celami są kultywowanie tradycji i rzemiosła oraz integracja dziesięcioletnich uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Brusach i dorosłych osób niepełnosprawnych, podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej. W ramach projektu uczestnicy wyjadą do Muzeum Ceramiki w Chmielnie i na Festyn Archeologiczny w Czernicy oraz wezmą udział w cyklu czterech warsztatów rzemiosł dawnych. Projekt zgłosiła: Anna Ossowska, Szkoła Podstawowa nr 2 w Brusach.

  4. Hip Hip KultHuraaa! – regionalne spotkania twórców (11 200 zł) – projekt z Luzina. Jego celem są wspólne działania społeczności szkół podstawowych, bibliotekarzy i bibliotekarek, artystów i artystek oraz mieszkańców i mieszkanek kilku gmin na Kaszubach. Uczniowie szkół będą jeździć po regionie, by spotkać się z ciekawymi osobowościami, zwiedzać i uczestniczyć w różnorodnych warsztatach z lokalnymi twórcami. Doświadczą kultury wielozmysłowo. Zwieńczeniem projektu będzie Dzień Regionu. Projekt zgłosiła: Maja Krośnicka z Gminnej Biblioteki Publicznej im. Leona Roppla w Luzinie.

  5. Krytykuj mądrze (3 700 zł) – projekt ze Słupska. Zakłada realizację 38 godzin warsztatowych, mających na celu zachęcenie młodzieży do uczestnictwa w życiu teatralnym i wyrażaniu swojej opinii na temat obejrzanych spektakli. Uczniowie Szkoły Podstawowej będą uczyć się pisania recenzji, krytyki teatralnej oraz struktury spektaklu. Przewidziano również zajęcia dla nauczycieli – o roli teatru w edukacji, analizie recenzji i o teatrze samym w sobie. Młodzież będzie miała także możliwość uczestnictwa w procesie tworzenia spektaklu oraz weźmie udział w organizacji festiwalu teatralnego sztuk zaangażowanych społecznie. Projekt zgłosiła Agata Pietruszewska z Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku.

  6. Po prostu razem! (11 500 zł) – projekt z Sopotu. Ma na celu integrację obcokrajowców i uczniów Liceum Ogólnokształcącego nr 3. Pojawią się takie wydarzenia jak spotkania z obcokrajowcami, warsztaty antydyskryminacyjne, dwa pikniki integracyjne, wspólne rajdy rowerowe, lekcje polskiego dla obcokrajowców, a także spotkania kreatywne koordynatorów i koordynatorek, mające na celu tworzenie sieci kultury. Projekt zgłosiła Dagmara Sypniewska-Skwara z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie.

Anna Umięckawww.gdansk.planna.umiecka@gdansk.pl
Anna Umięcka - najnowsze
Anna Umięckawww.gdansk.planna.umiecka@gdansk.pl
Anna Umięcka - najnowsze