Aż 39 rekomendacji Panelu Obywatelskiego dla gdańskiego samorządu

Ponad 50 rekomendacji wypracowali uczestnicy trzeciego gdańskiego Panelu Obywatelskiego „Jak wspierać aktywność obywatelską w Gdańsku?”, 39 z nich uzyskało 80 proc. poparcia panelistek i panelistów, co oznacza - tak jak było w dotychczasowych dwóch gdańskich panelach - będą zobowiązaniem dla Rady Miasta Gdańska i administracji samorządowej, żeby je wprowadzać w życie.

Aż 39 rekomendacji Panelu Obywatelskiego dla gdańskiego samorządu
A
A
data publikacji: 17 listopada 2017 r.

Nz. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Gdańsku przedstawiają rekomendacje wypracowane przez uczestników trzeciego gdańskiego Panelu Obywatelskiego
Nz. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Gdańsku przedstawiają rekomendacje wypracowane przez uczestników trzeciego gdańskiego Panelu Obywatelskiego
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Trzeci gdański Panel Obywatelski odbył się we wrześniu i październiku 2017 roku, wzięło w nim udział prawie 60 osób. W tym roku władze miasta chciały poznać propozycje gdańszczan dotyczące wspierania w mieszkańcach aktywności obywatelskiej. Stąd zagadnienia omawiane w trakcie spotkań panelistów dotyczyły przede wszystkim kształtowania aktywności obywatelskiej w szkołach, wzmocnienia narzędzi partycypacji oraz wspierania równego traktowania.

Sposób na demokratyczną decyzję? Panel obywatelski  

Przypomnijmy, że Panel Obywatelski to sposób na demokratyczne podejmowanie decyzji dotyczących społeczności lokalnej. Jego rolą jest ustalenie, co w danej sprawie będzie najkorzystniejsze dla całej społeczności, po zapoznaniu się z opinią wszystkich stron, które zainteresowane są tematem, w tym ekspertów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, rad dzielnic i mieszkańców.

Paneliści to wyłoniona losowo grupa mieszkańców, która odzwierciedla strukturę demograficzną Gdańska, znaleźli się tu przedstawiciele wszystkich 34 dzielnic, w liczbie proporcjonalnej do liczby mieszkańców danej dzielnicy.

- W pierwszej kolejności wylosowano nieco ponad 10 tys. gdańszczan, do których wysłano zaproszenie - mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds społecznych. - Zaproszenia przyjęło 447 osób, spośród nich do panelu wylosowano 56 osób i dodatkowo 8 osób rezerwowych. Paneliści mieli dużą autonomię w wyborze rekomendacji. Realizacja niektórych z nich wykracza poza możliwości samorządu, ale też większość z nich jest w różnym stopniu realizowana przez działania samorządu.  

Nz. Piotr Kowalczuk (w środku) zast. prezydenta Gdańska Wiele rekomendacji panelistów jest już w jakimś stopniu realizowana przez gdański samorząd. Z prawej Piotr Olech, z lewej Grzegorz Szczuka
Nz. Piotr Kowalczuk (w środku) zast. prezydenta Gdańska Wiele rekomendacji panelistów jest już w jakimś stopniu realizowana przez gdański samorząd. Z prawej Piotr Olech, z lewej Grzegorz Szczuka
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Aktywność obywatelska w szkole i radach dzielnic, budżecie obywatelskim  

Największe poparcie (93,9 proc.) spośród 13 rekomendacji wyłonionych podczas pierwszego dnia panelu pod hasłem “Jak wspierać kształtowanie aktywności obywatelskiej w szkołach?” uzyskała rekomendacja dotycząca umieszczania informacji o inicjatywach obywatelskich/społecznych, o programach edukacyjnych dla uczniów na Gdańskiej Platformie Edukacyjnej. Równie duże poparcie zyskała rekomendacja dotycząca możliwości wprowadzenia budżetu obywatelskiego na poziomie szkoły i kolejna - promowanie inicjatyw obywatelskich w mediach miejskich.

- Wśród tych kilkunastu rekomendacji pojawiła się też dotycząca opracowania możliwości wzmocnienia roli rady rodziców w szkołach - mówi Grzegorz Szczuka dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Gdańsku. - Pojawił się pomysł stworzenia stowarzyszenia rad rodziców,  które miałoby większy wpływ na to, co dzieje się w szkołach. Rzecz w tym że raczej doskwiera nam problem z chęcią włączenia się rodziców do pracy w szkole.

Dyskusja nad pytaniem drugiego dnia panelu obywatelskiego "Jak usprawnić narzędzia partycypacji oraz jak wspierać aktywność obywatelską wśród osób dorosłych?" przyniosła 18 rekomendacji. Te z ponad 90-cio proc. poparciem panelistów dotyczyły m.in: budżetu obywatelskiego i możliwości jego monitorowania przez mieszkańców, dostępności informacji na temat budżetu, możliwości zgłaszania uwag i poprawiania projektów budżetu, ale też zapewnienia radom dzielnic możliwości zajmowania stanowisk w sprawach, które nie są planowane na ich terenie, lecz mogą mieć wpływ na ich funkcjonowanie czy modernizacja strony Urzędu Miasta Gdańska przez utworzenie zakładki “Aktywny Obywatel”.    

Gdańszczanie za równym traktowaniem

- Tempo prac podczas panelu było ogromne - mówi Marcin Gerwin, specjalista ds. partycypacji i zrównoważonego rozwoju. - Paneliści słuchali prezentacji i wystąpień kilkudziesięciu organizacji pozarządowych, czytali kilkadziesiąt stron opracowań do omawianych tematów. Dla mnie panel pokazał m.in jak duże - mimo różnic wśród panleistów - jest poparcie gdańszczan dla wspierania działań równościowych, które były tematem trzeciego dnia panelu.

W odpowiedzi na pytanie "Jak wspierać równe traktowanie?" paneliści zaproponowali 8 rekomendacji. Wśród nich znalazło się m. in wprowadzenie do szkół dodatkowych i prowadzonych za zgodą rodziców zajęć z edukacji antydyskryminacyjnej dla uczniów, nauczycieli, pedagogów, wsparcie w tworzeniu przyjaznej i wolnej od dyskryminacji szkoły.

- Takie działania w kierunku wolnej od dyskryminacji szkoły są w różnym zakresie już prowadzone - mówi Piotr Olech zast. dyrektora Wydziału Rozwoju Spraw Społecznych UM Gdańska. - Ale to zadanie na 2018 rok. Podobnie jak szkolenia antydyskryminacyjne dla urzędników. Również w sporym zakresie jest realizowana rekomendacja dotyczaca tworzenia wśrod pracodawców gdańskich miejsc pracy wolnych od mobbingu. Taką akcję też planujemy na 2018 rok. 

- Wiele rekomendacji do wdrożenia to bardziej kierunki, idee czy sposób myślenia a nie konieczność wydawania jakichś środków czy materialnych inwestycji - dodaje Marcin Gerwin. - Nie przekładają się na działania finansowe miasta a społeczne.

Panel Obywatelski to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce.  Pierwszy w historii Gdańska panel obywatelski zorganizowano w listopadzie 2016 r. Był on poświęcony przygotowaniu miasta na wypadek ulewnych deszczy. Z kolei w marcu br. odbył się drugi panel. Tym razem pytano gdańszczan o rekomendacje dotyczące zapobieganiu zanieczyszczania powietrza w naszym mieście.Alicja Katarzyńska (0)
www.gdansk.pl
alicja.katarzynska@gdansk.pl
więcej tekstów autora
Alicja Katarzyńska (0)
www.gdansk.pl
alicja.katarzynska@gdansk.pl
więcej tekstów autora