Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Gdańsk ma 111 nowych nauczycieli mianowanych [PEŁNA LISTA]

92 panie i 19 panów, razem 111 osób - tak liczna grupa odebrała z rąk prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza nominacje na nauczycieli mianowanych. Uroczystość odbyła się w czwartek 7 września, w Wielkiej Sali Wety Ratusza Głównomiejskiego przy ul. Długiej i była ukoronowaniem lat ciężkiej pracy, zakończonych trudnym egzaminem z wiedzy zawodowej i prawa oświatowego.

Gdańsk ma 111 nowych nauczycieli mianowanych [PEŁNA LISTA]
A
A
data publikacji: 07 września 2017 r.

Akty mianowania, a dla nauczycieli z najlepszymi wynikami - list gratulacyjny. 111. nauczycieli świętowało w Wielkiej Sali Wety
Akty mianowania, a dla nauczycieli z najlepszymi wynikami - list gratulacyjny. 111. nauczycieli świętowało w Wielkiej Sali Wety
Fot. Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

Nauczycielami mianowanymi stali się o godz. 14.15. Dokładnie o tej porze skończyli powtarzać za prezydentem Adamowiczem słowa ślubowania.

Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela, wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyc do pełni rozwoju osobowosci ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

Prezydent Adamowicz powiedział: - Kto chce może dodać w tym miejscu słowa: "Tak mi dopomóż Bóg".

I część osób tak właśnie zakończyła ślubowanie.


Zostać nauczycielem mianowanym znaczy pokonać kolejny, ważny etap kariery zawodowej. To podsumowanie kilku lat pracy, rodzaj certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. 

- Zmienia się status zawodowy tych nauczycieli, co ma także przełożenie na wyższe wynagrodzenie - mówi Grzegorz Kryger, zastęca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego w Urzędzie Miejskim w Gdańsku. - Jest to więc podwójny awans.

Od prawej: Aneta Cwalińska i Dorota Szurdak-Szulc z SP nr 81 w Gdańsku Osowej. Świeżo upieczone nauczycielki mianowane, które mówią że ta uroczystość była już tylko ukoronowaniem lat ciężkiej pracy
Od prawej: Aneta Cwalińska i Dorota Szurdak-Szulc z SP nr 81 w Gdańsku Osowej. Świeżo upieczone nauczycielki mianowane, które mówią że ta uroczystość była już tylko ukoronowaniem lat ciężkiej pracy
Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

Jak wyglądają kolejne etapy kariery w edukacji? Pracę zaczyna się jako nauczyciel stażysta, który po ukończeniu okresu próbnego zostaje nauczycielem kontraktowym, a po kilku latach może zostać nauczycielem mianowanym. Kto osiągnie ten etap - może iść dalej, po czterech latach otrzymać nominację na nauczyciela dyplomowanego. Każdy etap wymaga ciężkiej pracy, nauki, odbycia staży i zdania komisyjnego egzaminu. 

- Teraz to już była miła uroczystość, przyjemna formalność - mówią Aneta Cwalińska i Dorota Szurdak-Szulc, świeżo upieczone nauczycielki mianowane ze szkoły Podstawowej nr 81 w Gdańsku Osowej. - Droga do tej uroczystości była naprawdę trudna. Trzy lata lata zbierania dokumentacji, doświadczeń, szkoleń i wszystkiego co się łączy z podnoszeniem kwalifikacji. Mnóstwo dokumentów, które trzeba stworzyć, przejrzeć, i być na bieżąco ze wszystkim. Plus wielgachny stres przed egzaminem, kiedy pracę tych trzech lat trzeba zaprezentować przed komisją w ciągu piętnastu minut.

Dorota Szurdak-Szulc uczy polskiego. Aneta Cwalińska - matematyki i fizyki. Obie potwierdzają, że egzamin z prawa oświatowego przypominał horror: - Dwie ustawy na raz, zmiany związane z reformą oświaty. Trochę roboty było.

W uroczystości uczestniczył także przewodniczący Rady Miasta Gdańska Bogdan Oleszek oraz przedstawicielki obu nauczycielskich związków zawodowych: prezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Alina Molska oraz przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Bożena Brauer. Zebrani oklaskiwali świetny występ dzieci z grupy wokalnej Mały Bałagan ze Szkoły Podstawowej nr 89 im Tadeusza Mazowieckiego na Żabiance. Zespół, który pod przewodnictwem Macieja Grycendlera tworzą uczniowie klasy czwartej, wykonał piosenki z „Akademii Pana Kleksa”: „Księżyc raz odwiedził staw”, „Na wyspach Bergamutach”, „Słoń różowy” i „Piosenkę drewnianych lalek”. 


Akty mianowania wręczyli prezydent Gdańska Paweł Adamowicz i przewodniczący Rady Miasta Gdańska Bogdan Oleszek
Akty mianowania wręczyli prezydent Gdańska Paweł Adamowicz i przewodniczący Rady Miasta Gdańska Bogdan Oleszek
fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Kolejny sukces nauczycieli

Był to już 34. awans zawodowy nauczycieli w tej formule, w której realizowany jest od 2001 roku. Do Wydziału Rozwoju Społecznego w Gdańsku wpłynęło 111 wniosków od nauczycieli kontraktowych z gdańskich szkół i placówek edukacyjnych, którzy otrzymali pozytywną ocenę za okres stażu, trwającego 2 lata i 9 miesięcy.

Zgodnie z procedurą egzaminy przeprowadzały komisje egzaminacyjne, powołane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska. Skład komisji egzaminacyjnej był inny dla każdego z nauczycieli uczestniczących w postępowaniu egzaminacyjnym.

W pracach Komisji egzaminacyjnych uczestniczyło:

  • 3 przewodniczących komisji
  • 60 dyrektorów gdańskich szkół i placówek
  • 8 przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Gdańsku
  • 16 ekspertów różnych specjalności

W związku z uzyskanym wyższym stopniem awansu zawodowego wynagrodzenie nauczycieli uległo podwyższeniu z dniem 1 września 2017 r. (wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela z wykształceniem magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym wzrasta o 320 zł.)

Nauczyciele mianowani mogą rozpocząć staż na kolejny stopień awansu zawodowego - nauczyciela dyplomowanego - po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Staż na stopień nauczyciela dyplomowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy. Postępowanie kwalifikacyjne na wyższy stopień przeprowadza Kuratorium Oświaty.

Od dnia wejścia w życie znowelizowanej Karty Nauczyciela (6 kwietnia 2000 r.), w drodze postępowania egzaminacyjnego, przez kolejne 34 sesje egzaminacyjne awans na stopień nauczyciela mianowanego uzyskało łącznie 3 287 nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Gdańsk. 

LISTA NAUCZYCIELI MIANOWANYCH
Joanna Chmurzyńska Wychowawca internatu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 maksymalna nota
Iwona Dittmer hiszpański Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 maksymalna nota
Jakub Frydrych Wychowanie fizyczne Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących maksymalna nota
Karolina Fudala-Sikora angielski Szkoła Podstawowa Nr 12 maksymalna nota
Dominika Grzywińska wspomagający Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 maksymalna nota
Marta Jankowska polski Szkoła Podstawowa nr 49 maksymalna nota
Katarzyna Kolator angielski Szkoła Podstawowa Nr 89 maksymalna nota
Piotr Krochmal Wychowanie przedszkolne Przedszkole nr 73 maksymalna nota
Katarzyna Lilla Wychowanie przedszkolne Szkoła Podstawowa Nr 2 maksymalna nota
Małgorzata Łobocka Edukacja wczesnoszkolna Szkoła Podstawowa Nr 86 maksymalna nota
Joanna Migała biblioteka Szkoła Podstawowa Nr 2 maksymalna nota
Magdalena Przytarska angielski Zespół Szkół Łączności maksymalna nota
Radosław Przytulski judo Pałac Młodzieży maksymalna nota
Tomasz Redzimski religia XV Liceum Ogólnokształcące maksymalna nota
Maria Reliszko Edukacja wczesnoszkolna Szkoła Podstawowa nr 47 maksymalna nota
Anna Różycka wspomagający Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 maksymalna nota
Tomisław Ryczko Pracownia teatralna Pałac Młodzieży maksymalna nota
Małgorzata Sitek Wychowanie przedszkolne Przedszkole nr 75 maksymalna nota
Agata Skoracka Edukacja wczesnoszkolna Szkoła Podstawowa Nr 49 maksymalna nota
Maria Szymańska wspomagający Szkoła Podstawowa Nr 85 maksymalna nota
Maria Wdzięczna-Starosta angielski Szkoła Podstawowa Nr 12 maksymalna nota
Ewa Wutkowska Wychowawca świetlicy Szkoła Podstawowa Nr 92 maksymalna nota
Kamila Zagórska matematyka Szkoła Podstawowa Nr 88 maksymalna nota
Małgorzata Zdrojewska Przysposobienie do pracy Zespół Szkół Specjalnych nr 2 maksymalna nota
Aleksandra Bakiera wspomagający Szkoła Podstawowa Nr 36
Danuta Baranowska Wychowanie przedszkolne Przedszkole nr 12
Dorota Berdys Wychowanie przedszkolne Przedszkole nr 8
Małgorzata Betcher Edukacja i terapia dzieci i młodzieży z autyzmem Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem
Magdalena Błazucka Edukacja wczesnoszkolna Szkoła Podstawowa Nr 4
Jakub Bonisławski Wychowanie fizyczne Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących
Joanna Borkowska Wychowawca świetlicy Szkoła Podstawowa Nr 50
Dominika Broda angielski Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10
Kamila Budych angielski Szkoła Podstawowa Nr 85
Marzena Celińska Przedmioty zawodowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1
Iwona Cieplińska angielski Szkoła Podstawowa Nr 85
Aneta Cwalińska matematyka Szkoła Podstawowa nr 81
Piotr Czaja Wychowanie fizyczne Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących
Kamila Dąbrowska angielski Szkoła Podstawowa nr 44
Alicja Dolińska Wychowawca świetlicy Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego nr 1
Hanna Duszyk wspomagający Szkoła Podstawowa nr 44
Małgorzata Dybizbańska Edukacja wczesnoszkolna Szkoła Podstawowa Nr 81
Agnieszka Dymarska Logopeda/wspomagający Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8
Marta Dżugan wspomagający Przedszkole nr 7
Izabela Felberg Przyroda Szkoła Podstawowa Nr 81
Tomasz Ficek Wychowanie fizyczne Zespół Szkół Łączności
Małgorzata Godlewska-Tadych pedagog Szkoła Podstawowa nr 40
Anna Gołębczyk Edukacja wczesnoszkolna Szkoła Podstawowa Nr 7
Agnieszka Gołuńska Edukacja i terapia dzieci i młodzieży z autyzmem Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem
Dawid Gorajek Matematyka/fizyka Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7
Barbara Górska Wychowawca świetlicy Szkoła Podstawowa Nr 46
Kamila Grabowska matematyka Szkoła Podstawowa Nr 1
Marcin Grabowski angielski Szkoła Podstawowa Nr 1
Karolina Graff Wychowanie przedszkolne Przedszkole nr 73
Aleksandra Grosch Wychowanie przedszkolne Szkoła Podstawowa Nr 86
Jadwiga Gruca Wychowanie przedszkolne Przedszkole nr 43
Agnieszka Gryboś Wychowanie fizyczne Szkoła Podstawowa Nr 2
Marek Jasionowski angielski Szkoła Podstawowa Nr 1
Agnieszka Jaszewska hipoterapia Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem
Dominika Kalińska-Jóźko Wychowanie przedszkolne Przedszkole nr 34
Joanna Kamińska matematyka Państwowe Szkoły Budownictwa
Anita Kammer wychowawca świetlicy/logopeda Szkoła Podstawowa Nr 81
Michalina Kapelan Wychowawca świetlicy Szkoła Podstawowa Nr 45
Kamilla Kędziora angielski Szkoła Podstawowa Nr 2
Katarzyna Kierejsza Edukacja wczesnoszkolna Szkoła Podstawowa nr 52
Agata Klimkiewicz polski Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5
Małgorzata Korzeniowska matematyka Szkoła Podstawowa Nr 1
Aleksandra Kropidłowska Przedmioty zawodowe Państwowe Szkoły Budownictwa
Bożena Krypel polski Szkoła Podstawowa Nr 2
Wojciech Kuliński religia Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących
Monika Lehmann Wychowanie fizyczne Szkoła Podstawowa Nr 35
Marcin Łuczak Wychowawca świetlicy Szkoła Podstawowa nr 61
Maciej Maciejewski Wychowanie fizyczne Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących
Barbara Mazur plastyka Szkoła Podstawowa Nr 50
Beata Mazurczyk Wychowanie przedszkolne Przedszkole nr 51
Agnieszka Musyt-Lewandowska matematyka Zespół Szkół Energetycznych
Monika Myszko angielski Zespól Szkolno-Przedszkolny nr 1
Marlena Nitecka polski Szkoła Podstawowa Nr 77
Joanna Oprawa religia Szkoła Podstawowa Nr 81
Aleksandra Paczyńska polski Szkoła Podstawowa Nr 35
Paweł Papużyński wychowanie fizyczne Szkoła Podstawowa Nr 70
Anna Paszkiewicz Przedmioty zawodowe Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
Emilia Piasecka religia Państwowe Szkoły Budownictwa
Dorota Piotrowska Psycholog Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3
Marek Płonka Wychowanie fizyczne X Liceum Ogólnokształcące
Marta Pokropska-Hutek historia Szkoła Podstawowa Nr 48
Agnieszka Polaczyk Edukacja wczesnoszkolna Szkoła Podstawowa Nr 85
Agnieszka Polaszek niemiecki Szkoła Podstawowa Nr 85
Edyta Popiołek religia Szkoła Podstawowa nr 14
Karolina Puckowska wspomagający Szkoła Podstawowa nr 58
Małgorzata Romanowska wychowanie fizyczne Szkoła Podstawowa Nr 70
Joanna Rose religia Szkoła Podstawowa nr 45
Agnieszka Rykaczewska Edukacja wczesnoszkolna Szkoła Podstawowa Nr 12
Katarzyna Siwik Wychowanie fizyczne Szkoła Podstawowa nr 55
Monika Skowronek Historia/ang Szkoła Podstawowa Nr 77
Beata Stanisławska Przedmioty zawodowe Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
Agata Supińska wychowanie fizyczne Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących
Magdalena Szotyńska wychowanie fizyczne Szkoła Podstawowa Nr 12
Rafał Szturgulewski angielski XV Liceum Ogólnokształcące
Dorota Szurdak-Szulc polski Szkoła Podstawowa Nr 81
Ewa Świniarska Edukacja wczesnoszkolna Szkoła Podstawowa nr 80
Anna Tempska Edukacja wczesnoszkolna Zespól Szkolno-Przedszkolny nr 1
Adam Tomaszewski religia Szkoła Podstawowa Nr 58
Aleksandra Tomczyszyn Edukacja wczesnoszkolna Szkoła Podstawowa Nr 86
Agnieszka Treder polski Szkoła Podstawowa nr 55
Krzysztof Trzasko Wychowanie fizyczne Szkoła Podstawowa Nr 35
Aleksandra Waruszewska wspomagający Szkoła Podstawowa Nr 81
Patrycja Werra Edukacja wczesnoszkolna Szkoła Podstawowa Nr 81
Ewa Wolska Edukacja wczesnoszkolna Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego nr 1
Renata Zielińska Gimnastyka korekcyjna Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej
Małgorzata Zmysłowska matematyka Szkoła Podstawowa Nr 1
Renata Żółtowłos Edukacja dla bezpieczeństwa V Liceum Ogólnokształcące-
Agata Olszewska (0)
www.gdansk.pl
agata.olszewska@gdansk.pl
więcej tekstów autora
-
Agata Olszewska (0)
www.gdansk.pl
agata.olszewska@gdansk.pl
więcej tekstów autora