PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Ateny i Gdańsk. Kolebka demokracji uhonoruje dziś prezydenta Adamowicza - zobacz transmisję

Ateny i Gdańsk. Kolebka demokracji uhonoruje dziś prezydenta Adamowicza - zobacz transmisję
Wdowa Magdalena Adamowicz odbierze dziś wieczorem w Atenach nagrodę przyznaną pośmiertnie prezydentowi Gdańska Pawłowi Adamowiczowi przez Athens Democracy Forum (Ateńskie Forum Demokratyczne). Wśród zaproszonych gości jest m.in. Donald Tusk, który część przemówienia poświęcił Pawłowi Adamowiczowi, a także powołał się na wydawany w naszym mieście “Przegląd Polityczny”.
Forum Rzymskie przy północnym stoku Akropolu - miejsce w którym dziś ok. godz. 21.30 wręczona będzie pośmiertnie dla prezydenta Pawła Adamowicza nagroda Athens Democracy Forum
Forum Rzymskie przy północnym stoku Akropolu - miejsce w którym dziś ok. godz. 21.30 wręczona będzie pośmiertnie dla prezydenta Pawła Adamowicza nagroda Athens Democracy Forum
Athens Democracy Forum

 

 

Internetową relację wideo na żywo można obejrzeć dziś wieczorem TUTAJ

 

Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się w starożytnym Forum Rzymskim, które położone jest przy północnym stoku Akropolu. Odbierze ją osobiście Magdalena Adamowicz, z córkami - Antoniną i Teresą. Uroczystość zaplanowano w godz. 20.45 - 22. Moment kulminacyjny, z odebraniem nagrody i przemówieniem Magdaleny Adamowicz, przewidziano ok. godz. 21.30. 

Wdowa po prezydencie Gdańska pojechała z córkami do Aten nie tylko na zaproszenie organizatorów, ale także na osobiste zaproszenie prezydenta Aten Kostasa Bakojannisa. Ten wybitny grecki polityk młodego pokolenia sam przeżył jako 11-latek podobną tragedię - jego ojciec Pawlos Bakojannis, deputowany do parlamentu, w 1989 r. został zamordowany przez terrorystów.

W środę, 9 października Magdalena Adamowicz wzięła udział w jednym z paneli dyskusyjnych Athens Democracy Forum, obok prof. Wole'a Soyinki, laureata Literackiej Nagrody Nobla.

 

Athens Democracy Forum (Ateńskie Forum Demokratyczne) to trzydniowe spotkanie (9-11 października), podczas którego politycy, liderzy międzynarodowego biznesu, uczeni, eksperci i dziennikarze próbują znaleźć odpowiedź na wyzwania, przed którymi stoi współczesny świat.

Organizatorem Forum jest redakcja „New York Timesa”, patronem - sekretarz generalny ONZ. Jest to kolejne z cyklu corocznych spotkań „Reinventing Democracy: New Models for Our Changing World” (Wymyślanie demokracji na nowo: Nowe modele dla zmieniającego się świata).

W środę, 9 października, przewodniczący Rady Unii Europejskiej Donald Tusk jako gość ateńskiego Forum wygłosił przemówienie, w którym znalazły się wątki gdańskie. 

Donald Tusk mówił o powodach, dla których z wdzięcznością przyjął zaproszenie do Aten. Trzeci powód, a zarazem puenta wystąpienia dotyczyła w całości Pawła Adamowicza: 

“Jest też trzeci powód mojej wdzięczności za zaproszenie na wasze Forum. Osobiście dla mnie szczególnie ważny i poruszający. Gospodarze zdecydowali bowiem o przyznaniu pośmiertnej nagrody Pawłowi Adamowiczowi, mojemu przyjacielowi i bliskiemu współpracownikowi, prezydentowi mojego miasta Gdańska, zamordowanemu w styczniu tego roku. Został zasztyletowany w chwili, gdy wypowiadał następujące słowa do tysięcy gdańszczan na zakończenie wielkiej akcji charytatywnej: „Gdańsk jest szczodry, Gdańsk dzieli się dobrem, Gdańsk chce być miastem solidarności. To jest cudowny czas dzielenia się dobrem”. Padł ofiarą nienawiści, której przeciwstawiał się przez całe swoje życie. Nie był antycznym bohaterem, nie zdobywał i nie burzył cudzych miast. Budował swoje miasto z wiarą, że nie wszystko stracone, że miłość jest silniejsza od nienawiści, a solidarność silniejsza od egoizmu.

Ja też wciąż wierzę, że nie wszystko stracone, i tej wiary życzę także wam”

Wcześniej, mówiąc o zmaganiach w obronie demokracji, Donald Tusk powołał się na publikację magazynu “Przegląd Polityczny”, który wydawany jest w Gdańsku od 1983 r.

Przewodniczący Rady Unii Europejskiej powiedział: “Nieprzypadkowo w ostatnim numerze „Przeglądu Politycznego” poświęconym brexitowi, zamieszczono także eseje poświęcone Tukidydesowi i jego refleksji na temat „stasis”, które to starogreckie pojęcie, dosłownie znaczące część, frakcję, określało stan publicznego zamętu, chaosu wynikającego z politycznych namiętności i ciągłej eskalacji wewnętrznych konfliktów. Za przykład Tukidydes podawał sytuację na Korkyrze, gdzie porozumienie było niemożliwe także dlatego, że w ferworze walki strony zmieniały dowolnie znaczenie wielu wyrazów, a wartości ulegały odwróceniu. Szaleństwo i bezrozumną zuchwałość uznawano za odwagę, zdrowy rozsądek za tchórzostwo, umiarkowanie za konformizm. Każdy namysł i próbę refleksji traktowano jak kapitulację lub lenistwo. Ci, którzy siali gniew, oburzenie i destrukcję, stawali się politycznymi, a nawet moralnymi autorytetami, a kto stawiał im opór w imię ładu i rozwagi, był podejrzany.

Tukidydes zauważył, że w ogólnym zamieszaniu natura ludzka bierze górę nad sprawiedliwością. Emocje i namiętności właściwe naszej naturze silniejsze są od przywiązania do praw i reguł, które sami ustanowiliśmy, i pchać nas zawsze będą w stronę gwałtu i dominacji. Wszystkie najważniejsze polityczne wynalazki ludzkości: demokracja, wolności i prawa człowieka, ład międzynarodowy, mechanizmy gwarantujące zachowanie równowagi politycznej, rządy prawa wyrastają właśnie ze świadomości naszej natury i ze złych doświadczeń z przeszłości.

Ale czy tylko z przeszłości? Czy dziś nie mamy do czynienia ze współczesnym stasis, zwielokrotnionym przez rewolucję technologiczną i masowość zjawisk społecznych? Czy Europa i świat nie stają się na naszych oczach antyczną Korkyrą?”.

oprac. RDwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl