Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Projekt MOPR. Szansa dla gdańszczan na nowe życie

Prawie 500 gdańszczan ma szansę na pracę i zmianę życia dzięki projektowi "GPS - Gotowość Praca Samodzielność  II" realizowanemu przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. We wtorek, 16 października 2018 r., umowę na unijne dofinansowanie projektu podpisał Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska i Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Projekt MOPR. Szansa dla gdańszczan na nowe życie
A
A
data publikacji: 16 października 2018 r.

Ważnym elementem projektu GPS II będzie też współpraca z Gdańskim Urzędem Pracy, organizacjami pozarządowymi i pracodawcami.
Ważnym elementem projektu GPS II będzie współpraca z Gdańskim Urzędem Pracy, organizacjami pozarządowymi i pracodawcami
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

- To jeden z wielu projektów Gdańska dedykowany osobom zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym - powiedział Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. - GPS jest jednak wyjątkowy, bo adresowany do osób długotrwale bezrobotnych. Z uczestnikami pracować będą psychologowie i terapeuci, będą zachęcać do podjęcia aktywności zawodowej, do uzyskania kwalifikacji. Ta praca będzie wykonywana też na rzecz pozostałych członków rodziny, żeby nie przekazywały sobie z pokolenia na pokolenie złych emocji i złych zachowań, a próbowały budować nową jakość.

Małgorzata Niemkiewicz - dyrektor MOPR, Mieczysław Struk - marszałek województwa pomorskiego i prezydent Gdańska Paweł Adamowicz podpisali dziś umowę na unijne dofinansowanie projektu GPS - Gotowość Praca Samodzielność II
Małgorzata Niemkiewicz - dyrektor MOPR, Mieczysław Struk - marszałek województwa pomorskiego i prezydent Gdańska Paweł Adamowicz podpisali dziś umowę na unijne dofinansowanie projektu GPS - Gotowość Praca Samodzielność II
Grzegorz Mehring / www.gdansk.plWsparcie dla grupy najtrudniejszej

Projekt ruszy już w październiku 2018 roku. Wsparcie zaplanowano dla 480 osób, które nie korzystały wcześniej z ofert aktywizacji społecznej i zawodowej, mają niskie kwalifikacje, są niepełnosprawne, borykają się z uzależnieniami, zadłużeniem, nie mają motywacji do zmiany biernej postawy życiowej i zawodowej.

- To jest projekt dla najtrudniejszej do aktywizacji grupy osób - mówi Małgorzata Niemkiewicz, dyrektor MOPR w Gdańsku. - Od lat w Gdańsku prowadzimy projekty aktywizujące zawodowo, społecznie, jest ich mnóstwo. Kto chciał, już z nich skorzystał. Pozostały osoby, które potrzebują szczególnego wsparcia, motywacji i zachęty. Trzeba najpierw pokazać im, że działanie dla siebie jest dobre, zmienia życie. Będziemy współpracować też z rodziną takiej osoby, w jej środowisku lokalnym. W projekcie mamy środki, żeby finansować kursy i co ważne możemy je dopasowywać do potrzeb uczestników.

Gdańszczanie, którzy trafią do GPS II, będą mogli korzystać nie tylko ze szkoleń i staży, ale też doradztwa zawodowego, wsparcia terapeutów, psychologów, prawników, treningów motywacji, będą mogli podnosić kwalifikacje zawodowe według swoich zainteresowań. W trudniejszych zdrowotnie przypadkach przewidziane są też konsultacje psychiatry lub innych specjalistów. Pracownicy socjalni MOPR w Gdańsku będą wspierać też na co dzień rodziny uczestników.

Sześć milionów nie do ręki  

- To nie są pieniądze, które potrzebujący dostaną do ręki - podkreślił Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska. - Dostaną wsparcie i kompleksową pomoc, nie pieniądze. To bardzo skomplikowany sposób upodmiotowania osób, wsparcie w tym, żeby stały się samodzielne. Sześć milionów unijnego dofinansowania pozwoli kontynuować i rozszerzać pomoc. 

- Ważną grupą, którą chcemy objąć wsparciem, są osoby z niepełnosprawnościami, dla których trzeba znaleźć przestrzeń zawodową - dodaje Małgorzata Niemkiewicz. - Czyli skonstruować niejako zatrudnienie, a więc niepełny wymiar czasu pracy, niestandardowe zatrudnienie, zawodowe przygotowanie.

Ważnym elementem projektu będzie też współpraca z Gdańskim Urzędem Pracy, organizacjami pozarządowymi i pracodawcami. Wsparcie uczestników osadzone zostanie przede wszystkim na pracy socjalnej pracowników MOPR i wyposażeniu ich w dodatkowe "narzędzia" pozwalające na skierowanie wsparcia do osób, w tym osób z niepełnosprawnościami, które bez udziału w projekcie mają najmniejszą szansę na rozwiązanie dotykających je problemów.


Projekt ruszy już w październiku 2018 roku. Wsparcie zaplanowano dla 480 osób, które nie korzystały wcześniej z ofert aktywizacji społecznej i zawodowej
Projekt ruszy już w październiku 2018 roku. Wsparcie zaplanowano dla 480 osób, które nie korzystały wcześniej z ofert aktywizacji społecznej i zawodowej
Grzegorz Mehring/gdansk.plGotowość Praca Samodzielność. To działa

GPS II jest kontynuacją projektu GPS Gotowość - Praca - Samodzielność, którego realizacja rozpoczęła się w marcu 2016 roku i zakończy w październiku 2018 roku. W tym projekcie udział wzięło ponad 710 potrzebujących, pozostających bez pracy mieszkańców. Blisko 300 z nich już znalazło pracę. Pozostali beneficjenci m.in. wzięli udział w szkoleniach i warsztatach, podejmują aktywność w rodzinie, środowisku lokalnym. Pracują nad poprawą relacji z bliskimi, otoczeniem.

- Trwałe zmiany, czyli podjęcie pracy zaszły u ponad 40 proc. uczestników projektu - mówi Małgorzta Niemkiewicz. - Jeśli chodzi o osoby trwale bezrobotne to bardzo wysoki wskaźnik. A około 80 proc. podjęło aktywność społeczną, także w formie wolontariatu. To również bardzo dobry wynik.

Projekt gdańskiego MOPR otrzymał 6 118 777, 73 zł dofinansowania w ramach konkursu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 - 2020, poddziałanie 6.1.2 "Aktywizacja społeczno - zawodowa". Realizacja "GPS II" rozpocznie się w październiku br. i potrwa do 2020 roku, w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi.

Partnerami gdańskiego MOPR w projekcie "GPS II" są: Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry "FOSA", Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta oraz Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Gdańsku.
Alicja Katarzyńska (0)
www.gdansk.pl
alicja.katarzynska@gdansk.pl
więcej tekstów autora
Alicja Katarzyńska (0)
www.gdansk.pl
alicja.katarzynska@gdansk.pl
więcej tekstów autora