PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Aglomeracja Trójmiejska ma najczystsze powietrze w Polsce - tak wynika z obwieszczenia Ministra Klimatu

Aglomeracja Trójmiejska ma najczystsze powietrze w Polsce - tak wynika z obwieszczenia Ministra Klimatu
Według obwieszczenia Ministra Klimatu Michała Kurtyki z dnia 8 września 2020 r. Gdańsk, Gdynia i Sopot to miasta, które mają najniższy wskaźnik średniego narażenia na szkodliwy dla zdrowia człowieka pył PM2,5. Oznacza to, że mamy najczystsze powietrze wśród polskich miast i aglomeracji, liczących powyżej 100 tys. mieszkańców.
Dobra jakość powietrza w Trójmieście jest jednym z czynników, które przyciągają w te rejony nowych mieszkańców. Nic dziwnego. Czy znajdzie się ktoś, nie lubi odetchnąć pełną piersią w uroczym otoczeniu plaży moża?
Dobra jakość powietrza w Trójmieście wynika m.in. z nadmorskiego położenia i jest jednym z czynników, które przyciągają tu nowych mieszkańców. Nic dziwnego. Czy znajdzie się ktoś, nie lubi odetchnąć pełną piersią w uroczym otoczeniu plaży i morza?
Krzysztof Mystkowski/KFP

 

Raz w roku, zazwyczaj we wrześniu, publikowane jest rządowe obwieszczenie prezentujące wskaźniki średniego narażenia na pył PM2,5 dla największych polskich miast i aglomeracji. W poprzednich latach obwieszczenie to wydawane było przez Ministerstwo Środowiska, w roku 2020 zadanie to leżało w kompetencjach Ministerstwa Klimatu. Co ważne, opublikowane dane dotyczą 2019 roku i odnoszą się do miast i aglomeracji liczących więcej niż 100 tys. mieszkańców. W naszym przypadku mowa o aglomeracji trójmiejskiej, czyli Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Z przedstawionych przez Ministerstwo informacji wynika, że wskaźniki średniego narażenia na pył PM2,5 dla Trójmiasta, wynoszą w skali roku 14 μg/m(mikrogramów na metr sześcienny). Wynik ten od trzech lat jest niezmienny, ale po raz pierwszy udało nam się uzyskać lepszy rezultat niż Miastu Koszalin, który od lat przodował w tym rankingu. 

Portal “wszystkooesmisjach.pl” zaprezentował tabelę w której przedstawiono ww. wskaźniki w latach 2012-2019. Wartości wskaźników średniego narażenia dla miast i aglomeracji przekraczające aktualnie wartość pułapu stężenia ekspozycji zaznaczono kolorem czerwonym.

 
Wskaźniki średniego narażenia na pył PM2,5 w miastach Polski
Wskaźniki średniego narażenia na pył PM2,5 w miastach Polski
W poniższej tabeli przedstawiony jest wskaźniki średniego narażenia na pył zawieszony PM2,5 dla miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji w latach 2012-2019
W poniższej tabeli przedstawiony jest wskaźniki średniego narażenia na pył zawieszony PM2,5 dla miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji w latach 2012-2019
www.wszystkooemisjach.pl

 

- Warto zwrócić uwagę, że jakość powietrza we wszystkich wyszczególnionych miastach się poprawia - mówi Maciej Lorek, dyrektor Wydziału Środowiska w Urzędzie Miejskim w Gdańsku. - Oznacza to, że polskie miasta dążą do poprawy. 

 

Czym jest PM10 i PM 2,5?

Pył zawieszony, czyli PM (ang. Particulate Matter) to drobne cząsteczki, które swobodnie unoszą się w powietrzu. Są głównym składnikiem smogu i jednym z najgroźniejszych zanieczyszczeń obecnych w powietrzu. Pochodzenie pyłu zawieszonego może być naturalne, np. popiół wulkaniczny lub pył mineralny. Ich występowanie w powietrzu jest też wynikiem działalności człowieka. Do tej grupy należą np. drobne cząsteczki sadzy powstające w procesie spalania węgla lub innych paliw czy cząsteczki pyłu wtórnego, powstające w wyniku przekształceń innych zanieczyszczeń obecnych w powietrzu, np. tlenków siarki i azotu.

W analizach jakości powietrza wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje pyłu zawieszonego:

 • pył PM10 – składa się z cząsteczek o średnicy do 10 μm (μm - mikrometr, jedna milionowa metra, czyli jedna tysięczna milimetra) - jest on na tyle drobny, że przenika w głąb układu oddechowego, ale na tyle duży, że dociera w tymże układzie nie głębiej niż do oskrzeli
 • pył PM2,5 – składa się z cząsteczek o średnicy do 2,5 μm - tego rodzaju pył zawieszony jest uznawany za najgroźniejszy dla zdrowia człowieka

Podział pyłów zawieszonych w zależności od wielkości tworzących je cząsteczek jest ważny, ponieważ im mniejsze drobinki, tym większe stanowią one zagrożenie dla zdrowia człowieka. PM2,5 jest groźniejszy od PM10, ponieważ jest drobniejszy i może się przedostać bezpośrednio do krwiobiegu. To właśnie ten rodzaj pyłu zawieszonego jest odpowiedzialny za:

 • choroby alergiczne
 • astmę
 • osłabienie czynności płuc
 • nowotwory płuc, gardła i krtani
 • zaburzenia rytmu serca
 • zapalenie naczyń krwionośnych
 • miażdżycę
 • niższą masą urodzeniową dziecka i problemy z oddychaniem, gdy było ono narażone na kontakt z pyłami w trakcie rozwoju płodowego

 

Walka o czyste powietrze jest jednym najważniejszych wyzwań w regionie i kraju
Walka o czyste powietrze jest jednym najważniejszych wyzwań w regionie i kraju
Grzegorz Mehring/gdansk.pl

 

Bardzo dobrze, ale jeszcze nie doskonale

Normy stężeń pyłu zawieszonego zalecane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) wynoszą:

 • stężenia 24-godzinne PM10 – 50 μg/m3
 • stężenia średnioroczne PM10 – 20 μg/m3
 • stężenia 24-godzinne PM2,5 – 25 μg/m3
 • stężenia średnioroczne PM2,5 – 10 μg/m3

Polskie normy nie określają maksymalnych stężeń dla pyłów PM2,5. Gdyby więc w Polsce obowiązywały wytyczne zalecane przez Światową Organizację Zdrowia, normy nie byłyby spełnione. 

 

Natalia Gawlikwww.gdansk.plnatalia.gawlik@gdansk.pl
Natalia Gawlik - najnowsze
Natalia Gawlikwww.gdansk.plnatalia.gawlik@gdansk.pl
Natalia Gawlik - najnowsze