• Start
  • Wiadomości
  • Działania pracodawcy dotyczące sytuacji w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gdańsku

Działania pracodawcy dotyczące sytuacji w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gdańsku

W Urzędzie Miejskim w Gdańsku od lat obowiązuje wewnętrzna polityka przeciwdziałania mobbingowi. W jej ramach, pojawiające się sygnały i zgłoszenia są analizowane. Od 2011 pracownicy cyklicznie odbywają obowiązkowe szkolenie w tym zakresie.
( 29.09.2021 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Od 4 maja siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego mieści się przy ulicy Partyzantów 74
Od 4 maja 2021 r. siedziba Urzędu Stanu Cywilnego mieści się przy ulicy Partyzantów 74
zdj. Dominik Paszlinski/gdansk.pl


Sekretarz Miasta Gdańska Danuta Janczarek wydała oświadczenie w sprawie polityki przeciwdziałania mobbingowi. Ma ono związek z anonimowymi zgłoszeniami, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego, a które dotyczą sytuacji w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Danuta Janczarek przypomniała, że w sprawach przeciwdziałania mobbingowi pracownicy znają urzędową procedurę, która jest oparta zarówno o przepisy prawa obowiązującego jak i wewnętrzne regulaminy. Już od 2011 pracownicy Urzędu cyklicznie przechodzą obowiązkowe szkolenia.
Danuta Janczarek podkreśliła, że Urząd zawsze reaguje na pojawiające się zgłoszenia i wnikliwie analizuje ich zasadność. Np. w ubiegłym roku po dotarciu do Urzędu sygnałów o zbyt wielu obowiązkach i trudnych warunkach pracy w USC został przeprowadzony audyt. Potwierdził on konieczność wzmocnienia zespołu o 6 osób i przeniesienia USC do nowej siedziby we Wrzeszczu. Postanowienia audytu zostały już zrealizowane. 

Sekretarz Miasta zapewniła, że w związku z ostatnimi, anonimowymi doniesieniami również obecnie została uruchomiona odpowiednia procedura.
Całe oświadczenie Danuty Janczarek, Sekretarz Miasta Gdańska, znajduje się poniżej

 

OŚWIADCZENIE SEKRETARZ MIASTA


W gdańskim urzędzie miejskim obowiązuje wewnętrzna polityka przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy. Od 2011 pracownicy cyklicznie odbywają obowiązkowe szkolenie w tym zakresie, tak jest również we wrześniu br.

Pracownicy znają urzędową procedurę antymobbingową, która jest oparta o przepisy prawa powszechnie obowiązującego i wewnętrzne regulaminy. Jednym z przykładów na to jest sytuacja z 2020 roku. Po sygnałach o m.in. zbyt wielu obowiązkach i trudnych warunkach pracy został przeprowadzony audyt, który potwierdził konieczność wzmocnienia zespołu o 6 osób i przeniesienia USC do nowej siedziby we Wrzeszczu, co już nastąpiło.

W związku z ostatnimi anonimami ponownie została uruchomiona odpowiednia procedura. Wszystkie doniesienia są szczegółowo omawiane podczas indywidualnych spotkań z pracownikami. Rozmowy przeprowadza dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji w obecności psychologa. O wynikach zostanie poinformowany zespół USC.