• Start
  • Wiadomości
  • Uczestnicy trzeciego Panelu Obywatelskiego zostali już wylosowani

Uczestnicy trzeciego Panelu Obywatelskiego zostali już wylosowani

W środę, 6 września w studio portalu gdansk.pl wylosowano uczestników trzeciej edycji Panelu Obywatelskiego. Wraz z ekspertami będą oni dyskutować na temat zwiększenia aktywności obywatelskiej gdańszczan. Pierwsze spotkanie już 16 września.
06.09.2017
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Losowanie panelistów odbyło się w studio gdansk.pl

Panel Obywatelski to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce. Polega na wyłonieniu drogą losową mieszkańców Gdańska, którzy wraz z ekspertami z danych dziedzin dyskutują i wspólnie wybierają rozwiązania korzystne dla miasta. Tematem pierwszego panelu zorganizowanego rok temu we wrześniu 2016 były zagadnienia związane z przygotowaniem Gdańska na wystąpienie ulewnych opadów, w drugiej edycji - w lutym 2017 roku - dyskusja dotyczyła poprawy jakości powietrza.

Temat trzeciej edycji Panelu Obywatelskiego brzmi: Jak wspierać aktywność obywatelską w Gdańsku? Paneliści skupią się na odpowiedzi na cztery pytania:

- Jak wspierać kształtowanie aktywności obywatelskiej w szkołach?

- Jak wspierać aktywność obywatelską wśród osób dorosłych?

- Jak wzmocnić narzędzia partycypacji obywatelskiej?

- Jak wspierać równe traktowanie na poziomie miasta?

Paneliści to losowo wyłoniona, reprezentatywna grupa mieszkańców Gdańska z uwzględnieniem kryteriów demograficznych (płeć, wiek, dzielnica, wykształcenie). W trzeciej edycji Panelu Obywatelskiego do gdańszczan wysłano prawie 10 tysięcy zaproszeń, z tej liczby 447 osób (prawie o połowę mniej niż w poprzednich panelach) zadeklarowało chęć udziału w wydarzeniu.

Panel Obywatelski 2017 - losowanie uczestników from GdanskPL on Vimeo.

Podczas losowania w naszym studio, wyłoniono 55 przyszłych panelistów, a nie jak planowano 56. Powód? W dzielnicy VII Dwór ani jeden mężczyzna nie potwierdził chęci zostania panelistą. Na wypadek gdyby któraś z wylosowanych osób zmieniła zdanie i nie zdecydowała się wziąć udziału w panelu, komisja wyłoniła również 55 osób, które znalazły się w grupie zastępczej.

Wśród wylosowanych osób jest też 8 panelistów rezerwowych. Mają oni prawo do wzięcia udziału w panelu. Ich głos w podejmowaniu decyzji będzie liczył się wyłącznie w sytuacji, gdy paneliści z grupy głównej nie wezmą udziału w panelu.

Każda z zaproszonych osób w chwili potwierdzenia chęci udziału w panelu otrzymała swój kod. Lista wylosowanych identyfikatorów pojawi się na stronie Panelu Obywatelskiego najpóźniej 7 września 2017 roku. Przyszli paneliści o wyniku losowania zostaną poinformowani też drogą mailową i telefoniczną.

Spotkania Panelu Obywatelskiego odbędą się 16 i 23 września, w październiku: 7, 21 i 28 br. Organizowane będą w gmachu Urzędu Miasta i w Europejskim Centrum Solidarności. Każda z osób, która weźmie w nim udział, otrzyma wynagrodzenie w wysokości 600 złotych brutto.

Swoje uwagi, propozycje lub sugestie każdy zainteresowany może przesłać mailowo: panel@gdansk.gda.pl lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego (ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk), z dopiskiem na kopercie „Konsultacje społeczne - panel obywatelski”. 

Konsultacje potrwają do 14 września. Zebrane uwagi zostaną przedstawione panelistom i panelistkom.