85. Salon Młodopolski o Wiesławie Chrzanowskim. Transmisja – środa godz. 18.00

Zapraszamy na transmisję 85. Salonu Młodopolskiego im. Arkadiusza Arama Rybickiego. Punktem wyjścia do dyskusji będzie film "Mistrz i przyjaciel. Wiesław Chrzanowski". Spotkanie będzie miało miejsce w Europejskim Centrum Solidarności, a transmisję z tego wydarzenia nadamy na gdansk.pl w środę (25 maja) o godz. 18.00.
( Publikacja: 24.05.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Wiesław Chrzanowski podczas wizyty w Gdańsku w 2005 r.
Wiesław Chrzanowski podczas wizyty w Gdańsku w 2005 r.
fot. Krzysztof Mystkowski/KFP

Wiesław Marian Chrzanowski (1923 - 2012) to wybitny polski prawnik i polityk. Był podczas II wojny światowej żołnierzem AK, a po wojnie m.in. mentorem Ruchu Młodej Polski, głównym autorem statutu NSZZ "Solidarność" oraz pierwszym marszałku Sejmu III Rzeczypospolitej wybranego w pełni wolnych wyborach. Uhonorowano go Orderem Orła Białego.

Jego działalności i poglądom poświęcona będzie rozmowa podczas 85. Salonu Młodopolskiego. Głos w dyskusji zabiorą: redaktor Marek Zając, Robert Kostro dyrektor Muzeum Historii Polski i prof. hab. Tomasz Sikorski.

Spotkanie odbędzie się w audytorium ECS 25 maja (środa) godzina 18.00 – pl. Solidarności 1. Wstęp wolny.
 
Projekt został dofinansowany ze środków Miasta Gdańska, a jego partnerem jestcportal gdansk.pl.
Wydarzenie będzie transmitowane on-line na stronie www.gdansk.pl, a także na profilach Facebookowych: Fundacji im. Arkadiusza Rybickiego i Europejskiego Centrum Solidarności.

Obchody 70. rocznicy wybuchy II wojny światowej. Nz. od lewej Wiesław Chrzanowski, Tadeusz Mazowiecki i Władysław Bartoszewski
Obchody 70. rocznicy wybuchy II wojny światowej. Nz. od lewej Wiesław Chrzanowski, Tadeusz Mazowiecki i Władysław Bartoszewski
fot. Maciej Kosycarz/KFP

Noty o uczestnikach:

Robert Kostro - publicysta i historyk. Od 2006r. współtwórca i dyrektor Muzeum Historii Polski. Absolwent Instytutu Historycznego UW. Był w latach 90 -tych dyrektorem Fundacji Grupa Windsor, dyrektorem Departamentu Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Po roku 2000 szefem gabinetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i dyrektorem programowym Instytutu Adama Mickiewicza.
Publikował m.in. w: „Debata”, „Nowa Europa Wschodnia”, „Kwartalnik Konserwatywny”, „Nowe Książki”, „Polityka Polska”, „Przegląd Polityczny”, „Rzeczpospolita”, „Rzeczy wspólne”, „Teologia Polityczna”, „Więź” oraz „Życie”. 
Współredaktor i współautor m.in.: (red. R. Kostro, T. Merta) „Pamięć i odpowiedzialność” (2004), (red. R. Kostro, K. Wóycicki i M. Wysocki) „Historia Polski od-nowa. Nowe narracje historii i muzealne reprezentacje przeszłości” (2014)
 
Przewodniczący Komitetu Doradczego Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność.  Jest członkiem m.in. Rady Muzeum Narodowego w Krakowie, Rady Naukowa Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Rady Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie, Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa oraz Rady Ochrony Zabytków.
 
prof. dr hab. Tomasz Sikorski -  absolwent Instytutu Historii US i Instytutu Nauk Politycznych i Filozofii US. Doktorat w 2005 r., habilitacja w 2011 r., profesor nadzwyczajny od 2012 r., w 2020 r. otrzymał profesurę tytularną. Kierownik Zespołu Badawczego Historii Idei i Ruchów Politycznych Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, autor kilkudziesięciu książek (w tym redaktor prac zbiorowych), wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych, członek rad naukowych i redakcji periodyków (np. „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, „Polish Biografhical Studies”, „Przegląd Sejmowy”), stały recenzent w czasopismach naukowych. Obszar badawczy: ruchy polityczne i społeczne, myśl polityczna, historia idei, biografistyka, kultura a polityka i ideologia. 
W ostatnich latach opublikował: Węzeł gordyjski. Katolicy świeccy w PRL (1956–1989), Warszawa 2021 i (współ. A. Wątor), Liga narodowa w zaborze pruskim i jej działacze, Warszawa 2021. 
Laureat nagród, m.in.: Książka Historyczna Roku. Nagroda im. Oskara Haleckiego, Nagrody Klio, Nagrody Fundacji im. Romana Dmowskiego, Nagrody im. Józefa Łukaszewicza, Nagrody Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego „Dzieło 2017”, nagród rektorskich i nagrody Prezesa Rady Ministrów. Nominowany do Nagrody Historycznej tygodnika „Polityka”, stypendysta Polonia Aid Foundation Trust. 
Współpracownik Ośrodka Myśli Politycznej w Krakowie i Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, członek Rady Instytutu Chrześcijańsko –Narodowego im. Wiesława Chrzanowskiego.
 
Marek Zając - niezależny publicysta, dziennikarz, scenarzysta i doradca ds. mediów. Był redaktorem m.in. „Tygodnika Powszechnego”, „Polska. The Times", „Przekroju” i TVP Kultura. Obecnie pełni funkcję dyrektora kanału Polsat Rodzina. Wieloletni sekretarz Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej; przewodniczy Radzie Fundacji Auschwitz-Birkenau. Laureat Nagrody Dziennikarskiej „Ślad” im. bp. Jana Chrapka.