• Start
  • Wiadomości
  • Otwarty IKM dla Ukrainy / Відкритий ІКМ для України. Zgłoś się

Otwarty IKM dla Ukrainy / Відкритий ІКМ для України. Zgłoś się

Otwarty IKM dla Ukrainy - to edycja pilotażowa programu, który pozwala zrealizować autorskie pomysły na działania kulturalne, edukacyjne lub społeczne z pomocą i wykorzystaniem zasobów Instytutu Kultury Miejskiej.
( Publikacja: 15.05.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Instytut Kultury Miejskiej w ten sposób zachęca m.in. do aktywności w przestrzeni Gdańska
Instytut Kultury Miejskiej w ten sposób zachęca m.in. do aktywności w przestrzeni Gdańska
fot. Ewa Szabłowska

Kateryna Kałytko nominowana do 7. Nagrody Literackiej Miasta Gdańska „Europejski Poeta Wolności”

Tym razem Instytut Kultury Miejskiej kieruje nabór do programu Otwarty IKM do obywateli Ukrainy przebywających w Gdańsku i regionie - przede wszystkim do osób które przyjechały do województwa pomorskiego po 24 lutym tego roku.

Celem programu jest wsparcie, integracja i aktywizacja przez kulturę. Do programu mogą się zgłaszać zarówno pełnoletnie osoby indywidualne (animatorzy, twórcy, artyści, edukatorzy, aktywiści), jak i zespoły, grupy nieformalne oraz kolektywy artystyczne. 

W ramach Otwartego IKM można zrealizować m.in.: warsztaty rękodzielnicze, ekologiczne, literackie, fotograficzne, spotkania autorskie, kameralne koncerty, prezentacje bajek dla dzieci, wykłady, debaty, prezentacje. Możliwe jest także przeprowadzenie działań prezentujących ukraińską kulturę i sztukę (np. w formie otwartych wykładów).  Formuła ma charakter otwarty, uczestnik może zgłosić każdy rodzaj wydarzenia, które będzie możliwe do realizacji w sieni Instytutu Kultury Miejskiej, z uwzględnieniem jej warunków i ograniczeń. Realizację działań kierujemy do społeczności ukraińskiej, w szczególności do młodzieży, matek z dziećmi oraz seniorów. 

Zachęcamy wszystkie aktywne osoby do realizowania pomysłów ze wsparciem finansowym, merytorycznym i technicznym Instytutu Kultury Miejskiej.

Program trwa do czerwca 2022 roku.

Відкритий ІКМ для України – це пілотний випуск програми, що дозволяє втілювати авторські ідеї для культурної, освітньої чи громадської діяльності за допомогою та з використанням ресурсів Інституту міської культури.

Цього разу ми скеровуємо наш набір до громадян України, котрі перебувають в Гданську і регіоні, передусім до осіб, котрі приїхали в поморське воєводство після 24 лютого 2022 року.

Метою програми є підтримка, інтеграція та активізація через культуру. До участі в програмі можуть зголошуватися як повнолітні особи індивідуально (аніматори, творці, митці, освітяни, активісти), так і команди, неформальні групи і мистецькі колективи.

В рамках Відкритого ІКМ можуть втілити між іншим: ремісничі (рукоділля), екологічні, літературні, фотографні майстер-класи, авторські зустрічі, камеральні концерти, сценізація казок для дітей, лекції, дебати, презентації. Також можна проводити заходи з презентації української культури та мистецтва (наприклад, у формі відкритих лекцій). Це формула відкритого типу, тобто учасник може подати будь-який жанр заходу, який можна буде провести в стінах Інституту міської культури, враховуючи його умови та обмеження. Скеровуємо цю ініціативу до української громади, особливо до молоді, матерів з дітьми, літніх людей.

Заохочуємо всіх активних людей до реалізації своїх ідей за фінансової, змістовної та технічної підтримки від Інституту міської культури.

Програма діє до червня 2022 року.

Oprac. AO