• Start
  • Wiadomości
  • Karanie za mowę nienawiści. Opinię przedstawi w Brukseli prezydent Gdańska

Karanie za mowę nienawiści. Opinię na ten temat przedstawi w Brukseli prezydent Gdańska

W środę, 30 listopada, Brukseli rozpocznie się 152. Sesja Plenarna Europejskiego Komitetu Regionów. Jedną z opinii Komitetu, dotyczącą penalizacji mowy nienawiści i przestępstw z nienawiści przedstawi podczas obrad prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
( 29.11.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz podczas jednej z wcześniejszych sesji Plenarnych Komitetu regionów
Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz podczas jednej z wcześniejszych sesji Plenarnych Komitetu Regionów
fot. Fred Guerdin/European Union  

Unijny katalog przestępstw - mowa nienawiści

Przedstawiciele miast i regionów obradować będą w Brukseli podczas dwudniowej sesji plenarnej. Jednym z punktów jest głosowanie w sprawie opinii Europejskiego Komitetu Regionów na temat karania za mowę nienawiści i za przestępstwa motywowane nienawiścią.

Ogólnounijne prawodawstwo dotyczące przestępstw z nienawiści związane jest obecnie z takimi przesłankami jak rasa, kolor skóry, religia, pochodzenie narodowe czy etniczne. Z kolei w różnych krajach kodeksy karne, różnie traktują mowę nienawiści i przestępstwa z nienawiści, popełniane ze względu na płeć, orientację seksualną, wiek i niepełnosprawność. Brakuje jednolitego podejścia na poziomie całej wspólnoty.

Proces mordercy prezydenta Gdańska. Stefan W. grozi piekłem tym, którzy nie wypuszczą go na wolność 

Komitet Regionów chce zaproponować poszerzenie katalogu takich przestępstw. Dałoby to nowe narzędzia służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo, ale też wszystkim, którzy chcą się włączyć w walkę z nienawiścią. Agresja słowna, dezinformacja i fałszywa informacja poprzedzają agresję fizyczną. Gdańsk, jako miasto, którego prezydent został zamordowany z nienawiści, ma prawo i obowiązek wciąż przypominać o tym Europie

Na powyższy temat powstała opinia, którą przedstawi podczas sesji plenarnej Aleksandra Dulkiewicz.

Czym jest Europejski Komitet Regionów?

Europejski Komitet Regionów to głos miast i regionów w Unii Europejskiej (UE). To zgromadzenie polityczne składające się z 329 członków i 329 zastępców pochodzących ze wszystkich krajów UE, należących do różnych grup politycznych. Pełni on rolą doradczą i opiniującą. Reprezentuje władze lokalne i regionalne z całej Unii Europejskiej i doradza w sprawie nowych przepisów, które mają wpływ na miasta i regiony (70 proc. całego prawodawstwa UE).

Posiedzenia odbywają się sześć razy w roku w Brukseli, podczas których omawiają swoje opinie dotyczące proponowanego prawodawstwa i uzgadniają rezolucje w sprawie przyszłych działań UE. Obecnie przewodniczącym Komitetu jest Portugalczyk Vasco Alv​​es Cordeiro.