• Start
  • Wiadomości
  • Gdański Fundusz Równości 2022 dla inicjatyw w dzielnicach

Gdański Fundusz Równości 2022 dla inicjatyw w dzielnicach. Aplikuj do I edycji programu

Stwórz projekt na rzecz równości i różnorodności społecznej, który będzie realizowany w jednej z gdańskich dzielnic i aplikuj do pierwszej edycji Gdańskiego Funduszu Równości. Zaproszenie jest adresowane do grup nieformalnych i organizacji pozarządowych. Możesz liczyć na dofinansowanie i szkolenie. Nabór ofert trwa od 11 kwietnia do 6 maja.
( Publikacja: 11.04.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Kolorowe przypinki z logo kampanii społecznej Gdańsk Miastem Równości
Kolorowe przypinki z logo kampanii społecznej Gdańsk Miastem Równości
Fot. Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

Gdański Fundusz Równości ma pobudzać aktywność społeczną gdańszczanek i gdańszczan oraz zwiększać zaangażowanie lokalnej społeczności w inicjatywy podejmowane na rzecz szeroko pojętego dobra wspólnego, a realizowane w konkretnych dzielnicach miasta.

Celem funduszu jest wspieranie inicjatyw lokalnych dotyczących różnorodności, równości praw i szans, praw człowieka i swobód obywatelskich.

- W tym roku szczególnie zachęcamy do tworzenia projektów, które wspierają inicjatywy lokalne na rzecz gości z Ukrainy oraz przeciwdziałają dyskryminacji ze względu na pochodzenie etniczne i narodowe - mówi Magdalena Paszkowska, koordynatorka Funduszu w Stowarzyszeniu WAGA. - Naszą intencją nie jest jednak tworzenie zamkniętych projektów jedynie dla gości z Ukrainy, ale otwartych, które będą angażować mieszkańców miasta i obywateli Ukrainy, chętnie całe rodziny.

Gdańsk Miastem Równości. "Nadal mamy jeszcze wiele do zrobienia"

Wsparcie finansowe i szkolenia

Inicjatywy powinny angażować i integrować społeczność lokalną, dla której są realizowane. Każda z nich powinna być zgodna z zasadami równości szans i niedyskryminacji ze względu na takie cechy tożsamości jak wiek, płeć, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne i narodowość, wyznanie – bezwyznaniowość, religię, orientację psychoseksualną i tożsamość płciową oraz dyskryminację krzyżową (wielokrotną).

Zaproszenie jest adresowane do dwóch grup realizatorów – grup nieformalnych i organizacji pozarządowych. W puli Gdańskiego Funduszu Równości jest w tym roku 80 500 zł.

  • Grupa nieformalna to minimum 4 osoby mieszkające na terenie Gdańska, dofinansowanie do 700 zł.
  • Organizacja pozarządowa nie musi być zarejestrowane w naszym mieście, ale jej inicjatywa musi być adresowana do mieszkanek i mieszkańców Gdańska, dofinansowanie do 7 tys. zł.

 

- Autorzy projektów przyjętych do realizacji w czerwcu przejdą szkolenie - opowiada Magdalena Paszkowska. - W jego programie znajdą się między innymi zasady realizacji dostępnych i opartych o równe szanse wydarzeń i działań.

Nie czekaj, złóż wniosek

Nabór prowadzi operator funduszu – Stowarzyszenie WAGA. Wnioski na grant przyjmowane będę w dniach 11 kwietnia – 6 maja 2022.

Grupy nieformalne:

  • w wersji papierowej, osobiście w biurze Stowarzyszenie WAGA, czynnym w dniach poniedziałek – piątek, w godz. 9.00–16.00,
  • w wersji papierowej, listownie: Stowarzyszenie WAGA, ul. Biskupia 4, 80-875 Gdańsk (decyduje data stempla pocztowego).

Organizacje pozarządowe:

Więcej szczegółów dotyczących naboru oraz wnioski do Gdańskiego Funduszu Równości znaleźć można kontaktując się z Operatorem lub na stronie funduszu:

  • e-mail: gfr.stowarzyszeniewaga@gmail.com; tel. 576 924 999,

 

Fundusz jest częścią kampanii społecznej Gdańsk Miastem Równości, która rozpoczęła się w lutym 2022 roku. Kampania uświadamia, że mimo różnić więcej nas łączy niż dzieli, a Gdańsk jest dobrym miejscem do życia dla wszystkich. Kampania zwraca uwagę na takie obszary dyskryminacji jak pochodzenie, płeć, wiek, niepełnosprawność, orientacja psychoseksualna, światopogląd, sytuacja ekonomiczna czy wykształcenie.

Program jest dofinansowany ze środków miasta Gdańsk.

oprac. IB