Dwadzieścia budynków do termomodernizacji, czystsze powietrze w Gdańsku

Szkoły, przedszkola, budynki mieszkalne czeka w ciągu najbliższych lat kompleksowa modernizacja energetyczna, czyli m.in. docieplenie ścian, stropów i piwnic, zmiana źródeł ciepła, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Wszystkie budynki znajdują się w dzielnicach objętych rewitalizacją: Biskupiej Górce i Starym Chełmie, Dolnym Mieście i Starym Przedmieściu z Placem Wałowym, Nowym Porcie z Twierdzą Wisłoujście oraz Oruni.

Dwadzieścia budynków do termomodernizacji, czystsze powietrze w Gdańsku
A
A
data publikacji: 09 sierpnia 2017 r.

Zabytkowy budynek Szkoły Muzucznej na Oruni czeka kapitalny remont
Zabytkowy budynek Szkoły Muzucznej na Oruni czeka kapitalny remont
Fot. Biuro Rozwoju Gdańska

Prace przewidziane w projektach rewitalizacji obejmą także m.in. remonty kamienic, przebudowę dróg oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznych. Zostanie również poszerzona oferta dla mieszkańców; poprawi się dostępność do zajęć dodatkowych, więcej wsparcia otrzymają rodziny oraz osoby starsze. W parze z działaniami przewidzianymi w projektach rewitalizacji idą także inne inicjatywy, które przyczyniają się do poprawy sytuacji w rewitalizowanych dzielnicach.

Docieplenie za 90 mln zł

Jednym z projektów, który wkrótce ruszy, jest kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych oraz oświatowych i sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska oraz kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym (inwestycja Gdańskich Wód Sp. z o.o.). Przedsięwzięcie jest tym bardziej warte uwagi, że wiele budynków objętych projektem to obiekty przedwojenne, niektóre z nich znajdują się w rejestrze zabytków Województwa Pomorskiego oraz w Gminnej Ewidencji Zabytków. Całkowita wartość projektów termomodernizacji to prawie 90 mln zł, z czego kwota w wysokości ponad 57 mln zł będzie pochodzić z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Umowy na dofinansowanie działań zostały podpisane 26 lipca 2017 roku pomiędzy przedstawicielami Gminy Miasta Gdańska, Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz spółki Gdańskie Wody.

Termomodernizacja będzie kompleksowa od wymiany okien, po nowe źródła ciepła i instalacje ciepłej wody uzytkowej
Termomodernizacja będzie kompleksowa od wymiany okien, po nowe źródła ciepła i instalacje ciepłej wody uzytkowej
Fot. Biuro Rozwoju Gdańska

Docieplenie ścian, stropów, kompaktowe węzły cieplne

Modernizacja będzie mieć charakter kompleksowy, a dokładny zakres prac będzie wynikać z audytu energetycznego, który zostanie wykonany indywidualnie dla każdego obiektu. W audycie zostanie określona szczegółowa lista zadań do realizacji. Roboty będą dotyczyć m.in. docieplenia ścian, stropów, piwnic, poddaszy, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, a także modernizacji instalacji ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody użytkowej. Dotychczasowe źródła ciepła zostaną zastąpione kompaktowymi węzłami cieplnymi. Modernizacji ulegną również systemy wentylacji i wewnętrzne instalacje elektryczne. Zostaną zamontowane systemy zarządzania energią z monitoringiem i automatycznym sterowaniem.

Czystsze powietrze w Gdańsku

Efekty tak kompleksowej termomodernizacji będą mieć pozytywny wpływ na wygląd budynków, zwłaszcza tych, które od dawna nie były remontowane. Poprawi się więc estetyka wielu obiektów w rewitalizowanych dzielnicach. Głównym celem projektu jest jednak obniżenie poziomu zużycia energii w remontowanych obiektach. Po zakończeniu termomodernizacji ich mieszkańcy oraz użytkownicy będą mniej płacić za energię elektryczną i ogrzewanie.

Poprawi się też jakość powietrza na rewitalizowanych obszarach, a to z kolei będzie stanowić spełnienie jednego z postulatów wysuwanych przez mieszkańców podczas opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji. W Gdańsku zanieczyszczenie powietrza występuje przede wszystkim w sezonie grzewczym i jest związane z tzw. niską emisją, która powstaje w wyniku spalania paliwa słabej jakości. Realizacja projektów termomodernizacji zakończy się w 2021 r.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Nowym Porcie. Po termomodernizacji poprawi się estetyka budynków
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Nowym Porcie. Po termomodernizacji poprawi się estetyka budynków
Fot. Biuro Rozwoju Gdańska

Lista budynków znajdujących się na obszarach rewitalizacji, które przejdą kompleksową modernizację energetyczną.

Biskupia Górka i Stary Chełm:

Szkoła Podstawowa nr 47

Szkoła Podstawowa nr 21

Dolne Miasto i Stare Przedmieście z Placem Wałowym:

Gdańskie Wody Sp. z o.o. ul. Lastadia 2

Gdańskie Wody Sp. z o.o. ul. Lastadia 41

ul. Dolna 3

ul. Dolna 10A

ul. Łąkowa 13

ul. Łąkowa 14

ul. Łąkowa 18

ul. Łąkowa 20

ul. Łąkowa 28

8. Wróbla 13/14

ul. Wróbla 15

ul. Toruńska 25

ul. Toruńska 27

ul. Ułańska 11

Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście:

Szkoła Podstawowa nr 55

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5

Przedszkole nr 1

Orunia:

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia

oprac. AK

Monika Domachowska (0)
Biuro Rozwoju Gdańska
więcej tekstów autora
Monika Domachowska (0)
Biuro Rozwoju Gdańska
więcej tekstów autora