Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

90 mln zł na kompleksową modernizację energetyczną budynków w Gdańsku

Modernizacją objętych zostanie 58 budynków mieszkalnych, użytkowych, oświatowych i sportowych. Wśród nich są m.in. Dwór Artusa, kościół Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla, Miejska Hala Sportowa na Przymorzu, Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia, a także szkoły, przedszkola i żłobki. Realizacja dofinansowanych projektów zakończy się w 2021 roku.

90 mln zł na kompleksową modernizację energetyczną budynków w Gdańsku
A
A
data publikacji: 26 lipca 2017 r.

Umowy podpisywali (od lewej): Ryszard Gajewski - prezes spółki Gdańskie Wody, Mieczysław Struk - marszałek województwa pomorskiego, Wiesław Byczkowski - wicemarszałek województwa pomorskiego oraz Piotr Grzelak  - zastępca prezydenta Gdańska
Umowy podpisywali (od lewej): Ryszard Gajewski - prezes spółki Gdańskie Wody, Mieczysław Struk - marszałek województwa pomorskiego, Wiesław Byczkowski - wicemarszałek województwa pomorskiego oraz Piotr Grzelak - zastępca prezydenta Gdańska
fot. Alicja Bittner
 

Dzięki termomodernizacji obiektów zmniejszeniu ulegnie zużycie energii cieplnej oraz elektrycznej. To wszystko przyczyni się do zmniejszenia kosztów eksploatacji budynków, a co najważniejsze - do redukcji zanieczyszczeń i emisji gazów cieplarnianych do powietrza. Działania te wpłyną na wzrost atrakcyjności miasta oraz jego konkurencyjność. 

Całkowita wartość projektów to ponad 90 mln zł, a Miasto Gdańsk i Gdańskie Wody Sp. z o.o. otrzymają 57 mln zł dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Stosowne umowy w środę, 26 lipca, w Domu Zdrojowym w Brzeźnie, jednym z budynków, który będzie modernizowany, podpisali: Mieczysław Struk - marszałek województwa pomorskiego, Wiesław Byczkowski - wicemarszałek województwa pomorskiego, Piotr Grzelak - zastępca prezydenta Gdańska i Ryszard Gajewski - prezes spółki Gdańskie Wody. 

- Wierzę, że projekty, które otrzymały wsparcie ze środków europejskich sprawią, że za jakiś czas te inwestycje będą przynosić chlubę miastu Gdańsk i całemu Pomorzu - stwierdził marszałek Struk.

- Podpisane umowy to radykalna zmiana zarówno dla środowiska, jak i ochrony zabytków Gdańska. Z jednej strony w kilkudziesięciu budynkach w Gdańsku zmniejszamy zużycie energii cieplnej, a co za tym idzie ograniczamy zanieczyszczenie powietrza. Z drugiej strony, w dużym stopniu środki na termomodernizacje wykorzystujemy w obiektach historycznych. – mówił prezydent Grzelak.  

Wśród 58 modernizowanych budynków znajdą się m.in. Dwór Artusa, kościół Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla, Miejska Hala Sportowa na Przymorzu, Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia, obiekty o charakterze publicznym przy ul. Lastadia 2 i ul. Lastadia 41 przy tzw. Targu Maślanym, a także szkoły, przedszkola i żłobki. 


Tak będzie wyglądał kompleks budynków przy ul. Lastadia
Tak będzie wyglądał kompleks budynków przy ul. Lastadia
oprac. Firma Architektoniczno-Budowlana Styl sp. z o.o.

Lista budynków w projekcie „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych i sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska w latach 2017-2020”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

1. Miejska Hala Sportowa

2. ZKPiG nr 13

3. ZKPiG nr 21

4. Szkoła Podstawowa nr 24

5. Szkoła Podstawowa nr 47

6. Żłobek nr 1

7. Przedszkole nr 1

8. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5

9. Szkoła Podstawowa nr 20

10. Szkoła Podstawowa nr 42

11. Szkoła Podstawowa nr 21

12. Przedszkole nr 7

13. Przedszkole nr 74

14. Szkoła Podstawowa nr 8

15. ZKPiG nr 20

16. ZKPiG nr 5

17. Przedszkole nr 4

18. Przedszkole nr 33

19. Przedszkole nr 49

20. Żłobek nr 2

21. Żłobek nr 3

22. Żłobek nr 4

23. Szkoła Podstawowa nr 55

24. Szkoła Podstawowa nr 62

25. Szkoła Podstawowa nr 81

26. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6

27. Zespół Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 1

28. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia

29. Żłobek nr 5

30. Żłobek nr 6


Wizualizacja Domu Zdrojowego w Brzeźnie
Wizualizacja Domu Zdrojowego w Brzeźnie
oprac. Adam Specht Architekt i Arkon Atelier

Lista budynków w projekcie „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych i sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska w latach 2017-2020”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Gdańskie Wody Sp. z o.o.

ul. Lastadia 2

ul. Lastadia 41

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku *

ul.Beniowskiego 7

ul. Sosnowa 2

Trakt św. Wojciecha 253

Marynarki Polskiej 177

Budynek mieszkalny

ul. Dolna 3

Budynek mieszkalny

ul.Dolna 10A

Budynek mieszkalny

ul. Łąkowa 13

Budynek mieszkalny

ul. Łąkowa 14

Budynek mieszkalny

ul. Łąkowa 18

Budynek mieszkalny

ul. Łąkowa 20

Budynek mieszkalny

ul. Łąkowa 28

Budynek mieszkalny

ul.Toruńska 25

Budynek mieszkalny

ul. Toruńska 27

Budynek mieszkalny

ul. Ułańska 11

Budynek mieszkalny

ul. Wróbla 13/14

Budynek mieszkalny

ul. Wróbla 15

Budynek o charakterze użytkowym

ul. Pniewskiego 1

Budynek o charakterze użytkowym

ul. Jaśkowa Dolina 7

,,Wielki Młyn''

ul. Wielki Młyn 16

Budynek o charakterze użytkowym

ul. Grunwaldzka 5

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska- Dwór Artusa

ul.Długi Targ 43-44, 80-831 Gdańsk

Kościół

ul. Rogaczewskiego 55

Dom Zdrojowy w Gd.Brzeźno

ul. Zdrojowa 2

Dom Wałmistrza

ul. Reduta Miejska 1

Nowe Koszary

ul. Gradowa 11

Budynek o charakterze użytkowym

ul.3 maja 21 D


Prace modernizacyjne polegać będą m.in. na zmniejszeniu strat ciepła przez przenikanie w zewnętrznych przegrodach przezroczystych (okna, drzwi przeszklone) i nieprzezroczystych (ściany zewnętrzne, stropy poddaszy i piwnic), wykonaniu stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, montażu instalacji ogrzewania obiektu oraz instalacji ciepłej wody użytkowej. Ponadto likwidacji ulegną istniejące źródła ciepła, zamontowany zostanie kompaktowy węzeł cieplny, wprowadzony zostanie system zarządzania energią z monitoringiem i automatycznym sterowaniem, system wentylacji ulegnie modernizacji, zamontowane zostaną również nawietrzniki higrosterowalne. Działania te, jako rekomendacje przeprowadzonych wcześniej audytów energetycznych, mają na celu poprawę efektywności energetycznej modernizowanych obiektów.

Realizacja dofinansowanych projektów zakończy się w 2021 r.

Termomodernizację przejdzie także zabytkowy Wielki Młyn w Gdańsku
Termomodernizację przejdzie także zabytkowy Wielki Młyn w Gdańsku
Mateusz Ochocki/KFP-
oprac. WG (0)
www.gdansk.pl
-
oprac. WG (0)
www.gdansk.pl