PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Radni Prawa i Sprawiedliwości przygotowali oświadczenie

80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Radni Prawa i Sprawiedliwości przygotowali oświadczenie
W czwartek, 22 sierpnia, przewodniczący klubu PiS w Radzie Miasta Gdańska Kacper Płażyński, wspólnie z wiceprzewodniczącym klubu, Kazimierzem Koralewskim, złożyli projekt uchwały w sprawie upamiętnienia polskich ofiar II Wojny Światowej. Uchwała, w formie oświadczenia, ma trafić na najbliższą sesję RMG, którą zaplanowano na 29 sierpnia.
Przewodniczący klubu PiS Kacper Płażyński i wiceprzewodniczący klubu Kazimierz Koralewski złożyli w czwartek projekt uchwały - oświadczenia w sprawie upamiętnienia polskich ofiar II wojny światowej
Przewodniczący klubu PiS Kacper Płażyński i wiceprzewodniczący klubu Kazimierz Koralewski złożyli w czwartek projekt uchwały - oświadczenia w sprawie upamiętnienia polskich ofiar II wojny światowej
fot. Krzysztof Mystkowski / KFP

 

Zanim radni złożyli dokument w biurze RMG, zaprosili dziennikarzy na briefing prasowy.

- W odczuciu klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości naturalnym jest, że musimy upamiętnić tę ofiarę krwi, którą złożyli Pocztowcy, Westerplatczycy i wielu innych urzędników, duchownych, Polaków, którzy jesienią 1939 roku, w wyniku działań wojennych, zginęli w obronie naszej Ojczyzny. To wydaje się zupełnie naturalne. To wszystko nabiera też zupełnie innego charakteru w kontekście różnych, dziwnych wypowiedzi, które w ostatnim czasie trafiają do opinii publicznej. Przypomnę m.in. słowa pana Ławrowa, ministra Spraw Zagranicznych Rosji, który zrzucał część odpowiedzialności za wybuch II wojny światowej na Rzeczpospolitą. Z drugiej strony mamy wielkiego sąsiada, Niemcy, których kanclerz Angela Merkel przed dwoma miesiącami, w rocznicę D-Day, czyli lądowania wojsk alianckich w Normandii, dziękowała w trakcie uroczystości aliantom za to, że wyzwolili Niemcy spod okupacji nazistowskiej, co jest historycznym kłamstwem, bo zdecydowana większość Niemców popierała NSDAP i działania Adolfa Hitlera - podkreślał przewodniczący klubu PiS Kacper Płażyński.

W ocenie radnych PiS jest to kreowanie nieprawdziwej historii, która jest skierowana "przeciwko polskim żądaniom o reparacje wojenne".

- W tym kontekście działania rządu, jak i wszystkich samorządów, a szczególnie samorządu gdańskiego, który w tak szczególny sposób był naznaczony niemiecką agresją, muszą być jednolite, skonsolidowane i bardzo zdecydowane - zaznaczył Płażyński.

Przygotowane przez klub PiS oświadczenie (w formie uchwały RMG) ma upamiętnić Polaków, którzy zginęli w walce o wolną ojczyznę, a także wskazuje kto był agresorem, a kto ofiarą w trakcie II Wojny Światowej.

Przewodniczący Płażyński podkreślał też, że w przygotowanym oświadczeniu wyraźnie potępione zostały rządy niemieckie, nazistowskie Wolnego Miasta Gdańska.

Wiceprzewodniczący klubu PiS w Radzie Miasta Gdańska, Kazimierz Koralewski, zwracał z kolei uwagę, że ważne jest wyartykułowanie ze strony Radnych Miasta Gdańska to, że "Gdańsk ma polską narrację historyczną."

- Naszym wystąpieniem pokazujemy, że jesteśmy po stronie Rzeczpospolitej, że wszyscy jesteśmy Polakami, a Gdańsk jest integralną częścią Rzeczpospolitej Polskiej. Podkreślamy, że 1 września z godnością czcimy pamięć tych, którzy za Polskę oddali życie. Stąd taki projekt uchwały – wyjaśniał wiceprzewodniczący Koralewski.

 

Poniżej przygotowany projekt uchwały:

 


PROJEKT OŚWIADCZENIA

RADY MIASTA GDAŃSKA

z dnia 29 sierpnia 2019 roku

w sprawie 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 14 ust. 1 pkt 2 Regulaminu Rady Miasta Gdańska stanowiącego załącznik do uchwały Nr LIII/1551/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2010 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Miasta Gdańska, 

Rada Miasta Gdańska oświadcza:

W przededniu 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej pochylamy w zadumie głowę, wspominając ofiary najkrwawszego konfliktu zbrojnego w historii ludzkości. Oddajemy hołd milionom obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, poległym i zamordowanym w czasie tej rozpętanej przez Niemcy wojny. Wspominamy polskich gdańszczan – księży katolickich, działaczy polonijnych, sportowców, urzędników, robotników, którzy stracili życie z rąk niemieckich oprawców. Z dumą czcimy pamięć bohaterskich obrońców Westerplatte, obrońców Poczty Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku i wszystkich tych, którzy przelali krew za wolność Polski. 

Szacunek dla ofiar i dla bohaterów walki o niepodległość naszej Ojczyzny nakazuje nam dziś i zawsze przypominać, że II Wojnę Światową atakiem na Polskę rozpoczęło państwo niemieckie. To Niemcy, na mocy politycznej decyzji przywództwa III Rzeszy, zaatakowali Polskę na Westerplatte, w Wieluniu wielu innych miejscach. To powodowani zbrodniczym pragnieniem dominacji Niemcy rozpętali 1 września 1939 roku w Polsce prawdziwe piekło.   

Szacunek dla historycznej prawdy każe nam też w sposób szczególny podkreślić antypolski charakter Wolnego Miasta Gdańska; tworu wrogiego Rzeczpospolitej; tworu, w którym w czasie rządów Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotników (NSDAP) prześladowano Polaków, Żydów i inne mniejszości. Westerplatte i Poczta Polska zostały zaatakowane także przez niemieckich gdańszczan, którzy chcieli zabijać swoich sąsiadów – Polaków. Pamiętając o tym podkreślamy stanowczo, że tożsamość polskiego Gdańska nie może być nigdy budowana na instytucjonalnym, aprobatywnym upamiętnianiu jednej z najczarniejszych kart w historii naszego miasta. 

My, radni miasta Gdańska, przysięgamy, że jako przedstawiciele miasta szczególnie naznaczonego przez II Wojnę Światową nigdy nie pozwolimy na zacieranie różnic między ofiarami i sprawcami tej wojny. My, wierni Polsce gdańszczanie, deklarujemy, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by ofiary II Wojny Światowej i bohaterowie polskiej walki o wolność byli w naszym mieście godnie honorowani zaś napastnicy i oprawcy działający na rzecz III Rzeszy – za swe czyny potępiani. 

Chwała bohaterom Westerplatte, cześć obrońcom Poczty Polskiej, wieczna pamięć zamordowanym w Piaśnicy, Stutthofie i wszystkim tym którzy polegli w obronie naszej Ojczyzny. Niech żyje Polska! Niech żyje polski Gdańsk!

 

UZASADNIENIE:

Wybuch II Wojny Światowej był jednym z najtragiczniejszych dni w historii Polski i naszego miasta, Gdańska. Rozpętany przez Niemców konflikt kosztował życie milionów obywateli państwa polskiego. Jednymi z pierwszych ofiar zbrodniczej napaści byli polscy żołnierze broniący Westerplatte, bohaterscy obrońcy Poczty Polskiej w Gdańsku a także polscy gdańszczanie, m.in. księża katoliccy i działacze polonijni. Wśród agresorów i oprawców byli zaś Niemcy z Wolnego Miasta Gdańska, państwa antypolskiego, rządzonego przez Narodowosocjalistyczną Niemiecką Partię Robotników (NSDAP).

Podjęcie uchwały upamiętniającej ofiary II Wojny Światowej i niemieckiego terroru wobec gdańszczan, honorującej obrońców Polski i polskości a także jasno przedstawiającej historyczne tło wydarzeń z września 1939 roku będzie wyrazem naszego szacunku dla bohaterów i dla prawdy.

 

WNIOSKODAWCA:

W imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Przewodniczący Kacper Płażyński

 

 

Kamila Grzenkowskawww.gdansk.plkamila.grzenkowska@gdansk.pl
Kamila Grzenkowska - najnowsze
Kamila Grzenkowskawww.gdansk.plkamila.grzenkowska@gdansk.pl
Kamila Grzenkowska - najnowsze