PORTAL MIASTA GDAŃSKA

80 mln zł na zabezpieczenia przeciwpowodziowe Gdańska. Umowa podpisana

80 mln zł na zabezpieczenia przeciwpowodziowe Gdańska. Umowa podpisana
Trzy nowe zbiorniki retencyjne - Osowa, Kokoszki i Jaśkowa Dolina. Do tego poszerzenie zasięgu kanalizacji deszczowej na Osowej, w Kokoszkach i na osiedlu Strzyża, a także regulacja potoku w Kokoszkach - te nowe gdańskie inwestycje mają zabezpieczyć Gdańsk przed przyszłymi powodziami. Projekt dofinansowuje Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Umowę w tej sprawie podpisano w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Umowę podpisują (od lewej) wiceprezes NFOŚiGW Roman Wójcik i Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz

Gdańsk realizuje projekt „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich”. Jesienią ubiegłego roku miejscy urzędnicy złożyli w NFOŚiGW wniosek dotyczący dofinansowania tego projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Zobacz moment podpisania umowy w Urzędzie Wojewódzkim

- Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 80 778 113 zł. To oznacza, że będziemy mogli kontynuować i dokończyć działania, które już podjęliśmy. A także myśleć o realizacji kolejnych etapów inwestycji w innych ważnych lokalizacjach – wyjaśnia prezydent Paweł Adamowicz. - Ciągła rozbudowa systemu zabezpieczeń przeciwpowodziowych jest dla nas jednym z priorytetów. Od lat, konsekwentnie pozyskujemy dotacje i realizujemy projekty z tym związane – dodaje prezydent.

 Gdańsk, Urząd Wojewódzki. Podpisanie umowy na dofinansowanie w kwocie 80 mln programu zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Gdańska. Nz. od lewej: Wiceprezes NFOŚiGW Roman Wójcik, Z-ca Prezydenta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, Wiceminister Środowiska Mariusz Gajda, Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich

W ramach projektu „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich” Miasto realizuje obecnie budowę kanalizacji deszczowej na osiedlu Strzyża i w dzielnicy Osowa (w rejonie ul. Keplera). Pieniądze przekazane przez NFOŚiGW pozwolą kontynuować te prace, a także zrealizować pozostałe zadania ujęte w projekcie, takie jak budowa nowych zbiorników retencyjnych – na Osowej, w Kokoszkach (na potoku Strzelniczka) i w rejonie Jaśkowej Doliny. Projekt obejmuje również Regulacja Potoku Strzelniczka pomiędzy zbiornikami retencyjnymi Strzelniczka II i Budowlanych II, budowę kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Grottgera (kolektor Kołobrzeska) i zagospodarowanie wód opadowych z terenu cmentarza św. Franciszka (rejon ul. Kartuskiej).

Ochrona przeciwpowodziowa jest priorytetm dla Gdańska. Nz. naprawa Zbiornika Subisława po ubiegłorocznej powodzi.

Całkowity koszt gdańskiego projektu „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich” to 131 315 005,59 zł.

Zbiornik Jasień. Okolice zbiorników retencyjnych stają się też terenami rekreacyjnymi

- Już myślimy o kolejnych etapach projektu, na które również chcielibyśmy pozyskać dofinansowanie. W planach mamy m.in. kontynuację budowy tzw. „Kanału Ulgi” dla Potoku Strzyży, którego I etap został już zrealizowany pod ulicą Wajdeloty (w ramach Rewitalizacji Dolnego Wrzeszcza) czy też budowę kolejnych zbiorników retencyjnych itp. Liczymy na to, że na skutek pojawiających się oszczędności w środkach unijnych w skali kraju, NFOŚiGW umożliwi beneficjentom ubieganie się o kolejne dotacje – tłumaczy Aleksandra Dulkiewicz, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki gospodarczej.

Michał PiotrowskiUrząd Miejski w GdańskuKancelaria PrezydentaReferat Prasowymichal.piotrowski@gdansk.gda.pl
Michał Piotrowski - najnowsze
Michał PiotrowskiUrząd Miejski w GdańskuKancelaria PrezydentaReferat Prasowymichal.piotrowski@gdansk.gda.pl
Michał Piotrowski - najnowsze