Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

47. Salon Młodopolski debatuje: Dokąd zmierza polski samorząd?

Organizatorzy 47. Salonu Młodopolskiego im. Arama Rybickiego tym razem za temat obrad obrali samorząd. Nad jego przyszłością zastanawiać się będą wraz z zaproszonymi gośćmi: Pawłem Orłowskim, członkiem Zarządu Województwa Pomorskiego, Piotrem Kowalczukiem - z-cą prezydenta Gdańska i Michałem Olszewskim - z-cą prezydenta Warszawy, w poniedziałek, 19 czerwca.

47. Salon Młodopolski debatuje: Dokąd zmierza polski samorząd?
A
A
data publikacji: 18 czerwca 2017 r.
Fundacja im. Arama Rybickiego upamiętniania  i kontynuje inicjatywy podjęte przez jej patrona, szczególnie te dotyczące kultury politycznej, wiedzy historycznej oraz kultury i sztuki
Fundacja im. Arama Rybickiego upamiętniania i kontynuje inicjatywy podjęte przez jej patrona, szczególnie te dotyczące kultury politycznej, wiedzy historycznej oraz kultury i sztuki
Mateusz Ochocki / KFP


Tym razem Fundacja im. Arkadiusza Rybickiego wraz z Jackiem Karnowskim, prezydentem Sopotu zapraszają do dyskusji w ramach 47. Salonu Młodopolskiego im. Arama Rybickiego do Państwowej Galerii Sztuki (Nowy Dom Zdrojowy, Plac Zdrojowy 2, Sopot). Debata na temat ”Dokąd zmierza polski samorząd terytorialny?” odbędzie się w poniedziałek, 19 czerwca 2017 r., o godz. 18. Spotkanie poprowadzi Grzegorz Grzelak. Wstęp jest wolny.

Kim są zaproszeni do rozmowy interlokutorzy?

Paweł Orłowski ma 40 lat, jest mieszkańcem Sopotu i absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, członkiem Zarządu Województwa Pomorskiego, wiceprezydentem Sopotu w latach 2006-2010, posłem na Sejm RP w latach 2010-2011, wiceministrem w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego/Infrastruktury i Rozwoju w latach 2011-2015, wiceprezesem Zarządu Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. od 2016. Odznaczony Honorową Odznaką za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego (2015), Medalem Honorowym Związku Miast Polskich (2014), Komandorią z Gwiazdą Królewskiego Norweskiego Orderu Zasługi (Norwegia, 2012). W Zarządzie Województwa Pomorskiego odpowiada za sprawy z zakresu ochrony zdrowia oraz polityki społecznej.

Piotr Kowalczuk to zastępca prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki społecznej i pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego. Współprzewodniczący Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania, Przewodniczący Komitetu Sterującego Gdańskiego Modelu Integracji Imigrantów oraz Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Społecznego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Członek komisji branżowych Unii Metropolii Polskich a także delegat Miasta Gdańska w Związku Miast Polskich.

Prezes Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Gdańsku, członek Zarządu Krajowego Polskiego Komitetu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP oraz ambasador Funduszu Dzieci Osieroconych Fundacji Hospicyjnej.

Michał Olszewski – jako zastępca prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy jest odpowiedzialny za nadzór nad planowaniem strategicznym i pozyskiwaniem funduszy europejskich, politykę w zakresie rozwoju gospodarczego, turystykę, rynek pracy, zagospodarowanie nabrzeży Wisły, wydawanie zezwoleń w zakresie działalności gospodarczej, politykę lokalową, działania z zakresu rewitalizacji, ochrony środowiska, rozwoju terenów zieleni i lasów miejskich, gospodarkę odpadami oraz architekturę i planowanie przestrzenne.

Przewodzi warszawskiej Radzie ds. Polityki Innowacji oraz jest członkiem jej odpowiednika na poziomie województwa. Reprezentuje również stowarzyszenie EUROCITIES, największą organizację zrzeszającą europejskie miasta, w Grupie Roboczej Wysokiego Szczebla ds. Inteligentnych Miast przy Komisji Europejskiej.

Jest również zaangażowany we wzmacnianie współpracy między samorządami na szczeblu krajowym i na metropolitarnych obszarach funkcjonalnych. Jest zaangażowany w zacieśnianie współpracy w warszawskim obszarze metropolitarnym i autorem kilku projektów wspierających powiązania funkcjonalne pomiędzy gminami metropolii. Od 2012 r. Przewodniczy Komitetowi Sterującemu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Metropolii Warszawskiej.

Grzegorz Grzelak to socjolog, geograf, wykładowca akademicki. Współzałożyciel i uczestnik Ruchu Młodej Polski i Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. W latach 1980−1981 szef Sekretariatu Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność". W końcu lat 80. działał w ruchu komitetów obywatelskich. W 1991 roku sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Lecha Wałęsy. Od początku lat 90. radny Gdańska, później wojewódzki; wieloletni przewodniczący Sejmiku. Współtwórca reformy regionalnej państwa. Autor prac o samorządzie, polityce regionalnej i Pomorzu.