PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

35 gdańskich dzielnic w jednym miejscu. Pierwszy Gdański Kongres Radnych Dzielnic

35 gdańskich dzielnic w jednym miejscu. Pierwszy Gdański Kongres Radnych Dzielnic
- W Gdańsku jest 35 rad dzielnic i ponad 500 radnych dzielnic. Chcemy dać im wszystkim możliwość spotkania się, nawiązania relacji i umożliwić wspólną pracę nad projektami, które wykraczają poza zakres jednej dzielnicy - mówi Artur Szostak, współprezes Stowarzyszenia Samorządni. Już w sobotę, 28 września na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się I Gdański Kongres Radnych Dzielnic.
2019-06-25_rada_dzielnicy_025_755x503.JPG
2019-06-25_rada_dzielnicy_025_755x503.JPG
brak autora

 

Radni dzielnic są partnerem miasta, ale przede wszystkim rzeczywistym głosem i reprezentantem mieszkańców w każdej dzielnicy. Mogą zgłaszać uwagi, wnioskować w kluczowych dla dzielnicy sprawach, inicjować i organizować aktywności dla lokalnej społeczności, czy opiniować planowane inwestycje.  

I Gdański Kongres Radnych dzielnic to okazja do dyskusji i poszukiwania najlepszych rozwiązań dla miasta i jego mieszkańców.

- W Gdańsku jest 35 rad dzielnic i ponad 500 radnych dzielnic. Chcemy dać im wszystkim możliwość spotkania się, nawiązania relacji i umożliwić wspólną pracę nad projektami, które wykraczają poza zakres jednej dzielnicy – mówi Artur Szostak, współprezes Stowarzyszenia Samorządni, które jest organizatorem I Gdańskiego Kongresu Radnych Dzielnic.

Spotkanie będzie okazją do merytorycznej dyskusji, budowania relacji oraz inicjacji projektów miejskich. Wydarzenie rozpocznie się w sobotę, 28 września o godz. 9:45 i zostało podzielone na trzy bloki, tj. Sesję ogólną, panel główny i wreszcie na koniec panel dodatkowy.

- W pierwszej części prelegenci przedstawią swoje koncepcje w jakim kierunku mogą i powinny pójść zmiany ustroju Gdańska – wyjaśnia Szostak. – Następnie, w panelu głównym, radny miasta Karol Ważny zrelacjonuje postępy komisji ds. reformy i podda je pod dyskusję panelistów, wśród których będą radni dzielnic i radni miasta, m.in. Karol Rabenda, Andrzej Stelmasiewicz, Karol Ważny (radni miasta), Agnieszka Bartków, Mateusz Błażewicz i Łukasz Hamadyk (radni dzielnic).

Jedynie członkowie zarządów dzielnic mają szansę na regularne spotkania. Tymczasem istnieje potrzeba wymiany pomysłami i realizacja projektów ponaddzielnicowych.  

- Aktualnie prowadzone są prace nad reformą podziału administracyjnego Gdańska - dodaje Artur Szostak. - Działająca w ramach Rady Miasta Komisja doraźna ds. Reformy Jednostek Pomocniczych Miasta Gdańska zbiera się raz na kilka tygodni. Chcemy, aby radni dzielnic mogli zapoznać się z efektami prac komisji oraz zgłosić swoje uwagi. Chcemy, aby radni dzielnic mogli zgłosić swoje postulaty, które następnie przekazane zostaną radnym miasta. 

Organizatorzy Kongresu zaprosili każdą radę dzielnicy oraz każdego radnego miasta Gdańska. Z otrzymanych deklaracji wynika, że na konferencji pojawi się ponad 100 radnych ze wszystkich dzielnic.

W ramach Kongresu będzie możliwość zapoznania się z koncepcją programu Miasto Plus.

Rejestracja trwa do piątku, 27 września na adres email: biuro@samorzadni.org.Jeśli będą wolne miejsca istnieje możliwość zapisania się w dniu wydarzenia, 28 września na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 6. Start rejestracji o godzinie 9:15. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Warto dodać, że z inicjatywy organizatorów, podczas spotkania podjęty będzie także temat dotyczący podziału administracyjnego Sopotu.W ramach Kongresu będzie możliwość zapoznania się z koncepcją programu Miasto Plus.

Szczegółowy program I Gdańskiego Kongresu radnych Dzielnic:

9:45 – 11:45 Sesja ogólna
- Perspektywy rozwoju partycypacji mieszkańców w jednostkach pomocniczych.
Piotr Uziębło, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Gdańskiego
- Od „małego” do „dużego” Radnego. Rada Dzielnicy a Rada Miasta.
Krystian Kłos, Radny Miasta Gdańska
- Dzielnica, a jej organy. Dlaczego używamy sformułowania „rada dzielnicy” mówiąc o „dzielnicy” jako o wspólnocie mieszkańców.
Beata Matyjaszczyk, Przewodnicząca Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych
- Prezentacja programu Miasto Plus.
Magdalena Błeńska, Poseł na Sejm RP
- Osiedla i dzielnice w Sopocie – obywatelska inicjatywa uchwałodawcza.
Jakub Świderski i Artur Szostak, Stowarzyszenie Samorządni

11:45 – 12:45 Panel Reforma Dzielnic w Gdańsku

Wprowadzenie – Karol Ważny, Radny Miasta Gdańska
- Dyskusja: Karol Rabenda, Andrzej Stelmasiewicz, Karol Ważny (Radni Miasta Gdańska), Agnieszka Bartków, Mateusz Błażewicz, Łukasz Hamadyk (Radni dzielnic)

12:45 – 14:00 Panel Jednostki pomocnicze w Sopocie, potrzebne czy nie?

- Dyskusja: Grażyna Czajkowska (Radna Miasta Sopotu, Kocham Sopot), Piotr Pajewski (Samorządni), Michał Piękoś (Wiosna), Jakub Świderski (Samorządni), Małgorzata Tarasiewicz (Mieszkańcy dla Sopotu)

Wydarzenie na Facebooku 

 

oprac. ADwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl
oprac. AD - najnowsze
oprac. ADwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl
oprac. AD - najnowsze