PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

3 XII. Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

3 XII. Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
Cieszymy się dobrym zdrowiem, nie mamy problemów z chodzeniem czy wzrokiem. Podobnie jak niegdyś wielu ludzi poruszających się dziś na wózku inwalidzkim czy posługujących się białą laską. Nie przechodźmy obojętnie obok problemów osób niepełnosprawnych. Ale też nie narzucajmy się im.

Lodołamacze to konkurs dla pomorskich pracodawców zatrudniających niepełnosprawnych. W 2015 roku I nagrodę w kategorii Lodołamacz specjalny odebrała Maria Małgorzata Mrozowska-Krawczyk.
Lodołamacze to konkurs dla pomorskich pracodawców zatrudniających niepełnosprawnych. W 2015 roku I nagrodę w kategorii Lodołamacz specjalny odebrała Maria Małgorzata Mrozowska-Krawczyk.
Jerzy Pinkas

 

3 grudnia przypada Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Obchodzimy go też w Gdańsku. Czy to miasto przyjazne dla osób każdego dnia borykających się z problemami, z których zdrowi nawet nie zdają sobie sprawy?

 

Przyjazna komunikacja, nieprzyjazne terminy

– Są ludzie, którzy ciągle narzekają, że jest źle. Ja tak nie powiem. Na rzecz osób niepełnosprawnych pracuję od ponad 20 lat i muszę podkreślić, że w Gdańsku w tym czasie wydarzyło się naprawdę dużo dobrego. Wszystkie miejskie autobusy są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Większość jeżdżących po mieście tramwajów jest niskopodłogowa. Już na etapie szkolnym, a nawet przedszkolnym, zapewniona jest integracja osób sprawnych z niepełnosprawnymi – wylicza Joanna Cwojdzińska, przewodnicząca gdańskiego koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

Jednak nie w każdej dziedzinie jest różowo, wciąż pozostaje wiele problemów, z którymi muszą borykać się osoby nie w pełni sprawne. Joanna Cwojdzińska przyznaje, że jedną z większych bolączek jest utrudniony dostęp do usług medycznych i rehabilitacji refundowanej przez NFZ. By dostać się np. na fizykoterapię, trzeba czekać nawet kilka miesięcy. Bardzo długo trwa też oczekiwanie na wyjazd na turnus rehabilitacyjny do sanatorium.

 

Poszerzyć przestrzeń

Izabela Chorzelska, zastępca dyrektora ds. Usług Społecznych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku (Wydział Rozwoju Społecznego), zwraca uwagę na wysokie bezrobocie wśród nie w pełni sprawnych.

– Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku w corocznych sprawozdaniach wskazuje liczbę ok. 700-900 osób niepełnosprawnych, zarejestrowanych jako bezrobotne i poszukujące pracy – informuje Izabela Chorzelska. – Zmniejszenie tej liczby – to na pewno kwestia przekonania pracodawców, ale także dostosowania miejsc pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, upowszechnianie i rozwój różnych form zatrudnienia, także na otwartym rynku pracy, w tym w niepełnym wymiarze godzin, oraz praca „odmiejscowiona”, świadczona np. w domu.

Gdański magistrat wciąż pracuje nad poszerzaniem przestrzeni publicznej przyjaznej i dostępnej dla niepełnosprawnych. Coraz częściej zwracają też na to uwagę sami mieszkańcy: w kolejnych edycjach Budżetu Obywatelskiego śmielej zgłaszają propozycje inwestycji, czasem nawet niewielkich, ale ułatwiających przemieszczanie się po ulicach gdańskich dzielnic.

Chorzelska podkreśla, że Strategia Gdańsk 2030 plus oraz uszczegółowiające ją, tworzone obecnie Programy Operacyjne przekrojowo (horyzontalnie) uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych oraz uniwersalnego dostępu do przestrzeni publicznej.

 

Żyją oszczędnie

Według danych zebranych podczas Narodowego Spisu Powszechnego, w 2011 roku w Gdańsku żyło 60 125 osób z niepełnosprawnością (w tym 56 proc. kobiet i 44 proc. mężczyzn).

Badania dotyczące osób niepełnosprawnych w Gdańsku po raz ostatni przeprowadzono w 2013 r. Wśród wszystkich osób z przyznanym orzeczeniem o niepełnosprawności tych ze znacznym stopniem było 41 proc., ze stopniem umiarkowanym – 38 proc, a z lekkim – 21 proc.

Z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku w 2014 roku z powodu niepełnosprawności korzystało 4007 rodzin (razem 6450 osób).

Ponad połowy niepełnosprawnych gdańszczan dotykają choroby narządu ruchu.

Stan zdrowia przekłada się często na sytuację finansową. Według badań, niepełnosprawni żyją oszczędnie. Średnio co czwarte gospodarstwo jest zadłużone, a tylko 33 proc. badanych osób twierdziło, że pieniędzy wystarcza im na wszystko. Aż 15 proc. żyje na granicy ubóstwa, wystarcza im jedynie na najtańsze jedzenie i ubrania.

Ponad połowa niepełnosprawnych gdańszczan dokonuje oszczędności, nie podejmując niezbędnego leczenia lub nie wykupując wszystkich lekarstw.

Okazało się też, że wiele osób mieszka w budynkach niedostosowanych do ich potrzeb. Na ogół nie mają wind bądź innych rozwiązań umożliwiających wygodne i bezpieczne opuszczenie mieszkania. To przekłada się na ograniczenie ich mobilności.

Urzędnicy miejscy widzą też potrzebę zintensyfikowania działań urzędów pracy w przekonywaniu pracodawców z instytucji publicznych i przedsiębiorstw prywatnych do zatrudniania takich osób.

 

Zobacz także: Gdańsk bez Barier

 

Gdańsk-Jasień: Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 2

 

W czwartek, 3 grudnia 2015 r., w Szkole Podstawowej nr 85 im. Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Gdańsku-Jasieniu odbędą się już po raz siódmy obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. W tym roku do obchodów dołączyli uczniowie i nauczyciele z Gimnazjum nr 48, z którym od września SP 85 tworzy Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 2.

 

W programie obchodów, które rozpoczną się o godz. 8.50, zaplanowano wiele atrakcji:

 • konkurs „Niepełnosprawni są wśród nas” oraz wystawę „Piękni niepełnosprawni” przygotowaną przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli świetlicy SP 85,
 • uroczyste odsłonięcie tabliczki w SP nr 85 potwierdzającej uczestnictwo placówki w Ogólnopolskim Klubie Szkół Integracyjnych,
 • sprzedaż ciast zorganizowaną przez Radę Rodziców (dochód zostanie przeznaczony na potrzeby dzieci z domów dziecka oraz uczniów niepełnosprawnych),
 • kiermasz wyrobów świątecznych (upominki, kartki świąteczne, anioły z gipsu i inne) przygotowanych przez podopiecznych Fundacji Sprawni Inaczej oraz uczestników warsztatów terapii zajęciowej z Gdańska i Pruszcza Gdańskiego,
 • uroczyste odsłonięcie tabliczki w Szkole Podstawowej nr 85 potwierdzającej uczestnictwo placówki w Ogólnopolskim Klubie Szkół Integracyjnych.
 • loterię fantową zorganizowaną przez przez uczestników warsztatów terapii zajęciowej Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Gdańsku,
 • prezentację przygotowana przez absolwentkę Julię Hlebowicz, która opowie o swojej pracy w ośrodku misyjnym w Kenii „Dzieci w Kenii”,
 • prezentację na temat działalności warsztatów terapii zajęciowej w Gdańsku,
 • prezentację multimedialną „Życie bez barier”,
 • występy zespołu muzycznego Remont Pomp,
 • wystawy prac plastycznych i plakatów przygotowanych przez uczniów, poruszających tematykę preorientacji zawodowej „Osoby niepełnosprawne wykonujące różne zawody”.

 

Kamila Grzenkowskawww.gdansk.plkamila.grzenkowska@gdansk.pl
Kamila Grzenkowska - najnowsze
Kamila Grzenkowskawww.gdansk.plkamila.grzenkowska@gdansk.pl
Kamila Grzenkowska - najnowsze