PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

21. rocznica przyjęcia przez Zgromadzenie Narodowe Konstytucji RP

21. rocznica przyjęcia przez Zgromadzenie Narodowe Konstytucji RP
Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz przypomina na swoim profilu FB o rocznicy przyjęcia Konstytucji RP 21 lat temu: - Szanujmy ją, nie dawajmy posłuchu politykom, którzy ją lekceważą i nie przestrzegają jej zapisów.
Latem ubiegłego roku w Gdańsku, przeciwnicy zmian w sądownictwie protestowali pod siedzibą sądu Apelacyjnego i Okręgowego. Nz.: 30 lipca 2017 roku pod Sądem Okręgowym w Gdańsku
Latem ubiegłego roku w Gdańsku, przeciwnicy zmian w sądownictwie protestowali pod siedzibą sądu Apelacyjnego i Okręgowego. Nz.: 30 lipca 2017 roku pod Sądem Okręgowym w Gdańsku
Dominik Paszliński/gdansk.plKonstytucja Rzeczypospolitej Polskiej to najważniejszy akt prawny (ustawa zasadnicza) Rzeczypospolitej Polskiej. Uchwalono ją 2 kwietnia 1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe, a zatwierdzono w ogólnonarodowym referendum 25 maja (52,71 proc. głosów opowiedziało się za), po czym weszła w życie 17 października 1997 roku. Składa się z preambuły i 13 rozdziałów obejmujących 243 artykuły.

Paweł Adamowicz: - [od red. konstytucja] To fundament naszego demokratycznego państwa prawa
Paweł Adamowicz: - [od red. konstytucja] To fundament naszego demokratycznego państwa prawa
FB Paweł Adamowicz

Prace nad jej przygotowaniem rozpoczęły się już w 1989 roku. 1 sierpnia 1992 polski parlament uchwalił tzw. „małą konstytucję”, którą podpisał Prezydent RP Lech Wałęsa. Prace nad tekstem nowej polskiej konstytucji zakończyły się na początku 1997 roku. W późniejszych latach Sejm uchwalił jeszcze dwie ustawy o zmianie. 

Paweł Adamowicz na FB:

- 21 lat temu Zgromadzenie Narodowe przyjęło Konstytucję RP. To fundament naszego demokratycznego państwa prawa. Ustawa zasadnicza, wypracowana w szerokim kompromisie różnych sił politycznych, walnie przyczyniła się do wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i NATO. Szanujmy ją, nie dawajmy posłuchu politykom, którzy ją lekceważą i nie przestrzegają jej zapisów.

KONSTYTUCJA

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 2 kwietnia 1997 r.

PREAMBUŁA

W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny,

odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie,

my, Naród Polski - wszyscy obywatele Rzeczypospolitej,

zarówno wierzący w Boga

będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna,

jak i nie podzielający tej wiary,

a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł,

równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego - Polski,

wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach,

nawiązując do najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej,

zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku,

złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie,

świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra Rodziny Ludzkiej,

pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane,

pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność,

w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem,

ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej

jako prawa podstawowe dla państwa

oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot.

Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali,

wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka,

jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi,

a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej.

oprac. AUwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl