PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Neptun na niebiesko. 2 kwietnia Światowym Dniem Świadomości Autyzmu. Poznaj, zrozum, pomóż

Neptun na niebiesko. 2 kwietnia Światowym Dniem Świadomości Autyzmu. Poznaj, zrozum, pomóż
Dziś obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Gdańsk wychodzi naprzeciw potrzebom osób ze spektrum autyzmu m.in. realizując od kwietnia 2019 roku wspierający i aktywizujący projekt dedykowany potrzebującym oraz ich rodzinom. Zainteresowanych uzyskaniem bezpłatnej pomocy w ramach projektu, zachęcamy do kontaktu. Dodatkowo w Gdańsku z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, na niebiesko podświetlona zostanie Fontanna Neptuna.
Fontanna Neptuna podświetlona na niebiesko. Tak jest od kilku lat w Gdańsku 2 kwietnia
Fontanna Neptuna podświetlona na niebiesko. Tak jest od kilku lat w Gdańsku 2 kwietnia
zdj. Mateusz Ochocki/KFP


W ramach projektu „OzA – Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem” pomocą objęte są teraz 63 gdańszczanki i gdańszczanie z autyzmem oraz z niepełnosprawnością intelektualną. Korzystają m.in. ze wsparcia asystentów, Punktu Usług Zdrowotnych, biorą udział w aktywizacji zawodowej i społecznej podczas zajęć w Specjalistycznym Domu Samopomocy. Niektóre osoby uczą się również samodzielności w Pomorskiej Farmie Życia lub we Wspólnocie Domowej - w całodobowych, specjalistycznych formach mieszkalnictwa. W razie potrzeby uczestnicy projektu korzystają również z opieki wytchnieniowej oraz specjalistycznego wsparcia w sytuacji kryzysu. Co istotne, pomocą objęte są też rodziny osób ze spektrum autyzmu. Mogą np. uczestniczyć w grupie wsparcia, kursach podnoszących kompetencje zawodowe i zwiększające szanse na rynku pracy oraz w szkoleniach przybliżających m.in. jak właściwie zrozumieć potrzeby podopiecznego.

Z kolei kadra pracująca z osobami z autyzmem bierze udział w superwizji – to konkretne wsparcie merytoryczne i psychologiczne. W ramach realizacji projektu „OzA…” zaplanowano również cykl szkoleń na temat autyzmu dla terapeutów, asystentów, trenerów, nauczycieli, pracowników instytucji samorządowych oraz personelu medycznego.

- Bardzo ważnym elementem gdańskiego modelu wsparcia dorosłych osób z autyzmem i ich rodzin jest edukacja i podnoszenie świadomości społecznej na temat autyzmu - mówi Małgorzata Niemkiewicz, dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. – Chodzi o edukację opartą na szacunku, życzliwości, solidarności i zrozumieniu potrzeb drugiego człowieka. Nasz projekt jest wielowymiarowy i uwzględnia konkretne działania pomocowe. Wspólnie staramy się budować w mieście sieć pomocową wokół potrzebujących. Pracujemy też nad integracją rodzin, specjalistów z instytucji i organizacji pozarządowych zajmujących się zdrowiem psychicznym i pomocą osobom z niepełnosprawnością.


Rekrutacja do projektu trwa, sięgnij po bezpłatną pomoc

Mieszkańców Gdańska zainteresowanych uzyskaniem bezpłatnej pomocy w ramach projektu, zachęcamy do kontaktu, tel.: 58 347 82 66 (w godz. pracy MOPR).

Wdrażanie gdańskiego modelu wsparcia potrwa do marca 2022 roku. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem realizacji z ramienia miasta jest MOPR, partnerami są: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym oraz Fundacja „Pomóż Mi Żyć”.


Geneza i symbol Dnia

Dodajmy, że inicjatorką ustanowienia i obchodzenia Światowego Dnia Świadomości Autyzmu co roku 2 kwietnia jest małżonka emira Kataru, jej wysokość Mozah.

Inicjatywę poparło Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją, w grudniu 2007 roku. Symbolem solidarności z osobami z autyzmem jest kolor niebieski – ten pomysł wywodzi się od organizacji „Autism Speaks”, która swoją edukacyjną akcją „Light It Up Blue” wzywała ludzi do noszenia niebieskich elementów garderoby. Barwa ta bowiem daje spokój i nadzieję – jakby w opozycji do głośnego, pędzącego świata, który bywa niezrozumiały dla osób ze spektrum autyzmu.

Sylwia ResselUrząd Miejski w GdańskuMiejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Sylwia Ressel - najnowsze
Sylwia ResselUrząd Miejski w GdańskuMiejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Sylwia Ressel - najnowsze