PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE
100 milionów złotych dla firm na badania, rozwój i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań
100 milionów złotych dla firm na badania, rozwój i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań
Rusza konkurs unijny na dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych oraz tworzenie i rozwój infrastruktury B+R w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach. Wnioski można składać w Agencji Rozwoju Pomorza już w lutym 2019 roku.
O środki mogą ubiegać się nie tylko małe i średnie przedsiębiorstwa, ale i duże
O środki mogą ubiegać się nie tylko małe i średnie przedsiębiorstwa, ale i duże (zdjęcie ilustracyjne)
fot. fotolia.com


- Wykorzystując nowe możliwości jakie daje Komisja Europejska, Zarząd Województwa Pomorskiego rozszerzył zakres finansowania przygotowanych projektów, który będzie obejmował zarówno wypracowanie pomysłu jak i jego praktyczne wdrożenie. Oznacza to, że w jednym wniosku można ubiegać się o środki finansowe na przykład na opracowanie innowacyjnego produktu i jednocześnie uruchomienie nowej linii do jego produkcji. Konkurs nie stawia też granicy dofinansowania dla jednego podmiotu - wyjaśnia marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

Pula środków w konkursie wynosi 100 milionów złotych. Minimalna i maksymalna kwota, o którą mogą ubiegać się firmy nie została określona. Procentowy udział środków europejskich w projekcie zależy od typu projektu, wielkości podmiotu ubiegającego się o wsparcie, rodzaju wydatków i może wynosić do 80 proc. kosztów kwalifikowanych.

- Liczymy na wysokiej jakości projekty. W poprzednich naborach do Agencji Rozwoju Pomorza wpłynęło prawie 180 projektów o łącznej wartości ponad 791 milionów złotych. Wnioskowano o ponad 655 milionów złotych unijnego wsparcia z czego 47 projektów o łącznej wartości 187 milionów złotych otrzymało dofinansowanie w wysokości ponad 116 milionów złotych - przypomina marszałek Struk. - To bardzo dobry wynik wskazujący na innowacyjny potencjał naszych firm.  


Jakie projekty mogą otrzymać dotacje?

Firmy i jednostki naukowe mogą pozyskać dofinansowanie m.in. na: 

  • realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych
  • wsparcie procesów zabezpieczenia i ochrony własności intelektualnej dla własnych rozwiązań technicznych
  • na zakup i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R
  • praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej związanej z wprowadzeniem na rynek produktu lub usługi
  • na realizację projektów badawczo-rozwojowych zmierzających do komercjalizacji wyników, realizowanych przez jednostki B+R w ramach „skutecznej współpracy” z przedsiębiorstwami

Konkurs stwarza również możliwość sfinansowania działań związanych z tworzeniem i rozwojem infrastruktury B+R, m.in. budowy, rozbudowy, przebudowy laboratoriów specjalistycznych, działów B+R lub centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach oraz zakupu wyposażenia, (aparatury badawczej, sprzętu i urządzeń laboratoryjnych), technologii i innej niezbędnej infrastruktury przy tworzeniu innowacyjnych produktów i usług.

- Dofinansowanie otrzymają projekty mieszczące się wyłącznie w obszarach Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. Warto na to zwrócić uwagę ponieważ wsparcie ma jednocześnie wzmocnić kluczowe obszary gospodarki regionu. Należą do nich mówiąc w pewnym uogólnieniu, branża morska i portowo-logistycza, sektor IT, budownictwo, ekoefektywne technologie w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw, a także medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia - wyjaśnia Jacek Zwolak, dyrektor Regionalnej Instytucji Finansującej ARP.


Dla kogo?

Wsparcie kierowane jest zarówno do rozpoczynających, jak i kontynuujących działalność badawczą i rozwojową (B+R). O środki mogą ubiegać się nie tylko MŚP, ale i duże przedsiębiorstwa.

W zależności od typu projektu, przedsiębiorcy mogą aplikować w partnerstwach z innymi firmami, jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi, IOB, izbami gospodarczymi i klastrami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami prowadzącymi badania naukowe lub prace rozwojowe.

W przypadku projektów zmierzających do komercjalizacji wyników badań beneficjentami mogą być jednostki naukowe we współpracy z przedsiębiorcami.

Preferowane będą projekty realizowane w ramach partnerstw wynikających z Porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji z zakresu technologii przyczyniających się do oszczędności surowców i energii oraz ograniczenia emisji substancji szkodliwych do środowiska. W przypadku dużych firm preferowane będą projekty podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidujące współpracę z MŚP, organizacjami pozarządowymi i instytucjami badawczymi, powiązane z pomorskimi przedsięwzięciami realizowanymi w ramach Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej. W przypadku interwencji kierowanej bezpośrednio na realizację celów Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB), preferowane będą projekty realizowane w partnerstwie z podmiotami z Regionu Morza Bałtyckiego.


Gdzie szukać informacji, gdzie złożyć wniosek

Warto śledzić stronę internetową Agencji Rozwoju Pomorza, która informuje o wybranych i uruchamianych konkursach.

Aby skorzystać z dotacji, należy złożyć wniosek w siedzibie ARP od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 lub przesyłać na adres: Agencja Rozwoju Pomorza Al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk.  

Informacji również udziela Lokalny Punkt Informacyjny w Gdańsku, tel. 58  32 33 106, 32 33 139

e-mail: Gdansk.PIFE@pomorskie.euoprac. WGwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl