PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Wystąpienie z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku VAT

Wystąpienie z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku VAT
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
 1. W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania przepisów ustawy o VAT w zakresie zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, kierownik jednostki organizacyjnej, a w przypadku UMG Dyrektor komórki organizacyjnej przygotowuje i przesyła projekt wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej na adres e-mail: vatcentralny@gdansk.gda.pl.

 

 1. Projekt wniosku powinien zawierać elementy wymagane przepisami Ordynacji podatkowej:
  • dokładne i wyczerpujące przedstawienie zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego,
  • sformułowane pytanie lub pytania,
  • własne stanowisko w sprawie poparte odpowiednimi przepisami prawa,
  • wskazanie przepisów prawa podatkowego, będących przedmiotem interpretacji indywidualnej.

 

Pobierz:

 • wzór projektu wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ (20.48 KB)

 1. W przypadku konieczności, pracownik Referatu Podatku VAT może wystąpić do kierownika jednostki organizacyjnej o uzupełnienie wniosku w kwestii doprecyzowania elementów wniosku, o których mowa w pkt 2, w tym także o udzielenie odpowiedzi na wezwanie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
 2. Pracownik Referatu Podatku VAT przesyła do wiadomości kierownikowi jednostki organizacyjnej lub Dyrektorowi komórki organizacyjnej UMG otrzymaną interpretację indywidualną oraz publikuje jej sygnaturę na portalu www.gdansk.pl w serwisie tematycznym VAT Centralny.