Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

A
A

I. Zapotrzebowanie na środki

W terminie na dwa dni robocze przed złożeniem deklaracji zbiorczej GMG do US, jednostki organizacyjne składają do Wydziału Budżetu Miasta i Podatków/ Referat Rachunkowości Budżetu Miasta zapotrzebowanie na środki wynikające z deklaracji poz. 41 VAT-7 (suma podatku należnego).

II. Nadwyżki podatku należnego nad naliczonym

Jednostki organizacyjne wpłacają na rachunek bankowy GMG: 34 1240 1268 1111 0010 7094 9460 kwotę wynikającą z poz. 54 deklaracji VAT-7 (kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego).

III. Nadwyżki podatku naliczonego nad należnym

Jednostki organizacyjne zobowiązane są do złożenia pisma zaadresowanego na Wydział Finansowy/Referat Podatku VAT w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 w Sali obsługi mieszkańców na stanowisku od 14 do 17 ze wskazaniem nr rachunku bankowego na jaki ma zostać zwrócona kwota z poz. 57 deklaracji VAT-7 (kwota do zwrotu na rachunek bankowy wskazany przez podatnika).