Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Kasy rejestrujące

A
A

I. Zakup nowej kasy rejestrującej:

1. Zawiadomienie o liczbie i miejscu używania kas fiskalnych

  • Jednostki organizacyjne przed rozpoczęciem ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy fiskalnej powinny złożyć do GMG zawiadomienie o liczbie i miejscu używania kas fiskalnych. GMG w tym samym terminie składa zawiadomienie do US.

2. Fiskalizacja kasy fiskalnej

  • Jednostki organizacyjne dokonują fiskalizacji kasy rejestrującej w obecności serwisanta.

3. Zgłoszenie i wyrejestrowanie kasy fiskalnej

  • Po dokonaniu fiskalizacji kasy rejestrującej przez jednostki organizacyjne, GMG, jak i serwisant są zobowiązani do dokonania zgłoszenia do US w terminie 7 dni.

W związku z powyższym jednostki organizacyjne w ciągu 2 dni powinny powiadomić GMG o fiskalizacji kasy rejestrującej, wykorzystując przy tym formularz z pkt. III.

  • Po otrzymaniu odpowiednich dokumentów, naczelnik US nadaje kasie nr ewidencyjny. Jednostki organizacyjne są zobowiązane do umieszczenia go na urządzeniu w sposób trwały.
  • Po dokonaniu odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy jednostki organizacyjne w ciągu 2 dni powinny złożyć do GMG wniosek o wyrejestrowanie.

 

II. Zmiana miejsca prowadzenia obsługi kasy rejestrującej:

Jeżeli jednostki organizacyjne zmienią miejsce używania kasy fiskalnej, to powinny w ciągu 2 dni powiadomić o tym fakcie GMG (wykorzystując przy tym formularz z pkt. III), ponieważ GMG ma 5 dni , aby poinformować US.


III. Formularz

 

IV. Przepisy dotyczące kas fiskalnych