Zmiana rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018

A
A
Ostatnia aktualizacja: 00 0000 r.

ZARZĄDZENIE NR 1350/18 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

z dnia 1 sierpnia 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018

Do pobrania

Zarządzenie Nr 1350/18 PMG z dnia 1 sierpnia 2018 r. (109 KB)

Agnieszka Korzeniowska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku