Zmiana rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w latach 2018 - 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

A
A
Ostatnia aktualizacja: 00 0000 r.

ZARZĄDZENIE NR 1390/18 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

z dnia 8 sierpnia 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 - 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Do pobrania

Zarządzenie Nr 1390/18 Prezydenta Miasta Gdańska 8 sierpnia 2018 r (146.77 KB)

Agnieszka Korzeniowska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku