Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zespół Umów Drogowych

A
A

Artur Lemański
ul. Kartuska 5
pokój nr 402
tel.: +48 58 526 80 57
fax: +48 58 526 80 01
e-mail: wpi@gdansk.gda.pl

 

Realizowane zadania:

  • przygotowywanie umów drogowych z inwestorami prywatnymi wynikających w szczególności z art. 16 ustawy o drogach publicznych i / lub art. 3 ustawy o finansowaniu infrastruktury lądowej w przypadku udziału Miasta w takiej inwestycji,
  • współpraca z Zespołem Konsultacyjno-Negocjacyjnym ds. negocjacji umowy drogowej zawartej z Inwestorem w związku z planowaną przez niego inwestycją niedrogową powołanym przy Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni,
  • przekazywanie do wykonania zakresu rzeczowego wynikającego z powyższych umów do Referatu Inwestycji Liniowych i/lub Referatu Inwestycji Kubaturowych wraz z raportowaniem o wykonaniu przedmiotu danej umowy.