PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Referat Zarządzania Ruchem

Referat Zarządzania Ruchem
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Kierownik: Agata Lewandowska
ul. Wyspiańskiego 9A
80-432 Gdańsk
pok. 134
tel.: (+48 58) 558 98 13

Realizowane zadania:

 • rozpatrywanie projektów organizacji ruchu i wniosków dotyczących organizacji ruchu,
 • zatwierdzanie projektów organizacji ruchu,
 • przekazywanie zatwierdzonych projektów do realizacji,
 • przechowywanie projektów organizacji ruchu i ich ewidencjonowanie,
 • opiniowanie geometrii drogi w projektach budowlanych,
 • prowadzenie kontroli prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych, sygnalizacji świetlnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności z  zatwierdzoną organizacją ruchu,
 • wydawanie decyzji o wykorzystaniu drogi w sposób szczególny,
 • udział w pracach komisji dotyczących ruchu drogowego oraz Miejskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
 • opiniowanie projektów lokalizacji parkingów dla hulajnóg,
 • przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa przy szkołach pod kątem niechronionych uczestników ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów,
 • zlecanie i nadzorowanie audytów przejść dla pieszych.