Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zespół ds. Ochrony Danych Osobowych

A
A

Realizowane zadania Zespołu:

  • wykonywanie obowiązków Inspektora Ochrony Danych wskazanych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym stanowienie punktu kontaktowego dla podmiotów danych (osób, których dane osobowe są przetwarzane w Urzędzie),
  • udzielanie konsultacji i wsparcia dla komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie:

- prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych,

- przeprowadzania analiz ryzyka dla czynności przetwarzania danych osobowych i dokonywania oceny skutków dla ochrony danych,

- obsługi incydentów i naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych oraz prowadzenia ich rejestru.