Zespół ds. kadr dyrektorów szkół i placówek oświatowych
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zespół ds. kadr dyrektorów szkół i placówek oświatowych

Zespół ds. kadr dyrektorów szkół i placówek oświatowych
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Lucyna Pietrzela
adres: ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
(Budynek K5)
pokój nr 302
tel.: 58 323 67 22
e-mail: lucyna.pietrzela@gdansk.gda.pl

Katarzyna Lewińska
adres: ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
(Budynek K5)
pokój nr 302
tel.: 58 323 68 44
e-mail: katarzyna.lewinska@gdansk.gda.pl

do zadań którego należy:

 • prowadzenie spraw osobowych dyrektorów placówek oświatowych w zakresie:
  • dokumentowania czynności z zakresu prawa pracy,
  • spraw związanych ze stosunkiem pracy,
  • organizowania konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych, w tym udział w komisjach konkursowych,
  • koordynowania procedury oceniania pracy,
  • udziału w rozpatrywaniu skarg,
  • prowadzenia ewidencji urlopów,
 • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród Prezydenta dyrektorom i nauczycielom, w tym udział w komisjach,
 • prowadzenie spraw związanych ze stosunkiem pracy nauczycieli, w tym: ruch kadrowy nauczycieli,  urlopy dla poratowania zdrowia, zatrudnianie bez kwalifikacji,
 • prowadzenie spraw pracowników administracji i obsługi dotyczących przeszeregowania przed emeryturą,
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją lekcji religii przez inne kościoły niż kościół katolicki,
 • współpraca ze związkami zawodowymi i Kuratorium Oświaty w zakresie realizowanych zadań,
 • prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli ubiegających się  o stopień nauczyciela mianowanego,
 • organizacja i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem archiwum oświatowego