PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zespół ds. Administracyjnych i Budżetu Wydziału

Zespół ds. Administracyjnych i Budżetu Wydziału
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

ul. Nowe Ogrody 8/12
IV piętro, pokój nr 410
tel.: +48 58 323 64 10

Realizowane zadania:

  • przygotowywanie projektów  budżetu Wydziału oraz  sprawozdań z jego realizacji,
  • przygotowywanie wniosków o zmiany w budżecie oraz aktualizacja planu i wykonania wydatków budżetowych,
  • prowadzenie spraw zamówień publicznych Wydziału, w tym: planowanie, nadzór i realizacja planu zamówień publicznych,
  • przygotowywanie sprawozdań i analiz finansowych,
  • dokonywanie czynności kontrolnych, bieżące monitorowanie budżetu wydziału oraz prowadzenie i nadzór nad dokumentami finansowymi,
  • sporządzanie zestawień zbiorczych w zakresie działalności Wydziału,
  • tworzenie, prowadzenie i aktualizacja rejestrów finansowych,
  • przygotowywanie wniosków do wieloletniej prognozy finansowej w zakresie zadań i przedsięwzięć realizowanych przez Wydział,
  • sporządzanie sprawozdań zbiorczych z pomocy publicznej udzielonej przez Miasto,
  • obsługa sekretarsko – administracyjna Wydziału.